Wonderful Times Group: God tillväxt är ingen lek

Bolaget har många år i ryggen med ett strikt lönsamhetsfokus där tillväxten tagit stryk. 2020 skulle bli året då bolaget skulle börja satsa på tillväxt. Nu sätter Covid-19 stopp för detta. Men vi frågar oss om det är tillfälligt.
Wonderful Times Group säljer bland annat brädspel via deras dotterbolag ALF. På bild visas deras storsäljare Med Andra Ord.
Wonderful Times Group
Börskurs: 10,00 kr Antal aktier: 4,4 m
Börsvärde: 44 Mkr Nettoskuld: 3 Mkr
VD: Sofia Ljungdahl Styrelseordförande: Ola Brageborn

Wonderful Times Group, förkortat WTG (10 kr) är huvudsakligen en distributör av barn- och babyprodukter samt leksaker och spel. Bolaget har cirka 20 anställda.

Huvudkontoret ligger i Husqvarna där bolagets logistikcenter också finns. En stor del av bolagets försäljning är de egna varumärkena som säljs inom Norden. Bolaget agerar även agent i Norden åt vissa utländska bolag.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 85 77 81 85
 – Tillväxt -4,5% -10,0% +6,0% +5,0%
Rörelseresultat 4 0 3 7
 – Rörelsemarginal 4,2% 0,0% 4,0% 8,0%
 – Rörelsemarginal (Ebita) 7,4% 3,5% 7,3% 8,0%
Resultat efter skatt 3 0 3 5
Vinst per aktie 0,68 -0,04 0,57 1,21
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,25 0,50
Direktavkastning 0,0% 0,0% 2,5% 5,0%
Avkastning på eget kapital 7% 0% 6% 12%
Operativt kapital/omsättning 53% 53% 49% 47%
Nettoskuld/EBIT 1,5 -1,1 -1,1
P/E 14,6 17,5 8,3
EV/EBIT 13,2 14,3 6,8
EV/Sales 0,5 0,6 0,6 0,5
Kommentar: Goodwill-posten väntas vara helt avskriven vid utgången av 2022.

Börsvärdet är idag cirka 44 Mkr och aktien finns noterad på Spotlight Stock Market. Likviditeten i aktien är någonstans mellan extremt låg till obefintlig. Vissa dagar omsätts inga aktier alls.

WTG redovisar sin verksamhet i tre olika segment Barn- och Babyprodukter, Lek och spel, och Barnskor. Men vi ser på det såhär:

 • Carlo Baby/Kids. Distribution av barnprodukter främst på den svenska och norska marknaden. Omsatte 40,7 Mkr 2018.
 • Suntoy. Distribution av leksaker. Omsatte kring 32 Mkr 2018.
 • Brädspelsförlag med titlar som ”Med andra ord” och ”Galenpanna”. Omsatte 13 Mkr 2018.
 • Vincent Shoe Store. Designar och säljer barnskor. Omsatte kring 1,5 Mkr 2018 enligt allabolag.

WTG har haft en knackig historik med flertalet nyemissioner i ryggen och kraftig utspädning. 2007 till 2015 var rejäla förlustår. Under 2015 och 2016 så bantade bolag ner organisationen och kostnaderna rejält. Rörelsekostnaderna minskades från 66 Mkr 2013 till 28 Mkr 2016.

Efter de många förluståren har bolaget förlustavdrag. De kommer ej betala vinstskatt de närmaste åren. Vi har ej med den effekten i vår modell, de får ses som en extra uppsida.

Utvecklingen görs tydlig i grafen ovan. Genom att skala ned verksamheten, fokusera på kostnader och samordna bolagets varuflöden till ett gemensamt logistikcenter i Husqvarna har företaget sedan 2016 lyckats nå lönsamhet.

Den underliggande lönsamheten skyms något av bolagets goodwillavskrivningar (WTG redovisar enligt K3 där goodwill planenligt skrivs av). Men räknar vi bort goodwill har rörelsemarginalen (Ebita) pendlat mellan 7 till 10 procent sedan 2016. Goodwill-avskrivningarna har belastat resultatet med cirka 3 Mkr årligen.

Vi ser WTG som ett nytt företag efter omstruktureringarna 2015-2016. I samband med denna tog också Sofia Ljungdahl över som VD och nu i år har bolaget fått en ny styrelseordförande, Ola Brageborn. Ola Brageborn som också är känd aktiepoddare från Kvalitetsaktiepodden äger cirka 9 procent av aktierna i WTG.

Andra storägare är investeraren Kasper Ljungkvist, som bland annat sitter i Spiltans styrelse, som äger 22 procent samt investeraren Patrik Tillman som äger 10 procent av bolaget.

