Footway med foten på gaspedalen

E-handlaren står välrustad med automatiserat robotlager, tung expansionsagenda och en driven entreprenör. Frågan är vart skon klämmer med tanke på aktiens katastrofala utveckling relativt andra e-handlare.
Footway förvärvade tidigare i år nätbutiken Sportamore. Nyligen lanserade bolaget en ny version av Sportamores hemsida där möjligheten att filtrera produkterbjudandet byttes mot en sökruta, överst i bild.
Footway
Börskurs: 19,00 kr Antal aktier: 63,1 m
Börsvärde: 1 199 Mkr Nettoskuld: 392 Mkr
VD: Daniel Mühlbach Ordförande: Helene Willberg

Footway (19 kr) grundades som en skobutik på nätet. Idag driver man e-handel via ett flertal olika sidor som Footway, Brandosa, Heppo, Runforest och Solestory.

Tidigare i år förvärvade bolaget Sportamore som tidigare fanns noterat på Stockholmsbörsen. Hos Sportamore säljs sportkläder och andra sportartiklar.

Footway grundades 2010 och drivs av Daniel Mühlbach som tidigare startade Lensway som såldes till kanadensiska Coastal Contacts under 2004.

Idén bakom Footway är, lite förenklat, att bolaget i princip inte ska behöva veta något om skor och kläder. I stället för att försöka förstå vilka stilar och färger som kommer vara heta till nästa säsong så läser och analyserar bolagets algoritmer vad kunderna söker efter. Lagret fylls sedan därefter.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 991 1 853 2 131 2 451
 – Tillväxt +30,4% +87,0% +15,0% +15,0%
Rörelseresultat 15 -46 0 0
 – Rörelsemarginal 1,5% -2,5% 0,0% 0,0%
Resultat efter skatt 5 -40 -9 -12
Vinst per stamaktie 0,01 -0,71 -0,22 -0,26
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 2% -10% -2% -2%
EV/Sales 1,6 0,9 0,7 0,6
Kommentar: Vinst per stamaktie är räknat efter avdrag för årliga preferensutdelningar på 4,4 Mkr. Resultatet för 2020 innehåller hittills i år engångskostnader om totalt 38 Mkr relaterat till integrationen av Sportamore.

Förvärvet av Sportamore tillförde drygt en miljard i omsättning och för detta betalade Footway knappt 440 Mkr. Köpet finansierades till stor del genom nyemission på drygt 420 Mkr.

Sportamores hemsida kommer behållas likt koncernens övriga e-handelsportaler. Men den har redan migrerats till Footways struktur som är baserad kring sökrutan i topp där ambitionen är att kunden på samma sätt som i Google ska kunna fritextsöka på det man letar efter. Migrationen har dock inte skett utan viss kritik från kunderna.

I november lanserade Footway en ny e-handelsplattform med gemensam global infrastruktur för alla koncernens nätbutiker. Där ingår exempelvis hantering av lager och logistik, kundservice, kassalösningar och en portal för leverantörer.

Som en del av samgåendet kommer också huvudkontoret i sin helhet att förläggas till Footways lokaler i Kista. Integrationsprocessen kan komma att dämpa den organiska tillväxten tillfälligt men förväntas ge kostnadsbesparingar om närmre 100 Mkr årligen inom varuinköp, marknadsföring och logistik. Arbetet med detta planeras vara genomfört före årsskiftet.

Allt som allt är det imponerande raskt jobbat av Footway. Redan i augusti, bara tre månader efter förvärvet, lovades att Sportamore skulle expandera till hela 19 nya marknader inom sex månader. Det tog knappt tre innan man levererade. Imponerande är också att kostnader för tidigare expansioner har legat på i storleksordningen ett fåtal hundra tusen kronor per marknad. Optimering av prissättning, sortiment och marknadsföring ska enligt bolaget ske automatiskt på varje marknad.

Totalt finns Footway-gruppen därmed på 24 olika marknader. För att hantera detta planerar bolaget bland annat utöka Sportamores robotlager i Eskilstuna. Detta ska mer än dubbleras från dagens 23 000 till 48 000 kvadratmeter vilket beräknas ge kapacitet till försäljning på över 10 miljarder kronor. Idag omsätter koncernen drygt 2 miljarder.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2021E EV/Ebit 2021E EV/Sales 2021E Ebit-marginal 2021E % Årlig tillväxt 2020-2022 %
Footway 1,1 0,7 0,0 20,0
Boozt 201,6 44,5 30,7 1,8 6,0 16,3
Zalando 96,5 88,6 56,9 2,2 3,9 18,4
Lyko 233,3 67,5 49,4 2,4 4,8 23,1
BHG Group 193,7 34,2 28,2 1,9 6,8 8,4
Genomsnitt 145,2 58,7 41,3 1,8 4,3 17,2
Källa: Affärsvärlden / Factset

2020 har varit ett guldår för e-handlare och merparten av de i tabellen ovan tjänar mer pengar idag än de någonsin gjort.

Så har dock inte varit fallet för Footway och det här sannolikt här som skon klämmer för aktiens del. I stället för rekordvinst har Footway gjort nyemission, slitigt med integrationsjobb och investerat i expansion. Förmodligen är det helt rätt för att bygga värde på sikt men inget som lyfter kursen här och nu. Aktien värderas nu kring 0,7 gånger försäljningen vilket kan jämföras med snittet på 2,0 för övriga e-handlare.

Men gräver man djupare finns mycket att gilla här. Footway har en skalbar plattform där algoritmer och datadrivna beslut är kärnan. Bolaget står välriggat med automatiserat robotlager och expanderar på mängder av marknader till låg kostnad. Footway har dessutom en driven entreprenör i Daniel Mühlbach som äger aktier för drygt 140 Mkr och inte är rädd att gasa och växa med förvärv.

Trots stora synergier från köpet av Sportamore tror vi dock inga stora vinster kommer rapporteras i närtid, utan snarare återinvesteras i fortsatt tillväxt. Det är också lite oroande att kunderna sparkat bakut kring den nya Sportamore-sajten där lanseringen varit klart tuffare än bolaget tänkte sig. Givet den svidande kundkritiken finns risk för en riktigt svag Q4-rapport vilket vi tagit höjd för i våra prognoser. Kanske funderar bolaget ett varv extra innan man nästa gång tar in och integrerar en ny e-handlare i Footway-gruppens portfölj av nätbutiker.

Frågan är också om man sprider sig för tunt med alla dessa nysådda frön på 20-talet marknader. Även om investeringarna för expansion är små kan det bli kostsamt att driva trafik och marknadsföra sajterna. Nettoskulden på knappt 400 Mkr är hög även om det finns en huvudägare med djupa fickor i fastighetsprofilen Rutger Arnhult.

För den långsiktige är det här en intressant aktie. I ett optimistiskt scenario där expansionsplanerna bär frukt och aktien får en värdering i linje med övriga e-handlare är Footway en mångdubblare. Rådet blir köp.

Tio största ägare i Footway Värde (Mkr) Kapital Röster
Rutger Arnhult 418 25,9% 22,6%
eEquity AB 216 13,9% 12,5%
Stiftelsen Industrifonden 173 11,1% 4,8%
Northzone Ventures 160 10,3% 11,2%
Daniel Mühlbach 129 8,2% 25,4%
Axel Johnson Gruppen 101 6,5% 2,8%
Sune Svedberg 37 2,1% 0,9%
Jan Lombach 18 1,1% 1,4%
Avanza Pension 16 1,0% 0,4%
JRS Asset Management AB 14 0,9% 0,9%
Källa: Holdings