Fastigheter dominerade i miljardklassen

Vid sidan av gigantiska EQT-noteringen var det fastighetsbolagen som dominerade förra årets stora IPO:er. Med låga räntor, god konjunktur och rätt positionering i bränsletankarna har K-fastigheter och K2A Fastigheter blivit kursraketer på börshimlen.

Noteringen av det Wallenbergkopplade riskkapitalbolaget  EQT – den största sedan Telias börsintroduktion år 2000 – var utan tvekan fjolårets mest uppmärksammade IPO.

Financial Times rapporterade att EQT var ute och träffade investerare och Bloomberg skrev om planerna på att inleda noteringsprocessen.

Börspremiären i september blev en omedelbar succé. Kursen rusade 26 procent första handelsdagen och har fortsatt uppåt. Till dags dato och coronasmittan till trots, har aktien handlats upp 128 procent från introduktionskursen.

Noteringen och den efterföljande kursuppgången har gjort en rad partners i riskkapitalbolagets toppskikt till mångmiljardärer. Största enskilda ägare är Conni Jonsson som tillsammans med Wallenbergsfärens maktbolag Investor och Jan Ståhlberg grundade EQT. Conni Jonssons aktier värderas idag till 8 miljarder kronor. Thomas Von Koch, som började på riskkapitalbolaget under mitten av 1990-talet och var en del av det ursprungliga EQT-teamet, äger aktier för 5,9 miljarder kronor.

I Årets IPO – i kategorin miljardbolag, kursutveckling  – placerade sig riskkapitalbolaget dock ”bara” på en tredje plats. Det vägde oerhört jämnt i toppen och handlade om ett par futtiga procentenheter. Men det framgångsrika, och numera ofattbart rika, EQT-teamet fick se sig omsprunget av två betydligt mindre spelare i ränte-påverkade fastighetssektorn.

Vinnaren i klassen kursutveckling blev istället K-Fastigheter vars affärsidé är att bygga och förvalta hyresbostäder i Norden. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har företaget valt att arbeta med tre egenutvecklade koncept-hus som uppförs för egen förvaltning.

När 34-årige grundaren och vd Jacob Karlsson presenterade konceptet för den betydligt mer erfarne fastighetsinvesteraren Erik Selin blev den senare entusiastisk. Resten är nutidshistoria och Karlsson och Selin äger efter börsnoteringen som genomfördes i november, lika mycket var – 37 procent av kapitalet och 41 procent av rösterna.

Noteringar miljardbolag

BOLAG HUVUD-RÅDGIVARE ERBJUDANDE LISTA FLAGGOR AFV ANALYS KURS-UTVECKLING*
K-Fastigheter** Carnegie 788 Mkr Nasdaq Mid 0 Teckna 117%
K2A Fastigheter*** Carnegie 261 Mkr Nasdaq Small 1 Teckna ej 116%
EQT AB** J.P Morgan, SEB 12 389 Mkr Nasdaq Large 2 Teckna 114%
John Mattson Carnegie 1 305 Mkr Nasdaq Mid 1 Teckna? 48%
Karnov Group Carnegie 1 871 Mkr Nasdaq Mid 2 Teckna ej 15%
Mentice Pareto 413 Mkr First North 3 Teckna 7%
Fastpartner D-aktie Swedbank 602 Mkr Nasdaq Mid 0 Teckna? 2%
Akelius D-aktie Deutsche,  Swedbank 2 119 Mkr First North 1 Teckna -14%
SATS ABG, Morgan Stanley, Carnegie 2 293 Mkr Oslo Børs 3 Teckna ej -24%
Traton Citi, Deutsche, Goldman, J.P Morgan 16 050 Mkr Nasdaq Large 4 Teckna -53%
38 091 Mkr 33% (Genomsnittlig kursutveckling)

* Relativ kursutveckling jämfört med OMXS30 ** Årets IPO  *** Hedersomnämnande

K-Fastigheter fick inte bara en flygande start under 2019. Under coronakrisen har aktien fortsatt upp och har – med en kursutveckling på närmare 30 procent den senaste månaden – överträffat Stockholmsbörsen med hästlängder. Samtidigt som fastighetsföretag med mycket hotell och handelsfastigheter i portföljen har straffats hårt på börsen, ses hyresbostäder som något av en safe haven.

Börsnoteringen och den efterföljande kursuppgången har satt djupa avtryck i grundaren Jacob Karlssons börsportfölj. Enligt ägartjänsten Holdings har den ökat i värde från en handfull miljoner i höstas till 2,7 miljarder kronor. Aktier i K-Fastigheter står för den absoluta lejonparten. Även i silvermedaljören K2A Fastigheter finns en rad namnkunniga investerare.

Johan Knaust som var med och grundade Sveafastigheter äger närmare 30 procent av bolaget. Johan Thorell, som tillsammans med Erik Selin och fastighetsmagnaten Rutger Arnhult grundade Din Bostad 2006, är tredje största ägare. Thorell var också med och grundade Sagax tillsammans med bolagets nuvarande vd David Mindus och investeraren Staffan Salén. Men i samband med finanskrisen för ett drygt decennium sedan sålde han ett större aktieinnehav i Sagax till sin forne vapendragare Rutger  Arnhult.  Medierna spekulerade i att Thorell var tvungen att sälja på grund av hög belåning.

Johan  Ljungberg, som är en nästan lika stor ägare i K2A Fastigheter som Johan Thorell, är till vardags även styrelseordförande i Atrium Ljungberg. Bland annat. Han är också styrelseordförande i fastighetsföretaget John Mattson som knep en fjärde plats i IPO-rankningen. Johan Ljungberg har alltså på kort tid deltagit i två lyckade börsnoteringar.

Femte största ägaren, Claes-Henrik Julander, har koppling till Erik Pensersfären. Han är ordförande i Erik Penser Bank men även ledamot i moderbolaget Yggdrasil.

Precis som K-Fastigheter fokuserar K2A:s på hyresbostäder. Man beskriver sig som ett ”grönt” bostadsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. Sedan 2018 har K2A Svanenmärkt sina lägenheter.

Även K2A:s aktiekurs har hållit emot väl under coronakrisen. Från introduktionskursen 71 kronor i samband med noteringen i juni, har kursen mer än fördubblats.

Att 2019 var fastighetsbolagens år illustreras inte bara av att aktierna gick som tåget på börsen. Det belyses också väl av det faktum att hälften av noteringarna i kategorin miljardbolag, inklusive Fastpartners och Akelius emissioner av D-aktier, var fastighetsrelaterade.

Läs mer om Årets IPO här.