Storytel – Dags att vända blad

Ljudboksbolaget Storytel sänker tillväxtprognoserna för första gången på tio år. Kortsiktigt har risken ökat men de långsiktiga tillväxtmöjligheterna lockar. Även samarbetet med Spotify kan bli en viktig tillväxtdrivare.
Ljudbokstjänsten Storytel är lanserad på drygt 20 marknader runt om i världen och har över 1,6 miljoner prenumeranter.
Storytel
Börskurs: 184,00 kr Antal aktier: 68,3 m
Börsvärde: 12 560 Mkr Nettokassa: 1 325 Mkr
VD: Jonas Tellander Ordförande: Rustan Panday

Ljudboksbolaget Storytel (184 kr) rapporterade nyligen räkenskaperna för första halvåret. Streamingintäkterna i Q2 ökade med 19%.

Justerat för negativa valutakurseffekter var tillväxten 22%. Intäkterna var som brukligt kända sedan tidigare.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 2 338 2 946 3 683 4 419
 – Tillväxt +26,9% +26,0% +25,0% +20,0%
Rörelseresultat -192 -412 -313 -133
 – Rörelsemarginal -8,2% -14,0% -8,5% -3,0%
Resultat efter skatt -184 -332 -244 -105
Vinst per aktie -2,99 -4,90 -3,60 -1,54
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital -24% -20% -12% -5%
Avkastning på operativt kapital Neg. Neg. Neg. Neg.
EV/Sales 4,8 3,8 3,1 2,5

Den stora saken i halvårsrapporten var att Storytel behövde justera ned prognoserna för helåret 2021. Antalet prenumeranter väntas uppgå till 1,95 – 2,0 miljoner relativt tidigare prognos om 2,1 – 2,2 miljoner.

Streamingintäkterna väntas landa på 2 250 – 2300 Mkr jämfört med tidigare 2 400 – 2 500 Mkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar, Ebitda, väntas vara negativ mellan 6-8%. Tidigare prognos -5% – 0%.

Storytel Ny prognos Tidigare prognos
Prenumeranter 1,95 – 2,0 m 2,1 – 2,2 m
Intäkter 2,25 – 2,30 Mdkr 2,4 – 2,5 Mdkr
Ebitda-marginal Negativ 6%-8% Negativ 0-5%

Aktien föll tungt och var ned 17% på rapportdagen. Att abonnent- och intäktsprognoserna justeras ned beror främst på svagare utveckling än väntat i Latinamerika och Spanien. Alltså de utomnordiska marknaderna. I Norden var tillväxten 16%. I Sverige som är bolagets största marknad har Storytel höjt priset från 169 kronor till 179 kronor i månaden. Prishöjningen väntas få genomslag från och med tredje kvartalet och framåt.

I mitten på juli nådde Storytel en viktig milstolpe. Bolaget nådde över 1 miljoner prenumeranter i Norden. Det innebär att cirka 5% av den vuxna befolkningen i Norden har ett abonnemang hos Storytel, som är den klart ledande ljudbokstjänsten.

I Norge har förlaget Egmont köpt resterande 50% av aktierna i det norska förlaget Cappelen Damm från Bonnier. Cappelen Damm äger nämligen hälften av aktierna i Storytel Norge, den andra delen av Storytel Norge ägs av moderbolaget Storytel AB. Bonnier var tidigare således indirekt ägare till Storytel Norge. Det troliga är att Bonnier nu kommer expandera på egen hand i Norge via den konkurrerande ljudbokstjänsten BookBeat.

Som synes i diagrammet nedan har tillväxttakten bromsat in senaste kvartalen. De totala streamingintäkterna har ökat med omkring 20% medan Norden har vuxit med 13-16%. Ljudboksanvändningen är generellt sett betydligt högre i Norden jämfört med resterande del av världen.

Även tillväxttakten i segment övriga världen (Non-Nordic) har sjunkit senaste kvartalet för Storytel. Det är framför allt utvecklingen i Spanien och Latinamerika som har understigit ledningens förväntningar. Både antalet betalande prenumeranter och intäkter har varit oförändrade i Spanien och Latinamerika jämfört med fjolåret. En förklaring som Storytel lyfter fram är att pandemin haft en negativ effekt på konsumtionsbeteendet i länderna.

I Brasilien har Storytel introducerat en modell där kunderna får testa tjänsten gratis upp till 6 timmar per månad, kallat Storytel Free. Fler än 300 000 användare har registrerat konto. Konverteringen till betalande prenumeranter har dock varit låg. Storytel arbetar för att öka konverteringsgraden framöver. Notera att dessa användare är inte inkluderade i Storytels totala abonnentbas då de inte är fullt betalande abonnenter.

Storytel kommer öka marknadsföringskostnaderna en hel del under tredje och fjärde kvartalet för att accelerera tillväxten. Ambitionen är att växa på marknader som exempelvis Polen, Nederländerna och Finland där bolaget ser goda tillväxtmöjligheter. Tillväxttakten väntas stiga under fjärde kvartalet 2021 jämfört med Q1 – Q3 2021. En viktig värdedrivare för aktien på kort sikt är alltså att tillväxten accelererar under slutet av året och fortsätter in i 2022.

Storytel har genomfört en del prisjusteringar senaste tiden. I Nederländerna har bolaget höjt priserna för abonnemangsformerna Unlimited (obegränsad) och Familje-abonnemanget med 9%. I Belgien var höjningen 6%. I Spanien har priset däremot sänkts från 12,99 Euro till 10,99 Euro. Detta för att återspegla den minskade köpkraften på grund av covid.

En viktig händelse under andra kvartalet var Storytels partnerskap med Spotify. När samarbetet annonserades i slutet av maj steg Storytel-aktien 17% på beskedet. Genom att använda Spotifys Open Access Platform kommer Storytel kunna erbjudande sina ljudböcker på Spotifys plattform.

Spotify är som bekant en gigant inom strömmad musik och har 165 miljoner betalande kunder världen över. Samarbetet med Spotify avser de marknader där både Storytel och Spotify finns representerade. Storytel har med andra ord ingen avsikt att gå in i USA. Där dominerar Amazon med tjänsten Audible och över 40% marknadsandel. Vilka effekter samarbetet kommer generera för Storytel rent intäktsmässigt kan man förstås bara spekulera kring än så länge. Men givet Spotifys stora abonnentbas är potentialen lockande även om konverteringen inte blir superstor.

Signalvärdet är dessutom positivt då Spotify sannolikt inte kommer genomföra en egen ljudbokssatsning för tillfället utan ser Storytel som en partner på området. Sannolikheten att Spotify ser Storytel som ett tänkbart uppköpsobjekt borde i vart fall inte minska.

Att tillväxten för Storytels streamingintäkter väntas bli lägre (20-22%) under 2021 jämfört med tidigare (28-30%) är en besvikelse. Ledningen har tidigare varit mycket skickliga och pricksäkra gällande prognoser. Detta var egentligen första prognosmissen sedan Storytel blev börsnoterat sommaren 2015 genom ett omvänt förvärv av Massolit Media.

En gång är ingen gång sägs det. Att aktiemarknaden handlar ned Storytel hela 17% på beskedet säger kanske mer om det nuvarande börsklimatet än om Storytels prognosmiss. Men kanske är det också så att aktiemarknaden lägger vikt vid att Storytel tillväxttakt för streamingintäkterna justerats till 30-35% tillväxt fram till 2023. Vid bokslutet i februari var budskapet 35% tillväxt. Som det ser ut nu prisar aktiemarknaden inte alls in att Storytel når det finansiella målet om 5 miljarder i streamingintäkter 2023.

Osäkerheten på kort sikt har ökat. Att bolag kommer i tillfälliga tillväxtsvackor är inget konstigt. 2021 räknar vi med 26% tillväxt för koncernen som helhet (inklusive förlagsintäkter på 600-700 Mkr). Rörelsemarginalen väntas stärktas successivt men samtidigt vara negativ under hela prognoshorisonten.

Bolag Avkastning 1 år % EV/Sales RTM EV/Sales 2021E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Storytel -30,5 4,7 3,8 3,1 -8,5 22,5
Spotify -9,7 4,5 3,7 3,1 0,4 17,8
Readly 1,7 1,2 0,9 -30,0 31,3
Netflix 7,6 9,9 8,3 7,3 22,8 14,5
Genomsnitt -10,9 5,2 4,2 3,6 -3,8 21,5
Källa: Affärsvärlden / Factset

Använder vi en multipel på 3,5 gånger omsättningen på sikt finns en uppsida på cirka 30%. Ljudboksmarknaden kommer sannolikt fortsätta växa i god takt under överskådlig tid. På sikt kommer troligtvis den genomsnittliga intäkter per kund också att öka. Storytel har en solid finansiell ställning med 1,3 miljarder i kassan (cirka 20 kr per aktie).

Kortsiktigt har risken ökat och det vill till att marknadsföringssatsningarna får effekt med en högre tillväxttakt under Q4 i år. Vi behåller köprådet.

Storytel tio största ägare Andel
Jonas Sjögren och bolag 13,6%
Swedbank Robur Fonder 7,81%
Handelsbanken Fonder 7,32%
Jonas Tellander 7,18%
AMF Pension & Fonder 4,42%
Annamaria Tellander 4,38%
Vitruvian Partners 4,35%
Swedbank Försäkring 3,35%
Rustan Panday 3,24%
Paul Sverdrup 2,65%
Källa: Holdings