Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fullvärderat kvalitetsbolag

2017-03-21 22:00
Foto: IBL

HMS har fått bra fart på tillväxten av såväl egen kraft som via förvärv. Det syns också i värderingen som inte ger utrymme för några besvikelser.

VÄNTA. Teknikbolaget HMS Net­works har rusat 75 procent på börsen sedan tur­bulensen kring Brexit förra sommaren. En acceleration i den organiska tillväxttakten under andra halvåret kombinerat med två förvärv och medvind från den svenska kronans försvagning ledde till att 2016 avslutades med ett nytt rekordkvartal.

Förvärven av belgiska Ewon i början av 2016 och spanska Intesis i somras bidrog med 26 procentenheter av förra årets totala ökning på 36 procent för 2016. Justerat för valutaeffekter uppgick den organiska tillväxten för helåret till godkända 8 procent.

2016 blev därmed det första året sedan 2013 där det långsiktiga tillväxtmålet överträffades, det vill säga en årlig genomsnittlig tillväxt på minst 20 procent. Sedan 2005 har HMS i genomsnitt vuxit med 16,4 procent per år. Kortsiktigt är utvecklingen i USA och Europa grunden till nuvarande tillväxtmomentum då efterfrågan i Japan och Norden, som tillsammans utgör knappt halva omsättningen, är relativt ljummen.

Kassaflödet är starkt och betar relativt snabbt av nettoskulden som efter de två förvärven uppgår till 421 miljoner kronor. Nettoskuldsättningen i relation till rörelseresultatet (ebitda) är 2,2 gånger 2016 års ebitda och i storleksordningen 1,6 gånger vår prognos för 2017. Det finns därmed visst utrymme för förvärv i år, även om bolaget historiskt inte har haft förvärv högst upp på dagordningen.

Värderingsmässigt har multiplarna rakat i höjden och ligger nu högt i det historiska värderingsintervallet. På våra prog­noser för 2017 handlas aktien till ev/sales 4 och ev/ebit 23. Det är höga multiplar och inkluderar en välförtjänt premievärdering givet den fina lönsamheten och tillväxtförutsättningarna som HMS har. Men utrymmet för ­besvikelser är litet.

En historisk tillbakablick över aktiens utveckling ger att HMS ser ut att värderas upp i trappsteg följt av en relativt lång ­period av konsolidering där aktien växer in i sin värdering. Mycket talar för att aktien efter den senaste tidens rusning är på en sådan ny nivå och att ett bättre ingångs­läge därför finns att hämta i aktien senare under året. Utdelningsförslaget på 4 kronor per aktie, motsvarande en direkt­avkastning på 1 procent, ger inget vidare stöd till aktien.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom