Awardit: Tillväxt som lönar sig

2020 blev ett utmanande år för CRM-bolaget Awardit. Men det finns potential i bolaget, både på kort och lång sikt.
Awardit
Awardit sköter poängbaserade lojalitetsprogram åt bland annat SAS Eurobonus.
Awardit
Börskurs: 104,50 kr Antal aktier: 6,7 m
Börsvärde: 702 Mkr Nettoskuld: 16 Mkr
VD: Henrik Olander Ordförande:

Samir Taha

Awardit (104,50 kr)  är ett CRM-bolag vars verksamhet till stor del handlar om att sköta så kallade poängbaserade lojalitetsprogram åt kunder, som exempelvis Ahlsell och SAS Eurobonus. Typiskt sett rör det sig om en kundklubb där medlemmen tjänar poäng på inköp. Poäng som sedan kan lösas in mot produkter, rabatter, presentkort och liknande.

Först lite kort om affärsmodellen. Det är kunderna (programägarna) i lojalitets- och presentkortsprogrammen som betalar Awardit genom fasta uppstarts- och månadsuppgifter samt rörliga transaktionsavgifter när poängen utnyttjas eller när presentkorten laddas på.

Produktförsäljningen i lojalitetsprogrammen sker när en medlem i ett program väljer att lösa in poäng mot varor i det sortiment som Awardit tillhandahåller. Detta rör sig idag till stor del om ett sortiment som bolaget själva köper in och lagerhåller.

Bolaget har tidigare beskrivit att man har en marginal på 25-60% på denna intäktsström. Men då jobbade man inte så mycket med eget inköp. Eget inköp har förutsättningar att ge ytterligare bättre marginaler. Poäng som blir inlösta mot produkter i kundbolagets eget sortiment genererar i regel inga merintäkter till Awardit.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 281 350 385 424
 – Tillväxt -9% 25% 10% 10%
Rörelseresultat 30* 47 54 61
 – Rörelsemarginal 10,7% 13,5% 14,0% 14,5%
Resultat efter skatt 21,8 35,1 40,3 46,4
Vinst per aktie 3,28 5,20 6,00 6,90
Utdelning per aktie 0,00 2,50 3,00 3,00
Direktavkastning 0,0% 2,4% 2,6% 2,9%
Avkastning på eget kapital 15% 23% 23% 23%
Nettoskuld/EBIT 0,0 -0,3 -0,7 -1,1
P/E 31,9 20,1 17,4 15,1
EV/EBIT 24,0 15,2 13,3 11,7
EV/Sales 2,6 2,1 1,9 1,7
*Awardit är ett förvärvsintensivt bolag. Vi använder oss därför av resultatmåttet ebita som exkluderar immateriella förvärvsavskrivningar och speglar kassaflödet bättre än ebit. Rörelseresultat för prognosåren 2021-2023 avser således ebita-resultat. 2020 var ebita-marginalen 13,3%, vilket genererade ett ebita-resultat på 37,4 Mkr.

Awardit har växt bra de senaste åren, mycket drivet av förvärv. Sedan börsnoteringen 2017 har man förvärvat sju bolag, och har nu ett under slutförande. Det gäller förvärvet av MBXP, som är en distributör av digitala värdebevis i fysiskt format. Ett exempel på en sådan MBXP-produkt är SF:s presentkort som bland annat säljs på Coop.

Förvärven har medfört att Awardit har breddat sitt erbjudande. Bolagets verksamheter är nu indelade i affärsområdena Loyalty, Giftcard och Partnerships. Partnershipsområdet är det minst intiutiva,  men det handlar i korthet om att länka samman kunder i olika lojalitetsprogram. I exempelvis Beijers lojalitetsprogram samlar medlemmarna poäng när de handlar på Beijer, men även när de handlar på Cirkle K eftersom de har ett partnerskap. Awardit står för den tekniska lösningen och tjänar pengar när poängen delas ut. I vissa fall tar man även ut kampanjavgifter.

De olika affärsområdena är integrerade i varandra, varför bolaget har valt att inte redovisa storleken för respektive område.

Som synes ovan blev 2020 ett hack i tillväxtkurvan för Awardit. Omsättningen sjönk 8%, mycket pådrivet av coronadrabbade kunder inom rese- och nöjesbranschen. En av bolagets största kunder, SAS, har under stora delar av året begränsat poänginlösen i deras lojalitetsprogram. Flygbolaget tog dock bort dessa begränsningar i december, vilket Awardit menar har fått ett omedelbart genomslag i deras försäljning.

Awardit själva uppskattar att pandemin har påverkat omsättningen negativt med -50 Mkr och ebita-resultatet med -7 Mkr. Bolaget har trots detta lyckats hålla lönsamheten i schack. Utan några statliga stöd har man lyckats hålla ebita-marginalen kring 13%, vilket är i linje med förra året. Enligt VD Henrik Olander beror den bibehållna lönsamheten bland annat på att anställda gick ned i lön under början av pandemin. Dessa tillfälliga lönesänkningar har dock lyfts bort.

2021 ser ut att bli ett bättre år. Ledningen guidar för att den organiska tillväxten kommer tillbaka, med besked. Bolaget verkar se en stor tillväxtpotential i området Giftcard och det digitala presentkortet Zupergift. Det är Awardit själva som har tagit fram produkten, som lanserades i april 2020. Det är ett presentkort där mottagaren själv får välja mellan flera olika varumärken som finns anslutna till tjänsten. Idag finns 70-tal kopplade varumärken, bland annat Akademibokhandeln, Naturkompaniet, Readly, och C More.

Zupergift verkar ha fått en flygande start och omsatte 37 Mkr under de första åtta månaderna. Köparna verkar vara både privatpersoner och större företag och myndigheter som vill ge gåvor till sina anställda.

Lojalitetsprogrammen verkar också rulla på i bra takt. I mitten av februari vann man ett avtal med den franska byggvarujätten Saint-Gobains svenska verksamhet. Awardit tar över driften av ett redan befintligt lojalitetsprogram som tidigare har skötts av en svensk konkurrent. Värdet av affären uppskattas till ca 50 mkr per år. Uppstart är planerad till augusti 2021 och avtalet löper på tre år.

Inklusive Saint-Gobain-affären överstiger 2021 års ordervärde 100 Mkr. Dessutom gör redovisningstekniska detaljer att ungefär 40% av Zupergifts intäkter för 2020 redovisas i 2021. Det betyder att runt 14 Mkr istället redovisas i år, om presentkorten löses in.

Det finns också en möjlighet att presentkorten inte löses in. Då blir det ännu bättre för Awardit. Bolaget lanserade Zupergift i juni 2020 vilket medför att många presentkort kommer löpa ut i andra halvan av 2021. Värdet av de obrukade presentkorten faller då direkt in på resultatraden.

Den underliggande lönsamheten är god, men det finns förbättringspotential. 2018 förvärvade man Crossroads, som hade väsentligt sämre rörelsemarginaler än Awardit, och sedan dess har ebita-marginalen pendlat runt 13%. Möjligen kan ökad korsförsäljning och synergier mellan de olika affärsområdena bidra till högre marginaler.

Vi lockas främst av tillväxtpotentialen i Awardit. I vårt huvudscenario, där vi föreställer oss att pandemin och nedstängningar håller i sig till hösten, räknar vi med en tillväxt på 25% i år. Det motsvarar en omsättningsökning på 70 Mkr i absoluta tal, alltså en bit under de 100 Mkr som man guidat för. Orsaken är helt enkelt att avtalen startar löpande under året, och alla avtal har inte kommit igång vid årsskiftet. Via den skalbara affärsmodellen följer även marginalerna med norrut.

Detta är konservativa estimat. Om det corona-framkallade intäktsbortfallet på 50 Mkr kommer tillbaka är potentialen ännu  större. Vi räknar dock med att det ligger längre fram i tiden än för innevarande år. Utöver den organiska tillväxten är ledningen mycket tydliga med att man vill fortsätta förvärva bolag. Det finns flera potentiella uppköpsobjekt på den fragmenterade marknaden.

För 2020 har ingen utdelning föreslagits, men man kommer komma med utdelningsförslag under det tredje kvartalet. Bolaget förklarar beslutet med hänvisning till pågående förvärvsdiskussioner samt osäkerhet i omvärlden.  I fjol delade man ut 0,56 kr per aktie kvartalsvis, vilket innebar totalt 2,24 kr per aktie för räkenskapsåret 2019. Bolaget är tydliga med att man vill fortsätta vara ett utdelande bolag. Vi tänker oss att utdelningen återupptas under nästa år.

I vårt försiktiga huvudscenario får vi en fin kurspotential på över 40%. Det finns dock risker med den fragmenterade marknaden. Klarna, som idag är en kund till Awardit, har nyligen lanserat lojalitetsprogram i USA och verkar även vara på väg till Europa. Awardit själva verkar mest se detta som en bekräftelse på att lojalitetsprogrammen är eftertraktade i finanssektorn och ett bevis på att moderna storbanker måste satsa på lojalitetsprogram.

Visst skulle en ökad konkurrens kunna sätta press på Awardit, men i dagsläget ser vi fler möjligheter på uppsidan än risker på nedsidan. Vi utfärdar ett köpråd.

Tio största ägare i Awardit Värde (Mkr) Kapital Röster
Visionalis AB 208 31,2% 31,2%
Niklas Lundqvist 110 16,5% 16,5%
Johan Hagman 34 5,0% 5,0%
Samir Taha 31 4,7% 4,7%
Avanza Pension 19 2,8% 2,8%
Henrik Olander 17 2,6% 2,6%
Nordnet Pensionsförsäkring 16 2,4% 2,4%
Claudio Simantovic 13 2,0% 2,0%
Filip Engelbert 12 1,8% 1,8%
Jonas Nordlander 12 1,8% 1,8%
Källa: Holdings