Sobi: Chans till budhöjning

Rykteskarusellen kring ett bud på Sobi tog fart redan förra veckan. Nu står det klart att riskkapitalbolagen Advent och GIC lägger ett bud på specialistläkemedelsbolaget.
SOBI
Budkurs: 235,00 kr Antal aktier: 297,6 m
Börsvärde: 69,4 Mdkr Nettoskuld: 11 206 Mkr
VD: Guido Oelkers Ordförande:

Håkan Björklund

Swedish Orphan Biovitrum – vanligtvis förkortat Sobi är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer preparat med fokus på sällsynta sjukdomar. I EU definieras en sjukdom som sällsynt då den drabbar färre än 1 av 2000 personer eller 0,05% av befolkningen.

Sobi

Sobis största produkt är Elocta och används mot hemofili – i dagligt tal blödarsjuka. Bolaget säljer även produkter mot inflammations- och genetiska sjukdomar. Huvudägare är Investor. Affärsvärlden har sedan tidigare ett köpråd på Sobi, se länken här intill.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 15 261 14 662 16 055 17 821
 – Tillväxt +7,1% -3,9% +9,5% +11,0%
Rörelseresultat 4 818 3 226 3 693 4 366
 – Rörelsemarginal 31,6% 22,0% 23,0% 24,5%
Resultat efter skatt 3 245 2 058 2 463 3 043
Vinst per aktie 11,03 6,90 8,30 10,20
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 17% 10% 11% 12%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT 2,9 3,7 2,4 1,2
P/E 21,3 34,1 28,3 23,0
EV/EBIT 16,8 25,2 22,0 18,6
EV/Sales 5,3 5,5 5,1 4,6
Kommentar: Analytikerkonsensus prognoser från Factset.

Budspekulationer under förra veckan

Redan förra veckan tog spekulationerna fart kring ett potentiellt bud på Sobi. Riskkapitalfirman Advent International övervägde ett bud, rapporterade Bloomberg News. Sobi-aktien steg som mest cirka 15% men föll därefter tillbaka under 200 kronor.

Nu står det alltså klart med ett uppköpserbjudande. Det är amerikanska Advent International som tillsammans med GIC lägger ett bud på 235 kronor per aktie. Det innebär att Sobi värderas till 69,4 miljarder kronor. Budpremien mot onsdagens stängningskurs på 191,7 kronor var 22,6%. Ingen superhög premie direkt.

Jämfört med stängningskursen den 25 augusti, vilket var sista dagen för handel innan spekulationerna kring ett potentiellt bud tog fart, var premien 34,5%. Ur det perspektivet är budet mer okej. Budpremien var 54,7% jämfört med den genomsnittliga betalkursen senaste 90 dagarna innan 25 augusti. Formellt sett sker budet genom det nybildade budbolaget Agnafit Bidco AB.

I grafiken nedan finns en översikt kring uppköpserbjudanden på de svenska börserna under 2021 och 2020. Som synes sticker inte premien ut som anmärkningsvärd hög. Noterbart är att det skett en stor konsolideringsvåg bland fastighetsbolagen under året.

Betydande investeringar krävs

Advent har investerat i hälso- och sjukvårdssektorn i 30 år. Bolaget har genomfört fler än 30 investeringar sedan millenniumskiftet. GIC bildades 1981 och är också ett riskkapitalbolag med fokus på hälsovårdssektorn. GIC tidigare investeringar i Norden innefattar Visma och Anticimex.

Budgivarna, Agnafit Bidco, bedömer att det kommer krävas betydande investeringar i Sobi framöver på grund av den pågående internationaliseringen av området för sällsynta sjukdomar, kommande produktlanseringar samt breddning till nya användningsområden. Mot den bakgrunden menar de att Sobi passar bättre i en onoterad miljö.

I övrigt har budgivarna inga planer på väsentliga förändringar avseende Sobis ledning och anställda. Sobis nuvarande VD Guido Oelkers, kommer kvarstå på posten även efter förvärvet. Budet är villkorat av att aktieägare motsvarande minst 90% av aktierna i Sobi accepterar erbjudandet.

