QBank: Kan tillväxten accelerera?

Det lilla mjukvarubolaget QBank tillhandahåller digitala verktyg för att förbättra kommunikationen för företag och myndigheter. Marknaden växer och QBank verkar ha en ganska bra position på marknaden. Men är det tillräcklig för att motivera ett köpråd?

QBank (10,20 kr) utvecklar och säljer molnbaserade produkter och tjänster som effektiviserar arbetet med marknadskommunikation för företag och myndigheter. Den webbaserade mediabanken inom så kallad Digital Asset Management (DAM) kan hantera, samla in, kategorisera och lagra bilder, filmer, dokument och annan digital information.

Bolaget grundades år 2003 och noterades på Spotlight Stock Market 2014. Ifjol omsatte QBank drygt 25 Mkr och har idag ungefär 15 anställda.

Senast vi skrev om QBank var för drygt två år sedan. Denna analys finns att läsa via länken nedan.

QBNK
Börskurs: 10,20 kr
Antal aktier (miljoner): 8,9
Börsvärde: 90 Mkr
Nettokassa: 3 Mkr
VD Jonas Bergh
Styrelseordförande Mats Persson
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 26 30 35 40
– Tillväxt 12,6% 16,6% 15,0% 15,0%
Rörelseresultat 1 2 3 4
– Rörelsemarginal 2,2% 5,0% 7,5% 10,0%
Resultat efter skatt 1 1 2 3
Vinst per aktie 0,11 0,13 0,23 0,35
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 13% 16% 23% 27%
Operativt kapital/omsättning 8% 7% 5% 3%
Nettoskuld/EBIT -4,5 -2,6 -2,4 -2,5
P/E 96,2 78,5 44,3 29,1
EV/EBIT 156,4 58,5 33,9 22,1
EV/Sales 3,4 2,9 2,5 2,2

Verktyg inom Digital Asset Management (DAM) har under de senaste åren blivit allt vanligare. Syftet är att hantera digitala tillgångar och automatisera processer för att skapa snabbare och effektivare kommunikation till lägre kostnad. Det handlar typiskt sett om bilder, filmer och andra digitala filer. Se filmen nedan för beskrivning av Qbank-tjänsten.

Marknadstillväxten för DAM-lösningar är god och spås enligt branschbedömare att uppgå till över 20 procent årligen under de kommande fem åren.

QBank har hundratals kunder i en rad olika branscher. Några exempel på kunder är stora välkända bolag såsom Electrolux, Dometic, Swedish Match och STS Språkresor. QBank uppger att de har mer än 550 000 globala användare som använder bolagets molntjänst. Det är imponerande. Å andra sidan har denna siffra inte vuxit jämfört med vad bolaget uppgav i bokslutskommunikén år 2015.

QBank grundades för 16 år sedan men fick sin nuvarande skepnad runt 2013/2014. Bolaget växte cirka 25 procent per år under 2016 och 2017 men ifjol föll tillväxttakten till cirka 14 procent. Betyder det att bolaget tappar marknadsandelar?

Möjliggen är det så, men man ska inte heller dra för stora slutsatser av ett enskilt år. En orsak till den minskade tillväxttakten var att QBank stängde ned molntjänsten Exigus då lösningens största kund slutade använda systemet. I finansiella termer innebar det att abonnemangsintäkterna minskade med cirka 110 000 kr per månad från och med oktober 2018.

Exigus förvärvades för övrigt i november 2015. QBank gjorde även en goodwill-nedskrivning på 0,8 Mkr och har nu inga immateriella tillgångar relaterat till förvärvet av Exigus. QBanks fokus framöver över är fortsatt införsäljning av den egenutvecklade mjukvaran QBank.

Under 2018 uppgick de återkommande abonnemangsintäkterna till 17,8 Mkr (15,7) motsvarande 69 procent (72) av koncernens totala försäljning. Abonnemangsintäkterna ökade således med 13 procent i värde även om de minskade som andel av den totala omsättningen. Samtidigt ökade kundbasen med 19 stycken QBank-kunder jämfört med 2017.

De månatliga abonnemangsintäkterna uppgick vid utgången av december 2018 till 1 465 tkr. Det motsvarar en ökning om 4 procent jämfört med samma tidpunkt 2017. Givet att inga nya kunder tillkommer eller lämnar samtidigt som prisbilden är oförändrad så motsvarar det således en negativ tillväxttakt under 2019.

Att bolagets abonnemangsintäkter inte växer särskilt mycket är ett problem. De övriga projektintäkterna som enligt vår mening i princip kan karakteriseras som konsultintäkter borde inte värderas särskilt högt.

Sedan senast vi skrev om QBank har bolaget dessutom bytt VD. Nuvarande VD Jonas Bergh började arbeta på QBank i november 2017 då Carl Petruson som även grundade bolaget lämnade posten.

Utsikter

Bolaget uppger att tillväxtutsikterna fortsatt ser goda ut. I vårt huvudscenario räknar vi med att QBank växer med cirka 15 procent årligen framöver. I det skede som bolaget befinner sig så tycker vi inte att lönsamhetsbiten är mest relevant. Snarare är försäljningstillväxten och då främst de återkommande intäkterna samt kundtillväxten värda att bevaka.

Utifrån ovanstående resonemang har vi också valt att värdera QBank utifrån en multipel på bolagets omsättning (EV/Sales). Betydligt större och mer lönsamma mjukvarubolag som Fortnox och Lime Technologies värderas 6–12 gånger försäljningen.

Vi tycker att en multipel om 2,5 gånger försäljningen är motiverat i huvudscenariot bland annat med tanke på lägre andel återkommande intäkter och högre kundkoncentration. I detta scenario är uppsidan cirka 20 procent.

I det mer optimistiska scenariot räknar vi med att QBank växer 25 procent årligen samtidigt som rörelsemarginal expanderar. Då finns sannolikt en bra uppsida i aktien, möjliggen en dubblering.

Risken är att de återkommande intäkterna utvecklas klent och att tillväxtinitiativen inte får fäste med svag lönsamhet som följd (pessimistiskt scenario).

Största ägare i bolaget är styrelseledamoten och investeraren Fredrik Grevelius som bland annat varit VD för Investmentbolaget Öresund. QBanks VD Jonas Bergh äger aktier omkring 3 Mkr är därmed bolagets sjunde största ägare.

Börsplus slutsats

QBank har en rad egenskaper som vi gillar. Bland annat de återkommande intäkterna och en gedigen kundlista. Men med ett relativt svagt 2018 i ryggen tycker vi bevisbördan ligger på QBank. Likviditeten i aktien är för övrigt rent av usel. Kan tillväxttakten återgå till den tidigare nivån om 25 procent så ser potentialen bra ut. Uppsidan i vårt huvudscenario är allt för klen med tanke på risken och vi landar i ett neutralt råd.

QBank tio största ägare Andel
Fredrik Grevelius (Styrelseledamot) 17,17%
Avanza Pension 13,37%
Nordnet Pensionsförsäkring 8,59%
Ludvig Thureson 6,28%
Patrik Brummer 5,03%
Sven Grevelius 4,58%
Jonas Bergh (VD) 4,38%
Fredrik Törgren 3,85%
Mats Persson (Styrelseordförande) 2,17%
Adrian Brummer 2,14%
Källa: Holdings
OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här