Eurocon: Pole position i Norrland

Norrland lockar till sig allt större investeringar. Den lilla teknikkonsulten Eurocon ser ut att kunna gynnas av trenden.
Projekt Helios vid SCA:s massafabrik i Östrand utanför Sundsvall.
Eurocon Consulting
Börskurs: 6,76 kr Antal aktier: 43,6 m
Börsvärde: 295 Mkr Nettokassa: 22 Mkr
VD: Peter Johansson Ordförande: Richard Hellekant

Eurocon Consulting (6,76 kr) är en teknikkonsult med verksamhet inom ett flertal branscher, som exempelvis skogs- och massaindustrin och gruvnäringen. Skogssegmentet är dock absolut störst med drygt 44% av omsättningen.

Eurocon grundades 1990 och har cirka 260 anställda på 12 kontor i Sverige. Kunderna är välkända storbolag som till exempel SCA, Holmen och LKAB. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik och drygt 70% av de anställda finns i Norrland. Bolaget är noterat sedan 2007 och handlas på Spotlight. Börsvärdet är knappt 300 Mkr.

Affärsvärldens huvudscenario 2021E 2022E 2023E
Omsättning 275 294 309
 – Tillväxt +12% +7% +5%
Rörelseresultat 23 27 31
 – Rörelsemarginal 8,5% 9,3% 10,0%
Resultat efter skatt 18 21 23
Vinst per aktie 0,41 0,47 0,54
Utdelning per aktie 0,20 0,25 0,25
Direktavkastning 3,0% 3,7% 3,7%
Operativt kapital/omsättning 5% 5% 5%
Nettoskuld/EBIT -1,7 -1,9 -2,0
P/E 16,6 14,3 12,6
EV/EBIT 10,9 9,0 7,5
EV/Sales 0,9 0,8 0,8

Eurocon har två affärsområden som de kallar ”Engineering” och ”Produktförsäljning”. Engineering är konsultdelen och står för 95% av omsättningen. Produktförsäljning ansvarar för en mjukvara för projekthantering kallad ”SiteBase”. SiteBase används internt men säljs också externt vilket alltså motsvarar drygt 5% av omsättningen.

SiteBase har haft en ganska dålig utveckling de senaste åren. Intäkterna uppgick under årets första nio månader till 8,9 Mkr med ett rörelseresultat på 0,4 Mkr. Detta är en klar nedgång från motsvarande period 2019 då försäljningen låg på 10,3 Mkr och rörelseresultatet var 0,2 Mkr.

SiteBase drabbades hårt i pandemin, men man har utnyttjat krisen till att genomföra en rad förändringar. I år har det lilla IT-bolaget fått en ny VD och en ny leverantör i Addnodeägda bolaget Symetri, som ska sälja produkten externt. VD Peter Johansson verkar optimistisk om framtiden för SiteBase. Det är som sagt en liten del av koncernen, men ett viktigt effektiviseringsverktyg för Eurocon när man jobbar mot industrin.

REVANSCH-ÅRET 2021

Eurocon har ofta beskrivits som ett turn around-case, där själva omvandlingen tyvärr har dröjt. Skogsindustrin har haft några tuffa år runt 2018-2019 när flera pappersmaskiner runtom i Sverige lades ned. En ljusning anades i slutet av 2019, men då kom pandemin och ställde till det. Omsättningen för 2020 landade på drygt 253 Mkr (261) och rörelseresultatet på 5,2 Mkr (24,8).

Bolagets mål är ha en årlig tillväxt respektive rörelsemarginal på 10%. Exkluderat för pandemiåret 2020 så har Eurocon de senaste fem åren snittat en årlig tillväxt på 6,9% och rörelsemarginal på 8,2%, med en ganska stor spridning mellan de enskilda åren. 2019 låg till exempel tillväxten och rörelsemarginalen på 3,0% respektive 2,0%. Då handlade det om en låg beläggning, på grund av lägre efterfrågan samtidigt som två fleråriga projekt från SCA och Asia Pulp and Paper färdigställdes. Dessutom ökade personalkostnaderna i och med förvärvet av konsultbolaget Piab.

2021 ser i alla fall ut att bli ett styrkebevis för bolaget. Under årets nio första månader har tillväxten legat på 11,8% till en rörelsemarginal på 8,6%.

Delvis är det lätta jämförelsetal som ger den höga tillväxten, men även debiteringsgraden har ökat. VD Peter Johansson är dock tydlig med att det fortfarande finns förbättringspotential på området. Bolaget har också ökat antalet anställda under året. VD Peter Johansson skriver i den senaste rapporten att antalet anställda nu är samma som innan pandemin och flaggar för att personalstyrkan kommer fortsätta öka framöver då flera av de nyrekryterade börjar sina anställningar i det fjärde kvartalet. Johansson säger även att de kommer fortsätta rekrytera nästa år och undersöker förvärvsmöjligheter för att möta efterfrågan på medarbetare.