Investor ställer sig bakom budet

Både huvudägarna Investor (36,45% av aktierna) och Fjärde AP-Fonden (6,96% av aktierna) har åtagit sig att acceptera budet. Investor framhäver i ett pressmeddelande att Sobi-investeringen genererat en årlig genomsnittlig avkastning på 28% per år eller totalt sett 21 gånger investerat kapital.

Styrelsen i Sobi rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Acceptperioden väntas inledes omkring den 22 september och avslutas kring den 21 oktober. Det har spekulerats om bud på Sobi under ett antal år. År 2015 hade Sobi diskussioner med en aktör som ville lägga ett bud.

Om det skulle komma ett konkurrerande bud på 251 kronor eller mer, har dock både Investor och Fjärde AP-Fonden rätt att återkalla sina accepter och i stället tacka ja till ett högre bud. I skrivande stund handlas aktien till 238 kronor vilket är ett några kronor över budnivån (235 kr).

Marknaden verkar hoppas på ett högre bud. Det är förstås ingen omöjlighet. Bara det senaste året har vi sett höjda bud för bland andra Veoneer, Recipharm och Allgon.

Rörelseresultat pressat av investeringar

Budet är okej, men inte supergeneröst. Sobi har gjort en del investeringar i verksamheten senaste åren med några förvärv samt satsat på nya produktlanseringar. Sobi har kommunicerat att 2021 är ett investeringsår. Vinsttillväxten på rörelseresultatnivå väntas bli 10% 2022 och 23% 2023 enligt analytikerkonsensus prognoser.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Sobi 22,5 28,4 23,4 5,2 22,0 10,3
Sanofi 4,3 12,5 10,8 3,1 28,6 4,1
Roche 12,0 18,2 14,6 5,3 35,9 2,7
Almirall 57,9 20,0 23,9 3,3 13,7 7,0
Amgen -13,5 12,4 12,0 5,7 47,5 4,0
Novartis 5,2 13,6 13,8 4,5 32,3 3,3
Merck & Co -8,1 11,7 10,8 4,1 38,1 6,4
AstraZeneca 3,8 16,7 11,9 4,1 33,9 13,9
Genomsnitt 10,5 16,7 15,2 4,4 31,5 6,4
Källa: Affärsvärlden / Factset

Finns möjligheten att någon aktivistfond försöker köpa över 10% av aktierna – på branschspråk kallat ”en corner” och stoppa budet? Givet hur dagens handel i aktien ser ut, är det inte troligt. Vid lunchtid var cirka 2% av antalet aktier i bolaget omsatta. Aktieägarna får i så fall hoppas på ett högre bud.

Schweiziska Roche är bolagets stora konkurrent inom blödarsjuka med deras preparat Hemlibra. Av konkurrensskäl är Roche ingen tänkbar budgivare. Konkurrensverket hade sannolikt sagt nej. Franska Sanofi har däremot en del kompletterande produkter inom specialistläkemedel och dessutom finansiella muskler. AstraZeneca äger cirka 8% av aktierna i Sobi.

Värd en chansning

Den som köper aktien på 238 kronor, ”riskerar” att förlora 1%, givet att inget nytt högre bud presenteras. Samt att det nuvarande inte dras tillbaka, det är dock osannolikt. Nedsidan är alltså troligtvis liten. Investor och Fjärde AP-Fonden har sagt att de kommer acceptera bud på 251 kronor eller högre. Det är drygt 5% upp från nuvarande kurs. Ett potentiellt konkurrerande bud kommer gissningsvis i sådana fall ligga kring 280 kronor eller mer.

Äger man aktien sedan tidigare, som Affärsvärlden gör i Buy&Hold-portföljen, så ser vi inga särskilda skäl till att sälja nu. Annat än om man behöver pengarna till andra investeringar. Sannolikheten för en budhöjning är inte superstor. Men den finns. Optionen på att så sker gör aktien värd att behålla.

Sobi tio största ägare Andel
Investor (har accepterat) 36,45%
AstraZeneca PLC 7,96%
Fjärde AP-fonden (har accepterat) 6,96%
Swedbank Robur Fonder 3,56%
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 2,85%
Handelsbanken Fonder 2,04%
Lannebo Fonder 1,75%
Vanguard 1,68%
Norges Bank 1,44%
BlackRock 1,44%
Källa: Holdings