MTG: Tillväxttrubbel

Tillväxten inom E-sport håller inte den takt som bolaget och aktiemarknaden räknat med. Frågan är om det är en tillfällig svacka. Om inte, så finns det klar nedsida i MTG-aktien.

I våras knoppade MTG (93 kr) av sin TV-verksamhet för att helt fokusera på E-sport och mobilspel. Den värdemässigt viktigaste tillgången är verksamheten inom E-sport, främst bolagen ESL och Dreamhack.

De anordnar turneringar i populära datorspel, som Counter-Strike, och tjänar pengar på biljetter, sponsring samt försäljning av sändningsrättigheterna till dessa tävlingar. Detta är en marknad somliga tror kan växa kraftigt framöver.

Dagens halvårsrapport är dock en kalldusch för bolaget. Aktien är ned över 10 procent i skrivande stund. I kvartalssiffrorna ser man tydligt att tillväxttakten bromsat in för bolaget, och då särskilt inom affärsområdet E-sports.

MTG:s halvårsrapport 2019 Q2 2019 Q2 2018
Nettoomsättning, Mkr 1 117 1 004
Organisk tillväxt 6,9% 24,4%
– varav Gaming 14,3% 13,3%
– varav E-sport 3,6% 40,3%
Rörelseresultat, Mkr -35 -125
Rörelsemarginal -3,1% -12,5%
Vinst per aktie, kr -1,68 -2,35
Nettokassa, Mkr 2085

Visserligen är jämförelsekvartalet från 2018 mycket svårt att slå. MTG:s E-sportintäkter växte över 40 procent då. Och visserligen har MTG ställt om sin strategi till fokus på egna tävlingar istället för uppdragsproduktioner, vilket sänker intäkterna något. Inom de egna tävlingarna (70 procent av E-sportintäkterna) är tillväxten 15 procent i kvartalet.

Men detta ändrar inte helhetsbilden av att E-sportintäkterna inte ökar så bra som många hoppats, inklusive bolaget. I rapporten justerar MTG ned förväntningarna på årets tillväxt från 15 procent till 8-12 procent. Det ser ut att röra sig om runt 200 Mkr mindre i intäkter än väntat. Svagheten ligger inom E-sport eftersom affärsområdet Games har ett kanonkvartal med mycket hög lönsamhet och accelererande tillväxt.

VD Jørgen Madsen Lindemann uppger att sponsorintäkterna från årets E-sportevent varit goda men att försäljningen av mediarättigheter varit trög. Intrycket är att MTG har svårt att få ut de priser man vill ha.

Nu har MTG börjat samordna sina bolag inom E-sport med fastare hand i syfte att skapa en långsiktig evenemangsplanering som passar med hur stora reklamköpare gör sina upphandlingar. Kort sagt sätter man ett sändningsschema som stäcker sig mycket längre fram i tiden än tidigare. Redan nu kan man sälja reklam för event som går av stapeln sista kvartalet 2020.

MTG indikerar också att man jobbar med att ta fram nyckeltal som annonsörerna behöver för att upphandla effektivt. Ett samarbete med ett större undersökningsbolag inom detta fält kan presenteras tidig höst.

Förhoppningsvis rör sig detta om Nielsen som är störst på den har typen av statistik inom TV och som har en avdelning för E-sport men ännu inte släpper några siffror på grund av mätbarhetsproblem. Det skulle vara ett viktigt framsteg för hela E-sportbranschen om mätbarheten kunde ökas – även om det riskerar att avslöja att en del av den hype som varit kring E-sport saknat verklighetsförankring.

MTG är ett bolag med stora förhoppningsinslag som gör aktien svår att värdera. Vid avknoppningen synade vi aktien genom att värdera de olika affärsområdena var för sig.

Nedan finns en uppdaterad genomgång där tillväxttakten inom E-sport justerats ned, liksom multipeln på den rörelsen (från tre till två gånger intäkterna) medan Gamingdelen får samma prislapp som börsnoterade Stillfront (12 gånger rörelsevinsten). Då landar vi i ett värde nära dagens börskurs för MTG-aktien.

Tolkningen är att mycket av värdet i MTG ligger i koncernens framtida tillväxt. Exakt hur goda utsikterna är på den punkten är mer oklart nu än tidigare. Givet att MTG har en stark marknadsposition så är det fel att räkna ut bolaget bara på basis av det senaste halvårets utveckling. Men aktien är ingen favorit för vår del och det neutrala rådet får vara kvar.

Ägare Värde (MSEK) Kapital Röster
Capital Group 613,11 9,37% 8,74%
Swedbank Robur Fonder 548,05 8,46% 7,89%
Nordea Fonder 448,22 6,92% 6,45%
TimesSquare Capital Management 320,29 4,94% 4,61%
Öhman Fonder 308,22 4,76% 4,44%
Lannebo Fonder 290,02 4,48% 4,17%
Marathon Asset Management Ltd 281,70 4,35% 4,05%
Norges Bank 262,64 4,05% 3,78%
Vanguard 229,23 3,54% 3,30%
Lansdowne Partners 158,56 2,45% 2,28%
Handelsbanken Fonder 146,78 2,27% 2,11%
Länsförsäkringar Fonder 134,70 2,08% 1,94%
Källa: Holdings


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.