Creades ribba ligger fortsatt högt

Aktien har kommit ner en del men substanspremien på 36% är fortsatt väldigt hög. Särskilt beaktat att över 70% av portföljen består av Avanza, kortsiktiga noterade placeringar och kassa.
John Hedberg och Sven Hagströmer. Foto: Tobias Ohls
Creades
Börskurs: 105,00 kr Antal aktier: 135,8 m
Börsvärde: 14 255 Mkr Substanspremie: 36%
VD: John Hedberg Ordförande: Sven Hagströmer

Creades (105 kr) är ett investmentbolag med innehav i mindre och medelstora noterade och onoterade företag. Största innehavet är nätbanken Avanza.

Ordförande och huvudägare är Sven Hagströmer.

Investmentbolag är mycket populära. Investor ägs exempelvis av över 400 000 personer enligt Holdings. Även Spiltans aktiefond Spiltan Investmentbolag visar på intresset för investmentbolag bland småsparare. Fonden ägs nämligen av över en halv miljon Avanza-kunder.

Som framgår av grafiken ovan så värderas dock ett flertal av börsens investmentbolag till höga substanspremier. Per idag handlas Creades till 36% premie. Det är högt även om det är lägre än för ett år sedan (56%).

Portfölj

Analys

Creades portfölj består till 64% av noterade innehav. Portföljen domineras av Avanza som per Q2 står för nästan 40% av substansvärdet. Exkluderar vi Avanza blir premien 54% istället för 36%. Exkluderar vi även kassan blir premien 66%.

Tolkningen är att det är väldigt höga förväntningar på, inte bara de onoterade innehaven, utan också på framtida affärer.

Eftersom Avanza utgör så stor del av portföljen blir förstås utsikterna för nätbanken en central komponent i värderingen av Creades. Avanza har uppvisat en fin tillväxt under lång tid och har utvecklats oerhört starkt, inte minst under pandemin. I vår analys från april, som du hittar länkad här intill, sammanfattade vi det ganska bra med meningen ”Nätmäklarna täljer guld med smörkniv när mängder av nya sparare nu hittar till börsen.” Under 2020 tog nämligen Avanza in över 300 000 nya kunder.

Dagens rapport tyder dock på ett svalare börsklimat. Både intäkterna och nykundsinflödet sjönk med 21% respektive 44% jämfört med Q1. Det är dock från en rekordhög nivå och jämfört med Q2 2020 var tillväxten bra. Marknaden straffar Avanza-aktien som i skrivande stund är ner drygt 10%.

På lång sikt har Avanza en fantastisk position i Sverige. Marknadsandelen per Q1 i år var 6,2% av sparmarknaden samtidigt som andelen av nettoinflödet till sparmarknaden var 25%.

Analys

Spac-bolaget Creaspac noterades av Creades i juni. Bolaget är i princip en noterad pengapåse med avsikten att hitta ett onoterat bolag att förvärva. Vår IPO-analys av Creaspac hittar du länkad här intill.

Creades har investerat 375 Mkr i Creaspac och är största ägare med 15% av aktierna. Eftersom det är Creades som kommer leta investeringar för Creaspacs räkning och att en komponent i en premievärdering rimligtvis bör vara förmågan att vaska fram fina framtida affärer är det intressant att Creaspac handlas till viss rabatt istället för premie.

Embracer, Midsona och Kamux (finskt bolag som säljer begagnade bilar) är de största innehaven i Creades aktiva förvaltning (se portföljdiagram ovan) med ett sammanlagt värde om drygt 500 Mkr per Q2.

I år är det dock Creades onoterade investeringar som främst drivit substansutvecklingen. Innehaven har under året utvecklats mycket starkt med en total avkastning om 47%. Det är Tink, StickerApp och Apotea som bidragit mest.

I juni meddelades att Visa förvärvar open banking plattformen Tink. Det är en bra affär för Creades som beräknas få 723 Mkr för sina 5%. Senaste bokförda värde var 311 Mkr. Sedan 2016 har Creades investerat 51 Mkr i Tink och två mindre delavyttringar har tidigare gjorts i december 2019 och 2020.

En ny investering är jämförelsetjänsten Pricerunner. Creades investerade i april 370 Mkr för 12%. VD och delägare i Pricerunner är Nicklas Storåkers som tidigare var VD för Avanza under många år.

Creades har haft ett intensivt första halvår. I maj slutfördes också en nyemission där Creades tog in en miljard kronor för nya investeringar. En del av detta är redan investerat i Creaspac. En nyemission till premie är på marginalen värdeskapande och är en de facto försäljning av en liten del av befintlig portfölj till nya ägare. Nyemissionen kan tolkas offensivt men också som tecken på att styrelsen tycker att aktien är övervärderad.

Efter försäljningen av Tink borde Creades få en kassa kring 1,3 miljarder kronor. Det återstår att se hur väl de lyckas investera detta och vad som blir nästa superinvestering.

Slutsats

Creades är erkänt skickliga och har utklassat börsindex över tid. Aktien är dock dyr och det är svårt att bli upphetsad när den handlas till skyhög premie mot substansvärdet. Guldägget Avanza är även det dyrt. På lång sikt har Avanza dock en fantastisk position i Sverige och kan Creades fortsätta göra investeringar likt den i Tink förtjänar Creades kanske sin premievärdering.

För den som lockas av Creades goda track record kan Creaspac istället vara ett bättre alternativ. I den slipper man stor exponering mot redan börsnoterade Avanza och får istället ett rakare derivat på Creades förmåga att hitta bra investeringar. Spac-bolaget handlas dessutom till liten rabatt snarare än hög premie.

För Creades landar vi dock i ett neutralt råd.

Creades tio största ägare Värde (Mkr) Kapital Röster
Sven Hagströmer, inklusive bolag och familj 8335 56,2% 42,9%
Spiltan Fonder 322 2,5% 3,5%
Carnegies Särskilda Pensionsstiftelse II 259 1,8% 2,6%
Avanza Pension 197 1,5% 2,2%
SEB Fonder 76 5,8% 8,4%
Dan Sten Olsson med familj och stiftelse 69 0,5% 0,7%
Erik Nielsen genom bolag 69 0,5% 0,7%
Jan Röring 67 0,5% 0,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 48 0,4% 0,5%
Christina Louise Joh Ekman 24 0,2% 0,3%
Källa: Holdings

Här hittar du alla analyser