Freja eID: Köpläge identifierat

Freja eID tillhandahåller en mobil e-legitimation. Aktien har tagit ordentlig fart de senaste veckorna. Finns det något kursbränsle kvar?
Freja eID finns bland annat hos 1177 vårdguiden.
Freja eID Group
Börskurs: 70,20 kr Antal aktier: 4,9 m
Börsvärde: 345 Mkr Nettoskuld: 1,7 Mkr
VD: Johan Henrikson Ordförande: Christian Rajter

Freja eID (70,20 kr) är ett teknikföretag som tillhandahåller en mobil e-legitimation. Bolaget grundades av Johan Henriksson som fortfarande är VD och största ägare i bolaget. Även de två andra medgrundarna Jakob Missuna och Tony Buss är kvar i bolaget som ekonomi- respektive teknikchef, också med stort ägande.

Bolaget börsnoterades 2014. Fram till november 2020 har bolaget gått under namnet Verisec. Företaget bytte namn till Freja eID för att accentuera den förändring som det genomgått sedan 2015.

Sedan 2015 har bolaget tagit fram den produkt som kallas Freja eID. Det är en mobil e-legitimation som används när användaren ska legitimera sig digitalt. Utvecklingen sker via ett helägt dotterbolag i Serbien. Freja eID har idag runt 250 anslutna tjänster och 100 000 användare. I kundlistan finns bland annat stora privata företag som Resurs Bank och ATG.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 110 22 37 64
 – Tillväxt 37% -80% 70% 70%
Rörelseresultat -27,5 -21,3 -11,2 -4,8
 – Rörelsemarginal -25,1% -97,0% -30,0% -8,5%
Resultat efter skatt -28,4 -16,4 -8,7 -4,1
Vinst per aktie -5,8 -3,3 -1,8 -0,8
EV/Sales 3,2 15,7 9,3 5,4
Kommentar: Omsättningstappet 2020 är en följd av avyttrade icke-strategiska verksamheter. Intäkterna relaterade till Freja eID ökade med 284%.

Till skillnad mot exempelvis mobilt BankID fungerar Freja eID:s lösningar internationellt. Frejas legitimeringslösningar är heller inte lika binära som mobilt BankID, utan man kan anpassa legitimeringen efter tillfälle. Ett exempel på det är bolagets lösning OrgID som är baserat på vilken roll användaren har i en organisation. Det kan användas som exempelvis tjänstelegitimation eller kund-ID.

Tjänsten är gratis för användaren. Det är kunden, exempelvis en myndighet, som betalar till Freja eID. Kostnaden är 0,15 kr per transaktion, vilket är lägre än BankID som har en login-kostnad på 0,17 kr och en signaturkostnad på 0,55 kr. Freja har även ett kostnadstak på 1 kr per användare och månad, vilket inte BankID har.

Sett ur ett sådant kostnadsperspektiv borde det vara en icke-fråga för kunderna att välja Freja eID framför BankID. Men BankID leder stort, med över 600 kopplade tjänster och 7,8 miljoner användare av tjänsten.

Att öka antalet kunder är såklart viktigt för Freja. Ju fler kunder man knyter till sig, desto större chans att få in nya användare. Tjänsten är skalbar, med bruttomarginaler kring 95%. Givet den pågående expansionen (läs mer nedan) kommer bolaget sannolikt inte göra vinst förrän på längre sikt (3+ år).

Bolagets tjänster har blivit populära inom statliga organisationer, som kommuner och myndigheter. En av de större kunderna är 1177 Vårdguiden som just nu uppgraderar till Freja eID:s plusversion. Tjänsten är fortfarande gratis för användaren, men kräver en initial fysisk legitimering för att bära det statliga kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation”. 1177 har flera inloggningsalternativ, bland annat mobilt BankID och Telia e-legitimation. Frejas erbjudande når bland annat barn mellan 13 och 17 år som inte alltid tillåts använda mobilt BankID.

Tidigare under året tecknade man även avtal med ID06, som hanterar Sveriges största system för att identifiera individer på arbetsplatser och koppla dem till en arbetsgivare. Ungefär 800 000 ID06-kort är utfärdade till svenska och utländska medborgare som är anställda i ID06-godkända företag. Avtalet inkluderar både identifiering av användare till systemet med Freja eID, men även gemensam produktutveckling. Värdet på avtalet är inte kommunicerat.

I början av året kommunicerade Freja att man har tagit fram en lösning för digitala vaccinationsintyg. Här kan man se hur ett sådant ”covid-pass” ser ut.

Ännu är det oklart vilken skepnad de nationella intygen kommer ta sig, men häromveckan beslutades det att det blir Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som får ansvaret att ta fram en sådan lösning i Sverige. Det kan vara till Frejas fördel. Freja eID är den första e-legitimationen som blivit godkänd av DIGG, och också den enda som har blivit kvalitetsmärkt som Svensk e-legitimation av DIGG.

2021 har verkligen inneburit en rivstart för Freja eID. Aktiekursen har hängt med norrut i takt med att pressmeddelandena har trillat in. Nu handlas aktien omkring 70 kronor, vilket motsvarar en EV/Sales-värdering runt 11 på 2020 års omsättning. Det är högre än värderingen för de tre senaste åren. Då har bolaget värderats kring EV/Sales 7, som dock har inkluderat de nu avyttrade Verisec-verksamheterna med högre andel hårdvara.

Men blickar vi framåt finns det stor potential. Bolagets huvudmarknad just nu är Sverige, men tanken är att gå på export i Europa inom kort. Lansering i England är planerad till första kvartalet 2021. Det verkar gå bra. Häromdagen twittrade den brittiska digitaliseringsministern om ett möte med bolaget.

Freja eID befinner sig just nu i en certifieringsprocess angående internationella e-legitimationer. Processen drivs av den svenska regeringen, men sker i förhållande till hela EU. Om man blir godkända till sommaren öppnar detta upp marknaden fort.

Mest sannolikt kommer bolaget få fylla på kassan (23 Mkr) på vägen dit. Senast i december tog man in 25 Mkr i en riktad nyemission, där bland annat Swedbank Robur Ny Teknik och Svolder gick in som nya ägare. Emissionen skedde dock till en 25-procentig rabatt till den dåvarande aktiekursen 66 kr. Det sänker det positiva signalvärdet.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Det är svårt att sia om framtiden för Freja eID. Marknaden växer exponentiellt, men frågan är hur många aktörer den rymmer. Konkurrensen är stor, både nationellt och internationellt. Milt uttryckt verkar man inom en förtroendebransch och den aktör som flest användare tror på kanske är den enda, slutgiltiga vinnaren. Ett annat alternativ är att staterna går in och utvecklar egna lösningar.

Riskerna är flera. Ny teknik och regleringar kan sätta käppar i hjulet för Freja eID, inte minst när bolaget går på export.

Men på plussidan har bolaget nästan 20 års erfarenhet av e-legitimering, och har blivit en betrodd och etablerad leverantör i offentliga verksamheter i Sverige. Sverige är ett föregångsland inom digital legitimering, och ligger långt fram relativt andra länder. På tal om förtroendebransch så är det en mycket god grund att stå på.

Den starka inledningen på året, i kombination med de möjligheter som Freja eID står inför, lockar till köp. Men en investering i bolaget sker till hög risk. Den som är taktiskt lagd avvaktar med köp till nästa kapitaliseringsrunda.

Affärsvärlden är dock mer vågade än så. Vi utfärdar ett spekulativt köpråd.

Tio största ägare i Freja eID Värde (Mkr) Kapital Röster
Johan Henrikson 46 12,9% 12,9%
Anders Henrikson 48 12,3% 12,3%
Tony Buss 45 11,5% 11,5%
Jakub Missuna 44 11,4% 11,4%
Swedbank Robur Fonder 29 7,5% 7,5%
Merlinum AB 20 5,2% 5,2%
Svolder 20 5,2% 5,2%
Dragoljub Nesic 19 4,8% 4,8%
Kristofer von Beetzen 9 2,2% 2,2%
Avanza Pension 8 2,0% 2,0%
Källa: Holdings