Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värt en åktur till Vostok

2019-12-04 18:00

Riskkapitalbolaget Vostok New Ventures har ett antal kittlande investeringar i portföljen med stor potential. Risken är dock mycket hög.

KÖP Vostok betyder öster på ryska och det var där Vostok New Ventures (VNV) började som Vostok Nafta 1996. Tio år senare bytte bolaget namn till Vostok New Ventures, men blicken är fortfarande riktad mot öster, och vd Per Brilioth sniffade snabbt upp den ryska blocketkopian Avito som man i stort sett var med och startade.

VNV sålde sina 13,2 procent i början av 2019 för omkring 5 miljarder kronor och det är bolagets största framgång hittills. Andra framgångsrika investeringar omfattar tyska Delivery Hero där bolaget gjorde en IRR (internal rate of return) på 22 procent i euro och den pakistanska mäklarsajten zameen.com som gav 81 procent.

Att VNV lyckats göra en del lyckade investeringar som lett till exits är viktigt när man tittar på den nuvarande portföljen. Den innehåller 26 investeringar av mycket skiftande storlek och karaktär och inte minst geografi. Där trängs svenska Hemnet som är rejält lönsamt med färska investeringar som kräver kontinuerliga kapitaltillskott.

Gemensamt för alla investeringar är dock någon form av plattformsekonomi, och fokus ligger på mobilitetstjänster som elskotrar och bildelning, fastighetstjänster som mäkleriplattformar och digitala hälsovårdstjänster.

Portföljen är kraftigt koncentrerad till de två största innehaven, hälsovårdsföretaget Babylon och bilddelningstjänsten Bla Bla Car som tillsammans stod för över 50 procent av substansvärdet den sista september.

Det största innehavet är det brittiska digitala hälsovårdsbolaget Babylon där Vostok har 10 procent. Kinnevik har 16 procent i samma bolag och deras värdering ligger på i stort sett samma nivå. Värdet har dock ökat över fem gånger sedan slutet på 2018. Även om värderingen bygger på den senaste finansieringsrundan måste man fråga sig hur mycket luft som finns i den.

De sektorer där de största innehaven finns sjuder av aktivitet för närvarande, vilket är spännande. Det svenska elscooterföretaget Voi kan mycket väl göra någon strukturaffär med en av konkurrenterna, vilket skulle dra ner risken, och Bla Bla Car ha köpt ett franskt bussbolag. Babylon har expanderat utanför Storbritannien och försöker ge sig in på den amerikanska marknaden. Får de fäste där ökar det förstås värdet ytterligare.

Att värdera växande plattformsbolag som de i VNV:s portfölj är svårt. Dessutom ligger det i plattformars natur att när dammet lägger sig så finns det bara ett par eller några enstaka vinnare på grund av nätverkseffekten. I gengäld blir det desto större vinnare och förlorarna försvinner. Av det skälet är det lite oroande att så mycket av portföljen är koncentrerad till ett fåtal innehav. Investmentbolagsrabatten är dock generös och ligger på 26 procent.

Efter kvartalsrapporten har VNV skjutit till 30 miljoner dollar till Voi och konverterat ett lån på 17,5 miljoner dollar i en runda på totalt 85 miljoner dollar, vilket ökat VNV:s ägarandel från 23,9 procent till över 30 procent. Hur den nya rundan värderar Voi är svårt att veta, då villkoren i konvertibeln inte är kända och det kan också finnas tilläggsavtal och villkor kring finansieringsrundan.

Om VNV betalat 47,5 miljoner dollar för 6,1 procent i Voi, enligt nya värderingen, så innebär det att värdet på Voi ökar med sju gånger jämfört med värderingen i rapporten för tredje kvartalet. Det sätter en total värdering på Voi på 7,6 miljarder kronor och VNV:s andel är värd 2,3 miljarder, vilket skulle göra Voi till det största innehavet – substansen ökar till 96,8 kronor per aktie och rabatten blir då 34 procent. Det är viktigt att påpeka att det inte finns någon indikation från Vois investerare till vilken värdering rundan gjordes, men att bara existerande investerare deltog ger dem viss frihet med värderingen.

Mycket av sentimentet kring VNV kommer att styras av vad som händer i, och nyhetsflödet kring, främst Babylon och Voi framöver. Bla Bla Car väger också tungt, men är större och mer stabilt. Intressant är också att VNV tagit ett obligationslån på 650 miljoner kronor där 45 procent gått till Voi-investeringen. Det kan innebära att bolaget har en exit i faggorna då man annars skulle kunna få problem med räntebetalningar.

Sammantaget har VNV en spännande portfölj med stor potential och där det är upplagt för en del rörelser och nyheter det närmaste året. Vi sätter en riktkurs på 80 kronor. Om den drivs av enbart uppvärderingar och ingen exit och aktien når dit inom sex månader är det dags att kliva av.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom