EV/Sales

Förkortas ofta EV/S. EV/Sales är förhållandet mellan att bolags enterprise value, det vill säga rörelsevärde, och dess omsättning. Ger en bild av hur omsättningen värderas. Används ofta när bolag som ännu inte har etablerade vinster jämförs och värderas.

Tillbaka till Börsguiden