Med spelbolag i Blickfånget

Efter en misslyckad satsning på nätspel har Blick Global Group ställt om till att erbjuda marknadsföringstjänster inom samma bransch. Nysatsningen har lovande inslag men också risker.
Blick Global Group Oktober 2020
VD: Erik Ahlberg
Styrelseordförande: Johannes Thomhave
Antal anställda: ingen uppgift
Nyckelpersoners ägande: Cirka 13 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 0,60 kr
Antal aktier: 146,4 miljoner
Börsvärde: 88 Mkr
Nettoskuld: 5 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka 6 Mkr*
Källa: Affärsvärlden / Bolaget *Ebitda första halvåret 2020 x 2

Blick Global Group (0,60 kr) driver och investerar i verksamheter inom nätspel. Tidigare hette företaget AhaWorld och hade speloperatörer inom nätkasino och internetbingo. Dessa verksamheter är numera avvecklade respektive avyttrade (till PAF). Kvarvarande verksamhet består av ett bolag som förvärvades april 2019, Wiget Group.

Wiget är baserat i Stockholm och har ett tiotal anställda. Bolaget grundades 2010. Verksamheten handlar om att hjälpa kunder främst inom spelbranschen att köpa annonsplats på internet så effektivt och billigt som möjligt. Bolaget har en egenutvecklad plattform för detta som är specialanpassad för spelbolagens behov.

Wiget har dessutom bedrivit affiliateverksamhet för kunders räkning och har intäktsdelning på mer än 10 000 spelare hos främst sportvadslagningsbolag.

Blick förvärvade Wiget för 46 Mkr plus max 29 Mkr i tilläggsköpeskillingar. Alltså totalt 75 Mkr. En mindre del av den initiala köpeskillingen bestod av aktier. Merparten av affären finansierades genom medel från en företrädesemission.

Wiget lanserade nyligen en ny webbsida och uppdaterade produkter. Fokus är nu att vinna fler kunder då bolaget kan hantera klart större volymer utan att de fasta kostnaderna behöver öka. Men Blick-ledningen letar även efter fler förvärv inom spelbranschen, enligt VD Erik Ahlberg.

Affärsvärldens syn på Blick Global Group

Trots att Blick har en omsättning kring 25 Mkr i årstakt och är lönsamt på rörelseresultatnivå (ebitda) så analyserar vi här bolaget enligt modellen Afv använder för förhoppningsbolag. Detta då den finansiella historiken är kort och Wiget på grund av sin nya inriktning kan ses som ett bolag i tidig utvecklingsfas.

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersonerna i ledning och styrelse äger ca 13% av aktierna i nuläget. Störst innehav har Soheil Amorpour. Han är VD för Wiget och ägde drygt 80% av bolaget när det såldes till Blick. Han har 9,2% av aktierna i Blick. Blinks VD äger 0,6% och bolagets styrelseordförande 0,7%.

Av stor vikt är att nyckelpersonerna bakom Wiget stannar och gör ett bra jobb. De tidigare två ägarna har åtagit sig att stanna i minst 18 månader efter affären. De har ca 11% av aktierna i Blick. De har även rätt till tilläggsköpeskillingar som i praktiken ger rätt till de första 18 månadernas vinster i Wiget. Den första av dessa tilläggsköpeskillingar skulle betalas i augusti. Beloppet är ännu inte känt men var maximalt 20 Mkr. Hälften kontant och hälften i aktier.

Blick har enats med Wigets ex-ägare om att skjuta upp betalningen av kontantdelen ett år. Den blir ett lån som löper med 8,5% ränta. Aktiedelen kommer betalas som planerat. Hur många aktier detta rör sig om är inte känt i skrivande stund. Mycket talar för att Soheil Amorpour kommer bli bolagets enskilt största ägare när aktierna emitteras.

Det finns ett teckningsoptionsprogram i bolaget. Det blir lönsamt om kursen är över 1,60 kr hösten 2021.

2. Track record nyckelpersoner

Grundarna av Wiget heter Soheil Amorpour och Armin Eftekhar. De förefaller jobbat med projektet under de senaste 10 åren. Året innan bolaget såldes till Blick, 2018, omsatte Wiget 17 Mkr med 0,2 Mkr i resultat. Bolaget hade tidigare mycket högre omsättning men sålde 2017 en stor del av verksamheten.

VD i Blick är sedan mars 2018 Erik Ahlberg. Hans bakgrund är från spelindustrin. Senast kom han från brittiska Jackpotjoy där han jobbat som bland annat som marknadsföringschef för varumärket Vera&John. Under åren på Blick har han tvingats avveckla den spelverksamhet det var tänkt att han skulle utveckla.

