P/E

Förhållandet mellan aktiekursen och vinst per aktie. Detta är ett av de vanligaste nyckeltalen inom företagsvärdering. P/E är egentligen ett mått på hur många årsvinster ett bolag är värderat till, alltså hur lång tid det tar att få tillbaka sina satsade pengar i teorin. En nackdel med måttet är att det inte tar hänsyn till om bolaget har mycket eller lite skulder.

Tillbaka till Börsguiden
Annons från Valour