Fortsatt ljus men inte lika lysande potential

Plejd har uppvisat en fenomenal tillväxt de senaste åren och belönats med en välförtjänt kursuppgång. Är aktien fortsatt köpvärd?
Plejd
Börskurs: 98,50 kr Antal aktier: 10,2 m
Börsvärde: 1 005 Mkr Nettokassa: 43 Mkr
VD: Babak Esfahani Ordförande: Pär Källeskog

Teknikbolaget Plejd (98,50 kr) utvecklar produkter och tjänster inom belysning och hemautomation. Exempel på produkter är dimmers, kontroller och trådlösa ljussystem som kan styras via bolagets mobilapp. Detta är en snabbt växande nisch i takt med att allt fler apparater blir uppkopplade.

Plejd har bokstavligen uppvisat en lysande tillväxt de senaste åren. När bolaget noterades 2016 omsatte Plejd cirka 5 Mkr. De senaste tolv månaderna uppgår försäljningen till 155 Mkr. Över 850 000 produkter finns installerade i 160 000 hushåll på de marknader där Plejd verkar.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 129 180 243 316
 – Tillväxt +63,5% +40,0% +35,0% +30,0%
Rörelseresultat -17 13 22 47
 – Rörelsemarginal -13,5% 7,0% 9,0% 15,0%
Resultat efter skatt -14 9 17 36
Vinst per aktie -1,42 0,93 1,63 3,50
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -10% 6% 9% 18%
Avkastning på operativt kapital e.m. 32% 40% 64%
Nettoskuld/EBIT 2,8 -3,5 -2,0 -1,2
P/E -69,3 105,9 60,4 28,1
EV/EBIT -55,3 76,2 43,9 20,3
EV/Sales 7,5 5,3 4,0 3,0

Senast vi skrev om Plejd var i början på maj i år då vi upprepade vårt tidigare köpråd. Aktien har utvecklats starkt sedan dess och är upp drygt 85%.

Sedan vi skrev om Plejd har bolaget hunnit med att rapportera räkenskaperna för första halvåret 2020. Andra kvartalet uppvisade en stark tillväxt och lönsamhetsförbättring. Försäljning ökade med 42% och bruttomarginalen stärktes med hela 10 procentenheter (!). Imponerande. Rörelsemarginal landade på 15% (-12,6).

Plejd Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019
Omsättning 44,8 Mkr 31,6 Mkr 88,3 Mkr 62,4 Mkr
Tillväxt 42% 27% 42% 48%
Bruttomarginal 57,0% 46,6% 54,4% 41,3%
Rörelseresultat 6,7 Mkr -4,0 Mkr 9,5 Mkr -10,9 Mkr
Rörelsemarginal 15,0% -12,6% 10,8% -17,5%

Plejd har i det andra kvartalet lanserat betydelsefulla produkter på den norska marknaden. Plejd håller även på att rekrytera säljare för bolagets expansion till Nederländerna. Planerad säljstart är i slutet av 2020.

En orsak till den fantastiska tillväxten de senaste åren är bolagets goda rykte bland såväl elektriker som slutkonsumenter. Vad vi förstår är produkterna mycket uppskattade bland elektrikerna då de bland annat är enkla att installera. Elektrikerna rekommenderar därav ofta Plejds produkter. Samtidigt som många slutkunder pratar gott om produkterna till familj och vänner.

En annan viktig konkurrensfördel förutom användarvänlighet är att Plejd utvecklar produkterna själva. De kan således ha nära kontakt med elektrikerna i samband med produktutvecklingen.

Plejd har inte sett någon större påverkan på verksamheten till följd av Covid-19. Ledningen framhäver att det i så fall möjligen skulle vara en ökad efterfrågan då folk är hemma och renoverar i högre utsträckning än tidigare. Detta har bolag som Bygghemma (numera BHG Group) och Byggmax påverkats positivt av.

Det tredje kvartalet brukar vanligtvis vara det säsongsmässigt svagaste på grund av semesterperiod för många elektriker och därmed en lägre aktivitet.

Plejds ambition de kommande åren är att prioritera en fortsatt stark försäljningstillväxt. Den underliggande lönsamheten i andra kvartal var imponerande. Med en bruttomarginal kring 60% borde rörelsemarginaler på upp mot 25% inte vara någon utopi på sikt. Å andra sidan finns risk för ökad konkurrens och prispress på längre sikt.

Vi räknar med att bolaget växer 40% 2020. Åren därpå räknar vi med en tillväxt på 30-35%. Drivet av att Plejd fortsätter att lansera flera nya produkter på nya och befintliga marknader. Lönsamhetsmässigt skissar vi på en rörelsemarginal på 7% i år och 15% år 2022.

Då Plejd främst prioriterar försäljningstillväxt har vi valt att värdera bolaget utifrån en multipel på omsättningen (Ev/Sales). Använder vi en multipel på 3,5 gånger finns en uppsida på knappt 20% på radarn. Det är dock inte omöjligt att Plejd kommer värderas högre än så. Samtidigt är det inte heller fel att vara konservativ. Små utslag på multipeln får stor påverkan på reglaget. Se optimistiskt respektive pessimistiskt scenario.

Att kontinuerligt växa försäljningen år efter år utan en betydande andel återkommande intäkter är över tid svårt. Å andra sidan tycks många av elektrikerna som installerar Plejds produkter vara mycket trogna. Sett ur det perspektivet är återköpsfrekvensen hög vilket borgar för en fortsatt stabil tillväxt. Teknikrisken i denna typ av bolag är ofta svårbedömd för en lekman i sammanhanget. Plejd har däremot integrationer med till exempel Google Home.

Plejd hade knappt 50 Mkr i kassan vid halvårsskiftet. Därutöver har bolaget en outnyttjad kredit på 20 Mkr. Det är inte otänkbart att Plejd kommer ta in mer pengar i framtiden. Kanske via en riktad emission för att kunna accelerera tillväxtsatsningarna och/eller få in nya institutionella ägare.

Plejd har uppvisat en fantastisk tillväxt de senaste åren. Så länge det inte kommer tydliga indikationer på att tillväxten saktar in kommer aktien säkerligen bli en fortsatt bra placering.

Aktien har utvecklats starkt sedan vårt köpråd och möjligen kanske Plejd behöver ett eller två kvartal för att växa in i värdering. Vi är fortsatt positiva till bolaget men ser inte samma kurspotential på kort sikt som tidigare. Vi sänker därmed rådet till neutral.

Plejd tio största ägare Värde (Mkr) Andel
Avanza Pension 79,7 8,24%
Handelsbanken Fonder 79,2 8,19%
Christian von Koenigsegg 72,5 7,50%
Pluspole Holding AB 68,7 7,10%
Erik Calissendorff 46,5 4,81%
Humle Fonder 42,8 4,42%
Andra AP-fonden 42,8 4,42%
Babak Esfahani 38,0 3,93%
Nordnet Pensionsförsäkring 33,1 3,42%
Pär Källeskog 28,6 2,95%
Källa: Holdings