Merparten av styrelsen är utbytt under 2020. Ordförande sedan maj 2020 är Johannes Thomhave. Hösten 2020 har två nya ledamöter valts in. Erik Fischbeck som är investerare. Marcus Peterson som är regionchef på spelbolaget William Hill. I styrelsen sitter även Soheil Amorpour.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Wiget beskrivs ha två segment. Det första handlar om att hjälpa kunder marknadsföra sig så effektivt som möjligt i digitala medier. Tillgångarna är en plattform för medieköp där kampanjer kan skapas, utvärderas, anpassas med mera. Och ett annonsnätverk där kunderna kan bjuda på annonsplats.

Produkten har erbjudits marknaden i fem år och använts av 1 000-tals kunder, enligt bolaget. Det senaste året har den anpassats särskilt för spelbolagens behov. Kunderna betalar en avgift för att få använda bolagets plattform. Ofta en procentsats av kampanjbudgeten. Men Wiget erbjuder även andra betalningsmodeller.

Det andra segmentet är prestationsbaserad marknadsföring. Bolaget driver då kampanjer för sina kunders räkning i annonsnätverket. De har prioriterat intäktsdelning som ersättningsmodell. Wiget har ett par större operatörer som kunder.

Den här affären är att se som affiliate även om Wiget själva inte har eget innehåll. I en intervju från i somras anges att bolaget har 14 000 kunder på intäktsdelningskontrakt. Detta är främst inom sportvadslagning. Att EM och mycket annan sport ställts in 2020 har därför påverkat intäkterna negativt.

Bolaget anger inte lönsamheten för segmenten men uppger att 40% av omsättning kommer från plattformsavgifter och 60% från intäktsdelning.

Tekniken bakom automatiserat annonsköp är komplext för lekman, men väl beprövad. Det finns en rad olika medieköpplattformar och annonsnätverk att vända sig till för annonsköpare. Så sett till sitt erbjudande är Wiget inte unikt. Det är inriktningen på spelbolag och ambitionen att erbjuda dessa en one-stop-shop som är speciell.

Spelbolag kan nämligen inte använda vanliga nätverk och plattformar lika smidigt som andra annonsköpare. Detta då deras annonser inte accepteras överallt, till exempel hos Google och Facebook. Följden blir att annonsköpare på spelbolag använder en uppsjö olika nätverk och verktyg för att sy ihop kampanjer. Det Wiget lockar med är bland annat:

 • En enda yta för annonsköpare att designa och utvärdera kampanjer istället för 10-15 olika. Det minskar också risken för att man lägger konkurrerande bud på samma annonsyta.
 • Integrationer med speloperatörernas vanligaste stödsystem. Till exempel för att mäta konvertering eller upprätthålla compliance med olika regelverk för spelannonsering.
 • Optimerad annonsering efter spelbolags förutsättningar med låg konvertering men högt kundvärde. Många andra plattformar är optimerade för det omvända.
 • Funktioner för budoptimering som ser till att kunderna inte överbetalar för annonsplats.

Mycket av erbjudandet bygger på idén att allt anpassats helt efter spelbolagskunderna och inte efter de behov som säljare av annonsplats har.

Bolaget uppger på sin hemsida att man har kunder som Kindred, LeoVegas, Skybet, MRG och Bet365. Detta är alla större, etablerade aktörer. Man pekar också på att den mångåriga erfarenheten av framgångsrik affiliering med hjälp av bolagets plattform är en validering av erbjudandet.

Siffrorna. Det som bolaget uppgett är följande avseende Wiget:

 • 2018 Omsättning 17,4 Mkr och 0,2 Mkr i resultat
 • 2019 Ingen uppgift
 • 2020 Omsättning 12,7 Mkr och -5,2 Mkr i resultat (ebit). Detta för första halvåret.

Enligt allabolag.se har Wiget haft betydligt högre omsättning för några år sedan. 2015 var det 180 Mkr. Men efter att en del av verksamheten sålts har har omsättningen krympt kraftigt och bolaget gjort förluster.

Vid förvärvet sattes upp mål om att nå 26 Mkr i rörelseresultat 2020. Det byggde dock på att den nu avvecklade operatörsverksamheten skulle bidra positivt till vinstsiffran. Intrycket är även med tanke på detta, att vinstutvecklingen varit sämre än väntat. Detta beror enligt bolaget på Covid-19-krisen som stoppade många sport-event. Runt 80% av bolagets intäktsdelningsavtal avser kunder som mest spelar på sport. Därför betyder låga betting-volymer hos de spelbolag som nämns ovan. Det ger låga intäkter för Wiget.

Årets resultat på -5,2 Mkr är belastat av avskrivningar på 8,0 Mkr. Detta avser dels goodwill, dels avskrivning av Wigets plattform. Investeringarna ser ut att vara mycket små. Det underliggande resultatet, exklusive avskrivningar, var plus 2,9 Mkr. Motsvarande en marginal på 22%. Det är troligen mer relevant att se till detta än till den redovisade siffran.

Finansiell ställning. Blick har en kassa på 1 Mkr och räntebärande skulder om 6 Mkr per halvårsskiftet 2020. Netto 5 Mkr. Dessutom finns avsättningar på 29 Mkr för två tilläggsköpeskillingar till Wigets ägare.

Storleken på den första av dessa kommer att bestämmas alldeles i dagarna. Den är max 20 Mkr. Hälften aktier, hälften kontant. Blick har redan nu enats med Wigets ex-ägare om att betalningen av kontantdelen skjuts upp ett år. Det lånet löper med 8,5% i ränta.

Eftersom storleken på tilläggsköpeskillingen är oklar vet vi inte riktigt hur många aktier som kommer att finnas i bolaget eller hur stor nettoskulden blir. Gissningsvis rör det sig inte om storheter som helt ändrar bilden av bolagets värde. Under 10 Mkr, tror vi.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa:

 • Satsningen på en specialiserad spelprodukt lyckas, nya kunder ansluter och intäkterna ökar väsentligt
 • Större nyemission undviks

Optimistisk scenario

BOLAG Idag Tänkbart 2022
Avklarad milstolpe Etablerad produkt, 25 Mkr intäkt och 22% marginal Breddad kundbas, 50 Mkr intäkt och 35% marginal
Kommande värdedrivare (i) Nya kunder, stark tillväxt Fortsatt tillväxt
Värderingsmodell (ii) EV/Ebitda 15 EV/Ebitda 10
Resultatnivå, årstakt Cirka 6 Mkr 17,5
Börsvärde, Mkr (iii) 88 Mkr 175 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 100%

Tabellförklaring Optimistiskt scenario

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna. Blick Group har dock kommit en bit längre i sin utveckling än de bolag vi vanligen studerar på detta vis.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Mellan 2018 och 2020 ser Wiget ut att växa 30%. När vi skissar på ett optimistiskt scenario tänker vi oss dubblad omsättning på samma tidsspann, fram till 2023. Det är en hög siffra men möjlig då bolaget just lanserat en ny marknadsföringsprodukt och intäkterna från intäktsdelningsavtal bör normaliseras (stiga) framöver.

Tillväxten bör också ge starkt vinstbidrag då bruttomarginalerna är höga i affiliate-liknande rörelser. I vårt scenario stiger vinsten från 6 till nära 18 Mkr. Med en multipel på 10x blir uppsidan i vårt scenario 100%. Detta räknat på ett börsvärde om 88 Mkr. Börsvärdet kommer att öka något på grund av utspädning när nya aktier emitteras till Wiget-ägarna.

Pessimistiskt scenario

Wiget är ett litet bolag och troligen starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner och/eller kunder. Försvinner dessa kan följderna bli allvarliga. I Blick-fallet finns en konkret risk då nyckelpersonerna bakom Wiget endast lovat att stanna kvar 18 månader efter förvärvet.

Andra mer eller mindre konkreta hot är att teknikutvecklingen inom ”Adtech” producerar bättre alternativ för kunderna och att en svag finansiell utveckling skapar behov av en nyemission.

Sådant har potential att göra aktien till en dålig investering. Det finns dock en del värden som vi tror är hyggligt bestående i teknik och kundavtal så en fullständig förlust av insatsen behöver det inte bli ens i ett pessimistiskt scenario. Även om det aldrig ska uteslutas i småbolag.

Affärsvärldens slutsats

Överlag tycker vi produkt och bolag känns trovärdigt. Kundlistan är fin, ägarna bakom Wiget har tidigare byggt upp stor och lönsam verksamhet och underliggande går rörelsen plus. De svaga finanserna och prognosmissarna från förr är minus i sammanhanget. Tankarna på att göra fler förvärv känns prematura.

Blick skulle kunna bli ett intressant bolag att äga om satsningen på den nya medieköpplattformen blir framgångsrik. Vi har svårt att sia kring oddsen för det. Aktien har ingen superlåg värdering jämfört med affiliatebolag. Vi avvaktar tills vidare med en neutral stämpel.

Så ser Affärsvärlden på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

 • Håll dig till ämnet
 • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser