Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Till havs

2019-10-15 18:14

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen håller jämna steg med 2019 års starka börs. Nu lastas ett substansrikt rabatt-på-rabatt-innehav in.

Nordiska Värdeportföljen har utvecklats ett litet snäpp vassare än index under första halvan av oktober, med +1,8 procents totalavkastning mot +1,1 procent för Stockholmsbörsens OMXSGI index.

I absoluta avkastningstermer är det därmed återigen dött lopp mot en stark börs så här långt 2019, med +24 procent på båda avrundat. Sedan starten för snart två år sedan är Affärsvärlden modellportföljens övertag knappt dubbelt upp, +33 procent mot +18 procent.

Det har blivit dags för portföljen att sätta sin lilla, drygt 3 procentiga kassaandel, i arbete i ett nytt projekt.

TAR NY POSITION I SUBSTANSRIKT SJÖKONGLOMERAT

Valet kring nytt innehav faller på det Oslonoterade konglomeratet Wilh Wilhelmsen (Holding), som i både onoterade verksamheter och noterade innehav har en gemensam nämnare i att de är marina.

Affärsvärlden upprepade nyligen långsiktigt köpråd på konglomeratets goda uppvärderingspotential till skapligt låg risk (för att vara till havs). Lockelsen i såväl råd som position är aktiens rabatt-till-rabatt-situation, där börsen uttrycker allt djupare misstro via nedpressad kurs.

Wilh Wilhelmsen, under kontroll av redarfamiljen med samma efternamn, gjorde i september ett återköp av sin rabatterade aktie. Signalen som kan tolkas in är en storägare som börjar erkänna problemet med att handlas långt under tillgångarnas marknadsvärde. Det fina med återköpsmanövrar i rabattportföljer är att de kan upprepas  och skalas tills börsen fattar vinken, så länge finanser och tillgångar är stabila nog.

  • Nordiska Värdeportföljen köper 375 av Wilh Wilhelmsens röststarka, och något lägre värderade, A-aktier. Transaktionen sker till tisdagens stängningskurs på 134,5 norska kronor (NOK/SEK 1,0731). Wihl Wilhelmsen går därmed in på en 4 procentig portföljvikt.

Finansieringen kommer i huvudsak från portföljens resterande lilla kassaandel, men vi hyvlar även av en marginell del av innehavet i Allgon, portföljens minsta småbolagscase som haft en stark uppvärdering på slutet.

  • I Allgon säljs 1 000 aktier till tisdagens stängningskurs 8,90 kronor. På dessa aktier görs en snabb vinst på dryga 40 procent mot portföljens inköpssnitt på 6,23 kronor aktien (vi tecknade bland annat fullt i 2018 års rabatterade förvärvsemission och ökade i våras).

Allgon ligger kvar på 12 procentig portföljvikt efter justeringen. Affärsvärlden fortsätter att se uppvärderingutrymme i takt med att fler investerare upptäcker och övertygas om den nya koncernens förbättrade potential till långsiktig vinsttillväxt.

STUNDANDE RAPPORTPERIOD

I den stundande rapportperioden för det tredje kalenderkvartalet är portföljens materialcase Elkem (4 procent) först ut nästa tisdag (22/10), följt av topp 3-positionen i Millicom (17 procent) nästa onsdag (23/10).

Portföljmixen är nu 100 procent fullinvesterad, varav knappt hälften i kassaflödescase (Millicom, lågpriskedjekombon Europris plus Tokmanni, Multiconsult, Elkem) och till runt fjärdedel vardera i substanscase (Ratos, Stockmann, Wilh Wilhelmsen) respektive i lågvärderade tillväxtcase av GARP-typ (Pandora, Allgon). Portföljens defensiva övervikt har minskats ytterligare något, i och med nettoökningen i skapligt cykliska Wilh Wilhelmsen.

Som börsmånad har oktober startat i osäkerhet, med VIX, ett index som uttrycker den amerikanska optionsmarknadens försäkringspremier för kortsiktiga rörelser i storbolagsaktieindexet S&P 500, som varit uppe kring den lätt upptrissade 20-nivån för en handelsvecka sedan. Därefter har ett lugn – möjligen ett bedrägligt sådant – infunnit sig inför rapportperioden. VIX är nedpressat till under 14 i skrivande stund.

Sentimentstrading på makrorubriker och centralbanksmanövrar är dock inte Nordiska Värdeportföljens melodi. Likt tidigare kretsar portföljstrategin kring att köpa in bolagsspecifika fundamentala uppvärderingsmöjligheter till kontrollerad risk, och sedan tålmodigt vänta in facit över kvartal och år.

Nordiska Värdeportföljen per 2019-10-15 stängning

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom