Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Läge i kvalitetsbolaget

2018-03-07 18:00

AQ Group föll tungt på ett svagt fjärde kvartal och att grundarna trappar ner. Det osar överreaktion. Långsiktiga investerare stiger på.

KÖP. Få börsbolag kan skryta med en så fin historik som AQ Group. Underleverantören som startade med utköp av plastkomponents- och transformatorverksamheter från ABB i början av 1990-talet har inte minst via lyckade förvärv växt till en koncern som i fjol omsatte drygt 4 miljarder.

Sedan 1997 har koncernens omsättning ökat med 18 procent per år i genomsnitt och rörelseresultatet med 16 procent. 23 år i rad har omsättningen ökat. Och bolaget har inte redovisat förlust under de 93 senaste kvartalen.

Under många år var AQ noterat på Aktietorget, men i början av fjolåret tog bolaget steget över till Stockholmsbörsens mid cap-lista. Första året på ”finbörsen” blev emellertid ett mellanår för bolaget. Omsättningen ökade visserligen med 22 procent, men rörelseresultatet backade med 6 procent. Och under fjärde kvartalet föll rörelseresultatet med hela 35 procent trots fina 12 procents organisk tillväxt.

Avgående vd:n Claes Mellgren, tillika en av grundarna, lyfte i bokslutet fram flera orsaker till den dystra avslutningen på året. Ett underpresterande dotterbolag redovisade förlust och ska nu omstruktureras. Stigande råvarupriser har inte överförts till kunderna i tillräckligt hög grad, vilket bolaget siktar på att förändra redan under första kvartalet. Försäljningsmixen har försämrats med ökade leveranser till fordonsindustrin. Lägg därtill ökade ledtider för råmaterial och komponenter, något som gjort att AQ behövt ta till dyra lösningar som expressfrakt, övertid och inhyrd personal för att trygga en god leveranssäkerhet till kund.

Industrikonjunkturen har, kort sagt, blivit lite väl het, något som det synts tecken på även i andra industribolagsrapporter. Exempelvis talade AQ-kunden AB Volvo om en ”ansträngd leverantörskedja” i sitt bokslut.

Vid sidan om den klena avslutningen på året tyngdes aktien sannolikt också av att grundarna Claes Mellgren och Per-Olof Andersson lämnar vd- respektive ordförandeposten. Båda kommer emellertid att sitta i styrelsen. Och med aktier värda ungefär 750 miljoner kronor vardera lär de vara fortsatt engagerade i AQ:s utveckling framöver. Den nye vd:n Anders S Carlsson är en långvägare inom ABB, senast som divisionschef för ABB Electrification Products i norra Europa.

Operativ svaghet och grundaravhoppen har fått aktien att tappa nära en tredjedel av börsvärdet från toppen på 245 kronor i somras. Osäkerheten har givetvis ökat, men frågan är om inte investerarna överreagerat.

I bakhuvudet ska man ha att en av AQ:s styrkor alltid varit bolagets förmåga att snabbt agera när verksamheten inte utvecklas enligt plan. Ta 2007 till exempel. Bokslutet för 2007 visade på ett vinsttapp på 25 procent under sista kvartalet. Aktien föll tungt. Men sedan ­levererade AQ 18 procents vinsttillväxt 2008. Och under finanskrisen föll ­rörelsemarginalen aldrig under 5 procent.

Efter kursfallet är AQ:s börsvärde knappt 3,1 miljarder. Balansräkningen är samtidigt stark med en nettoskuld på bara 124 miljoner trots ökad rörelsekapitalbindning i fjol. Det finns därmed gott om utrymme för nya offensiva förvärv.

Det bakåtblickande p/e-talet på drygt 15 på en pressad marginal speglar inte alls AQ:s kvaliteter och tillväxtpotential. Även med relativt modesta antaganden för innevarande år och nästa år faller multiplarna till riktigt aptitliga nivåer. Affärsvärlden ser framför allt AQ som en utmärkt aktie för den långsiktiga portföljen, men om inte konjunkturen försämras i det korta perspektivet bör aktien kunna nå vår riktkurs 204 kronor inom ett år.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom