IA vill ner i utländska transformatorgropar

IA Industriarmatur är ett etablerat industriföretag i en liten nisch. Handeln i aktien är dock nästan obefintlig. Det kanske kan ändras om utlandssatsningen bär frukt.
IA Industriarmatur
Börskurs: 10,50 kr Antal aktier: 3,9 m
Börsvärde: 41 Mkr Nettokassa: 5 Mkr
VD: Jan-Eric Nilsson Ordförande: Johan Rask

IA Industriarmatur: IPO-guide för noteringen

IA Industriarmatur (10,50 kr) utvecklar produkter för energisektorn. Kärnprodukten heter IA SIPP och är ett automatiskt pumpsystem för transformatorstationer. Bolaget har 14 anställda och huvudkontoret i Göteborg. IA Industriarmatur (IA) har kunder i nio länder. Det rör sig om elnätsägare som Vattenfall, Eon och Ellevio.

IA börsnoterade under 2018 på Spotlight Stock Market och håller nu på att byta namn till Gomero Group. Då skrev vi en analys av bolaget som går läsa här intill. Handeln i bolagets aktie är som sagt extremt tunn så vill du på kort tid kunna handla aktier för säg 50 000 kronor så kan du sluta läsa här.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 35 36 38 40
 – Tillväxt -14,6% +1,0% +6,0% +4,0%
Rörelseresultat -1 0 2 4
 – Rörelsemarginal -1,6% 0,5% 4,3% 10,0%
Resultat efter skatt -1 0 1 3
Vinst per aktie -0,16 0,05 0,35 0,80
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -3% 1% 7% 14%
Operativt kapital/omsättning 20% 19% 19% 19%
Nettoskuld/EBIT 9,5 -29,2 -3,8 -2,3
P/E -67,2 210,0 30,0 13,1
EV/EBIT -65,9 200,4 22,2 9,1
EV/Sales 1,0 1,0 0,9 0,9

Tre affärsområden

  • Level Control. Består av IA SIPP-produkten samt en produkt för nivåmätning i silos som kallas IA Levelwatcher. Vi bedömer att Level Control står för ungefär hälften av omsättningen idag. Affärsområdet stod för 46 procent av omsättningen 2017 enligt prospektet.
  • Customer Service. Övervakar uppkopplade enheter varav de flesta är av produkten IA SIPP. Vi bedömer att Customer Service står för ungefär en fjärdedel av försäljningen idag.
  • Flow Control. Består av den egenutvecklade och patenterade produkten för fjärrstyrning av ventiler i fjärrvärmenät som kallas IA Hecon. Därtill ligger också distributionsaffären IA Valves. Flow Control står uppskattningsvis för ungefär en fjärdedel av försäljningen idag.

IA SIPP

Bolaget är helt beroende av IA SIPP-produkten som står för en väldigt stor del av intäkterna men också genererar viktiga återkommande intäkter via affärsområdet Customer Service.

Transformatorer kyls normalt ned med miljöfarlig transformatorolja. Därför byggs gropar under transformatorerna i betong för att fånga upp eventuellt läckage. Problemet är att det samlas regnvatten i dessa transformatorgropar som måste pumpas ut. Detta går att lösa med manuellt arbete men det är så klart ofta opraktiskt och dyrt.

Det är här IA kommer in med sin automatiserade pumplösning IA SIPP. IA SIPP övervakar både eventuella oljeläckage och justerar vattennivån i gropen samtidigt som IA SIPP ger realtidsdata till kunderna. IA SIPP finns både som fast och mobil installation. Den mobila enheten flyttas mellan olika transformatorgropar. Fler kunder väljer däremot den fasta installationen. Se instruktionsfilmen om du vill förstå mer om hur IA SIPP installeras.

Marknad

På den svenska marknaden finns cirka 6000 transformatorgropar som kan nyttja IA SIPP. Bolaget har installerat cirka 1000 fasta IA SIPP i Sverige. Utöver detta finns också en ospecificerad andel mobila IA SIPP. IA har alltså en stor marknadsandel i Sverige. Totalt finns det 35000 transformatorgropar som kan ha nytta av IA SIPP på de marknader där IA verkar.

IA:s rörelseresultat innan goodwillavskrivningar (Ebita) har varit uppemot 10% tidigare år. Försäljningen och resultatet sjönk däremot under 2019. Bolaget säger själva att detta beror på att man under 2019 förhandlat fram flera ramavtal som påverkat försäljningen. Ledtiderna uppges vara långa då många kunder vill testa produkterna initialt innan stora köp görs. Det säsongsmässigt svaga första kvartalet 2020 visade däremot på viss förbättring med en god orderingång och en försäljningstillväxt om 6 procent. Bland annat ska de internationella satsningarna bidragit positivt. Andra kvartalet har stor påverkan av viruskrisen.

”Eftersom reserestriktioner stänger oss ute från samtliga exportmarknader är fokus att upprätthålla full aktivitet i Sverige och samtidigt minska kostnaderna för vår exportaffär”, skrev IA i Q1-rapporten i maj.

Exportmarknaden har alltså drabbats hårt till följd av reserestrektionerna. För att råda bukt på detta har bolaget bland annat korttidspermitterat personal under andra kvartalet och dragit in på konsulter.

Vår syn på IA Industriarmatur

Intrycket av IA är att bolaget drivs av en erfaren ledning med stort eget ägande. Ett stort plus. Största ägare med en tredjedel av aktierna är IOWA Holding AB som ägs till en tredjedel var av VD Jan-Eric Nilsson och styrelseledamoten Fredrik Östbye. Dessa har utvecklat IA SIPP.

Kärnprodukten IA SIPP har fina egenskaper i form av en marknadsledande position på en liten nischapplikation. Och gedigna kunder som Vattenfall och Eon. De ovanligt dåliga siffrorna för 2019 skapar dock en del frågetecken. Bolaget förklarar försäljningstappet som en ”fördröjningseffekt”. Rimligheten i det kan vi inte bedöma.

Och även om 2020 har började bra så kommer troligen Coronapandemin slå hårt mot framförallt försäljningen. IA:s produkter har sålt bra i Sverige men frågan är hur mycket mer utrymme det finns på den svenska marknaden. Många transformatorgropar är belägna på platser där behovet av IA SIPP är begränsat. Det man helst skulle vilja se nu är att den internationella försäljningen tar fart. Vissa tecken till detta visade sig i rapporten för första kvartalet med en försäljningstillväxt och flertalet nya ramavtal. Nu i närtid sätter däremot Corona rediga käppar i hjulet för den internationella försäljningsframgången.

Här är vårt huvudscenario:

  • Tillväxt – Bolaget har vuxit drygt fem procent per år i genomsnitt de senaste fem åren. Väl under IA:s egna mål om att växa 15 procent årligen. Vi skissar på en tillväxt runt 4 procent på sikt. Alltså inget genombrott för utlandssatsningen.
  • Lönsamhet – IA har historiskt klarat ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (Ebita) om 10 procent. Goodwillposten är nu nästintill helt avskriven och vi räknar med att det dåliga 2019 var ett undantag. Det innebär att framtida rörelseresultat (Ebit) kan bli cirka 10 procent på några års sikt.
  • Värdering – Bolaget är marknadsledare på en liten nisch och har höga bruttomarginaler. Handeln i aktien är däremot i princip obefintlig. Vi använder oss av en multipel om nio gånger rörelseresultatet (EV/Ebit).

I vårt huvudscenario får vi av detta en uppsida om cirka 10 procent. Inte så inspirerande. I ett optimistiskt scenario så lyckas bolaget väl med sin internationella försäljning och når upp till sina mål om en tillväxt på 15 procent samt en rörelsemarginal (Ebitda) på 15 procent. Då är uppsidan superfin. I ett pessimistiskt scenario bränner IA stora pengar på en misslyckad internationalisering. Tills vidare passar IA-aktien endast att köpa för de som både gillar mikroskopiskt små börsbolag och ser en lovande internationalisering av IA SIPP framför sig.

Tio största ägare i IA Industriarmatur Värde (Mkr) Kapital Röster
iOWA Holding AB 14 33,8% 33,8%
Chalmers Tekniska Högskola 5 13,2% 13,2%
Avanza Pension 3 8,1% 8,1%
Göran Nordlund 3 6,4% 6,4%
Kjell Nilsson 2 4,6% 4,6%
Swedbank Försäkring 2 3,7% 3,7%
Johan Rask 1 3,0% 3,0%
Jan-Åke Hedin 1 2,5% 2,5%
Johnas Lindblom 1 2,5% 2,5%
iOWA AB 1 2,1% 2,1%
Källa: Holdings