Verksamheten verkar vara på rätt spår även om bolaget verkar i en volatil bransch där lilla WTG:s plats på marknaden kanske inte är helt självklar i framtiden.

Marknaden har under många år sett en kanalglidning från traditionella barn- och leksaksaffärer till dagligvaruhandel och e-handel. WTG har arbetat mycket de senaste åren med att stärka sina relationer till dagligvaruhandeln och e-handlarna för att försöka hänga med i denna utveckling.

Under det senaste 12 månaderna har WTG:s tillväxt varit obefintlig med en rörelsemarginal (Ebita) på drygt 7 procent. Perioden ska ha påverkades negativt av att branschens största aktör Top Toys försattes i konkurs under slutet av 2018 vilket resulterade i stora utförsäljningar under första delen av 2019. Slutet av 2019, och januari samt februari 2020, visade däremot på fina tillväxtsiffror men sedan slog Covid-19 hårt mot bolaget.

I februari innan Covid-19 slog till så meddelade WTG att man efter år av lönsamhetsfokus skulle börja satsa på tillväxt. Styrelsen började även kommunicera långsiktiga finansiella mål:

 • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%.
 • Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%.
 • Soliditet på minst 40%.
 • Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-40% av vinsten efter skatt.

Tillväxten under de två första månaderna av 2020 uppgick till 21 procent, dock med lätta jämförelsesiffror från 2019. Detta för att senare under mars månad falla med cirka 50 procent. Att Covid-19 kommer slå hårt mot leksakshandlaren är tydligt. Bolaget skriver i slutet av maj att de förbereder sig på en klart lägre omsättning under andra kvartalet i år.

Huvudscenario

Att Covid-19 kommer lägga en våt filt över utvecklingen 2020 är högst troligt. Vi räknar med ett försäljningstapp och pressade marginaler för året. WTG skulle vara en bra aktie att äga om tillväxten kommer igång, vi är dock lite skeptiska till detta. Även om ledningen har en nyfunnen långsiktig positivitet så har de fortfarande mycket att bevisa på en hård marknad.

 • Tillväxt: I vårt huvudscenario räknar vi med att WTG kan nå en årlig försäljningstillväxt på 5 procent. Detta är väl under företagets egna mål på 10 procent. Bolaget har däremot historiskt, som sagt, haft väldigt svårt att växa.
 • Lönsamhet: 2022 är bolagets goodwill nästan helt avskriven. Vi skissar på att WTG då tjänar runt 8 procent i marginal. Detta är under målet om 10 procent, men ungefär vad de presterat historiskt sedan 2016.
 • Värdering: Vi ger WTG en multipel om 7 gånger rörelseresultatet (Ev/Ebita). Detta är inte högt men i linje med den historiska värderingen. Bolaget har inte heller någon bevisad tillväxt och handeln i aktien är lövtunn vilket motiverar en rabatt.

I vårt huvudscenario får vi en uppsida om knappt 30 procent baserat på en multipel om 7 gånger rörelseresultatet.

 • Positivt scenario: Det investerare främst kan hoppas på är att det lossnar tillväxtmässigt för bolaget. Att WTG når sitt mål om 10 procent. Då finns också högre marginaler på radarn och lite högre värdering. I så fall ser vi dubblingschans i aktien.
 • Negativt scenario: I ett mer negativt scenario blir 2020 ett tufft år med tilltagande konkurrens och marginalpress. Detta håller i sig även framöver. Då finns rejäl nedsida i aktien.

Affärsvärldens slutsats

WTG har ingen tillväxthistorik och aktien är extremt illikvid, vilket också syns i värderingen då bolaget handlas till låga multiplar. Sedan 2015 har bolaget genomgått stora förändringar vilket rådigt bot på de långdragna lönsamhetsproblemen. Nu står WTG inför stora utmaningar i år med en pressad bransch men vågar man se förbi det och tror bolaget kan börja växa i takt med sina mål kan det vara en bra aktie att äga. Vi är däremot lite skeptiska till detta.

Tio största ägare i Wonderful Times Group Värde (Mkr) Kapital Röster
Kasper Ljungkvist 9 22,0% 22,0%
Avanza Pension 4 11,3% 11,3%
Patrik Tillman 4 10,0% 10,0%
Lars-Åke Adolfsson 4 9,7% 9,7%
Armatus AB 4 9,1% 9,1%
Futur Pension 4 9,1% 9,1%
Robert Eriksson 3 6,4% 6,4%
Catherine Ehrensvärd 2 4,1% 4,1%
Erik Selin 2 3,9% 3,9%
Stronglake AB 1 3,1% 3,1%
Källa: Holdings