SPÄNNANDE FRAMTID

Frågan är om inte omvandlingsnumret i Eurocon börjar närma sig sitt slut och att bolaget nu kan börja fokusera på expansion. Affärsvärldens bild är att den viktigaste frågan för Eurocon på kort sikt är att rekrytera personal för att kunna svara på den ökade efterfrågan.

På senare tid har det rapporterats mycket om stora investeringar i Norrland. Några exempel är Northvolts batterifabrik, fossilfritt stål från Hybrit och H2 Green Steel och LKAB:s satsningar på järnsvamp.

Det är inga små summor det rör sig om. LKAB räknar med att investera 20 miljarder kronor årligen fram till 2040. Detta borde gynna Eurocon som har lokal närvaro och mångåriga relationer med flera av dessa aktörer.

Eurocon finns även i landets södra delar. I höstas startade man Eurocon Sydväst, ett dotterbolag i Göteborg. Bolaget ingår ännu inte i koncernens räkenskaper, men kommer göra det i nästa rapport. Bolaget har 10 anställda, vilket ändå adderar några procent till personalstyrkan.

Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi, men har legat lågt på uppköpsfronten de senaste åren. Det senaste förvärvet var konsultbolaget Pidab för 13,7 Mkr 2019. Eurocons nettokassa ligger idag på 22 Mkr, vilket bäddar för något liknande köp.

LÅGT VÄRDERAT EUROCON

I tabellen nedan jämförs Eurocon med några andra noterade konsultbolag. ÅF och Sweco är betydligt större, vilket gör att jämförelsen mellan dessa bolag haltar lite. CAG Group och Projektengagemang är inte heller några direkta konkurrenter.

Projektengagemang är dock mer jämförbart storleksmässigt med ett börsvärde runt 500 Mkr. Bolaget värderas till ett EV/Ebit 2021 omkring 9, men är å andra sidan ett ganska problemfyllt bolag.

Bolag Kurs-utv 1 år, % EV/Sales 2022 Rörelse-marginal 2022 EV/Ebit 2022 P/e-tal 2022 Tillväxt/år 2020-23E Dir-avkast-ning
AFRY 0 1,5 9,1% 16,9 18,4 6% 2,3%
C.A.G Group 29 0,9 8,5% 10,5 15,4 12% 3,3%
Eurocon 39 1,0 10,0% 10,1 12,6 11% 4,3%
Projektengagemang 9 0,6 6,4% 9,2 10,3 1% 3,0%
Semcon 75 1,2 10,3% 11,6 15,4 7% 5,3%
Sweco -1 2,5 9,9% 25,4 31,5 5% 1,6%
Medel 30 1,0 8,9% 11,6 14,4 7% 3,6%
Källa: Factset

AFFÄRSVÄRLDENS HUVUDSCENARIO

  • Tillväxt. Vi räknar med att Eurocon växer med 7% 2021. Bolaget har flera nyanställningar som ännu inte syns i siffrorna, men som lär ge effekt nästa år. Vi tror även på positiva effekter i SiteBase och det nya dotterbolaget i Göteborg. Utöver detta verkar det finnas en förvärvslusta i bolaget som kan addera ytterligare till tillväxten.
  • Lönsamhet. Med den ökade omsättningen lär även marginalerna följa med upp. Bolaget har även slimmat kostnadskostymen under pandemin, med bland annat minskat affärsresande etc. Vi räknar med att bolaget når en rörelsemarginal på 8,5% för innevarande år, för att sedan nå målet 10%.
  • Värdering. Här räknar vi med en EV/Ebit-multipel på 10x, något under branschsnittet i tabellen ovan. Det är högre än vad vi har använt oss av i tidigare analyser, men inget halsbrytande.

SLUTSATS

Vi lockas av Eurocons profil. Exponeringen mot Norrland är helt klart intressant, och även förvärvsmöjligheterna är spännande. Caset hänger på att man hittar bra personal och får dem att stanna. Bolaget har för detta bland annat utfärdat incitamentsprogram för de anställda. Drygt en halv miljon aktier har tecknats.

Utöver detta noterar vi ett flertal mindre insynsköp de senaste månaderna. VD Peter Johansson är åttonde största ägare och gjorde ett litet insynsköp (0,1 Mkr) i november.

Slutligen landar vi i ett köpråd för Eurocon. Man ska dock komma ihåg att det är ett litet bolag och att likviditeten i aktien är låg.

Tio största ägare i Eurocon Värde (Mkr) Kapital Röster
Nordea Fonder 32 10,8% 10,8%
Ronald Andersson 30 10,2% 10,2%
Avanza Pension 23 7,9% 7,9%
Christer Svanholm 12 4,2% 4,2%
Ulf Rask 12 4,2% 4,2%
Fredrik Forsgren 12 4,1% 4,1%
Johan Westman 11 3,9% 3,9%
Peter Johansson 7 2,5% 2,5%
Mikael Lindqvist 7 2,4% 2,4%
Nils Lindström 7 2,3% 2,3%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser