Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nya förvärv i sikte

2018-06-27 18:00

Mycronic är både börsens mest blankade aktie och relativt svåranalyserat. Den operativa trenden är dock stark och de finansiella musklerna talar för fortsatta förvärv.

En hel del har hänt sedan Affärsvärlden senast skrev ett aktieråd på teknikbolaget Mycronic i december 2016. Bland annat har Mycronic klivit upp som den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen – vilket innebär att aktörer lånat in innehav och sålt dessa i förhoppning om att kunna köpa tillbaka med vinst om kursen faller. Motsvarande 12 procent av kapitalet är blankat och aktien har hittills rört sig i fel riktning sett med blankarnas glasögon.

Samtidigt har bolaget lagt rekordåret 2017 till handlingarna, med snabbt växande omsättning och vinst för fjärde året i rad. Den trenden fortsatte även under första kvartalet med en valutajusterad tillväxt på 17 procent.

Mycronic, som utvecklar och tillverkar produktionsutrustning för elektronik- och bildskärmstillverkning, tillhör onekligen ett av de mest svåranalyserade bolagen på Stockholmsbörsen. Halva bolaget består av affärsområdet Pattern Generators (PG) som har 100-procentig marknadsandel, med tillhörande skyhöga marginaler. Dock är efterfrågan – och därmed även resultatutvecklingen – volatil.

Den resterande halvan, affärsområdet Assembly Solutions (AS), visar sedan förra året ett positivt underliggande rörelseresultat, om än på en låg nivå. Trenden i AS är dock stark, med stigande bruttomarginal och en orderingång som ökade med 41 procent jämfört med första kvartalet 2017.

Orderboken för avancerade fotomaskritare inom PG, som kostar i storleksordningen 100 till 400 miljoner kronor, är inte helt fylld för 2019. Det är här blankarna vädrar morgonluft. Beroendet av PG är trots allt fortfarande stort, även om det gradvis minskar. Det är inte orimligt att en period av stark orderingång, som under åren 2015 till 2017, kommer följas av år med sämre efterfrågan. Ledtiden är cirka 12–18 månader på en beställning och än finns möjlighet att fylla kapaciteten för 2019.

Mycronic har utvecklat eftermarknaden, investerat i produktutveckling samt förvärvat sig till en alltmer diversifierad försäljning. Bolaget har en nettokassa på 800 miljoner kronor samt en nyligen kommunicerad bankfinansiering på 2 miljarder kronor. Det öppnar upp för fortsatt relativt stora förvärv för att driva tillväxt och produktbreddning. Utifrån vår ettåriga investeringshorisont är aktien därför köpvärd upp till 120 kronor, motsvarande ev/ebit 13 på 2019 års prognos.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom