Beijer Electronics: Ingen automatisk väg till målet

Teknikbolaget Beijer Electronics har fått upp tillväxten. Frågan är om det räcker till för att nå målet om en marginal kring 10 procent. Något i den stilen krävs för att aktien ska bli riktigt bra.

Beijer Electronics Group (42 kr) tillverkar och säljer produkter för industriell automation och datakommunikation. Sortimentet är brett. De två produktkategorier som är extra viktiga är:

  • Operatörspaneler. Dataskärmar som klarar industriell miljö med vibrationer, höga temperaturer etc. Information samlas om anläggningen och en operatör kan styra processer. Se film om nya X2-produkten här.
  • IP-produkter för tåg. Exempelvis specialanpassade routrar och switchar. Tillverkas inom affärsenheten Westermo.

Produkterna är egenutvecklade och säljs direkt samt via återförsäljare över hela världen. Största marknad är USA. På rullande 12 månader ligger intäkterna på 1360 Mkr, rörelsevinsten på 58 Mkr (4,3 procents marginal) och vinsten per aktie på 1,06 kr. Det rullande p/e-talet är alltså högt, kring 40.

Bolaget har varit i en omställningsfas sedan 2015. Då tappade Beijer den Nordenagentur på Mitsubishis automationsprodukter som en stor del av verksamheten byggts kring. I det läget valde ledningen att satsa hårt på produktutveckling. Det har sänkt resultat och kassaflöde. En nyemission krävdes också 2017.

Målet är att skapa en tillväxt på 7 procent per år och nå en rörelsemarginal som överstiger 10 procent över en konjunkturcykel.

Beijer Electronics
Börskurs: 42,00
Antal aktier (miljoner): 29,0
Börsvärde: 1 218 Mkr
Nettoskuld: 435 Mkr
VD Per Samuelson
Styrelseordförande Bo Elisson
SvD Börsplus huvudscenario
2018E 2019E 2020E
Omsättning 1 425 1 568 1 677
– Tillväxt 18% 10% 7%
Rörelseresultat 78 106 134
– Rörelsemarginal 5,5% 6,8% 8,0%
Resultat efter skatt 42 63 84
Vinst per aktie 1,46 2,19 2,89
Utdelning per aktie 0,50 1,00 1,50
Direktavkastning 1,2% 2,4% 3,6%
Operativt kapital/omsättning 54% 54% 54%
Nettoskuld/EBIT 5,5 4,3 3,4
P/E 28,8 19,2 14,5
EV/EBIT 21,0 15,8 12,5
EV/Sales 1,2 1,1 1,0

Beijer ligger med en marginal kring 4-5 procent alltså ganska långt ifrån sitt marginalmål. Däremot har bolaget stark medvind rent försäljningsmässigt. Under 2017 steg intäkterna med 8 procent. Hittills under 2018 är tillväxten 17 procent.

Detta driver också upp resultatet – ungefär var fjärde krona rinner med till rörelseresultatraden. Rörelsevinsten har ökat från 15 till 54 Mkr under årets första nio månader.

Förutom intäktstillväxten är resultatökningen en effekt av att bruttomarginalen stiger när andelen egna produkter (nu troligen över 95 procent) ökar. Att mjukvaruinnehållet i leveransen tilltar verkar i samma riktning. I fjol var bruttomarginalen 49 procent. Den kan nog nå 50 procent för 2018 (siffran redovisas bara årsvis).

Det är sannolikt fortsatt hög organisk tillväxt och lite bättre bruttomarginaler som behövs för att driva resultatet i Beijer Electronics. En ökande rörelsemarginal är den viktigaste värdedrivaren för aktien.

Men på kort sikt är det inte heller oviktigt att koncernen får bättre ordning på kassaflödet och börjar beta av sin förhållandevis höga skuldsättning. I nuläget begränsar nog skulderna ledningens möjligheter att göra förvärv, till exempel. Det är också oklart om man återupptar utdelningen redan 2019.

Oddsen för att tillväxten ska hålla i sig är svårsynade. Just nu ser det riktigt bra ut med högre orderingång än försäljning och bra siffror inte bara för stjärnan i gruppen, Westermo, utan även för den omsättningsmässigt största delen i form av Beijer Electronics med sina operatörspaneler. Intrycket är att de kostsamma satsningarna på nya produkter börjat betala sig på allvar.

Det som är värt att minnas är att Westermos tågaffärer är projektbaserade och att marknaden tenderar vara ganska cyklisk. Båda dessa faktorer kan tala för att man inte bör dra ut dagens starka trender över längre tid. Samtidigt anser många att industriell kommunikation är en tillväxtnisch. Möjligheterna att koppla upp utrustning till IP-nät kan ge stora besparingar och effektivitetsvinster. Ett exempel är att diagnostik i realtid ger bättre förebyggande underhåll av maskiner.

Vi får se om Beijer Electronics kan blomma ut som ett vackert tillväxtbolag de kommande åren ungefär som HMS Networks som verkar i ett liknande segment. Då kan man lätt tänka sig att rörelsemarginalen överträffar 10-procentsmålet och aktien får en hög värdering på i alla fall EV/Ebit 15. Detta skulle vara vårt optimistiska scenario. Alternativt planar utvecklingen ut kring dagens nivåer och då finns en inte obetydlig nedsida.

Här skissar vi på något av en medelväg. En tillväxt i linje med bolagets mål och en rörelsemarginal som inte riktigt når dubbelsiffrig nivå. Med en halvhög multipel på EV/Ebit 13 (motsvarande p/e 15) så är aktien då hyggligt rätt värderad.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.