Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Inga betydande lagerobalanser” hos Pandora

2018-07-03 08:44

PORTFÖLJUPPDATERING Positionen i Pandora kostar på kortsiktigt. Nordiska Värdeportföljen synar även senaste ryktesrundan om att smyckesjätten håller på att klappa ihop långsiktigt.

Nordiska Värdeportföljens totalavkastning har minskat till 10,7 procent (13,3 procent vid förra veckans uppdatering) sedan starten av Affärsvärldens Analys+ modellportföljer december i fjol. Avkastningsgapet ned mot Stockholmsbörsens OMXSGI minskar därmed till dryga 8 procentenheter (dryga 11 procentenheter).

Återigen är det näst största innehavet i danska smyckesjätten Pandora som håller tillbaka portföljen som helhet.

BESKYLLS GÅNG PÅ GÅNG FÖR ATT FRISERA FÖRSÄLJNINGSSIFFRORNA

Pandora (19 procents portföljvikt) har tagit förnyad fart nedåt till nya flerårslägsta. Rörelsen följer fler negativa kommentarer i nyhetsflödet och nedrevideringar från analytiker på säljsidan.

Mer specifikt riktas återigen anklagelser om att Pandora blåser upp sina intäkter genom att produkturvalet som trycks ut mot distributörer och återförsäljare skulle överstiga efterfrågan hos slutkund – så kallad channel stuffing.

Intressant i sammanhanget är att den anonyma kritiken förefaller komma från precis de mellanhandskanaler som Pandora nu snabbt och bestämt minskar sitt beroende av – genom att avsluta konton och upphöra med produktleveranser samt genom att köpa ut såväl franchisetagare som en del grossister.

Affärsvärlden har svårt att se hur en krympning av grossist- och franchiseled, genom avveckling, skulle följas av en osund och växande lageruppbyggnad i just det ledets böcker (som ligger utanför börskoncernen Pandoras). Det är ingen omöjlighet, men det förefaller osannolikt. Att en hel del distributörer är bittra över att Pandora nu tar ökad kontroll över det alltmer mogna varumärket – och vinstkakan – är däremot sannolikt.

Affärsvärlden tar upp de förnyade anklagelserna med Pandoras ir- och pressavdelning.

– Där finns i nuläget inga lagerobalanser av betydande storlek uppbyggda inom Pandoras försäljningssystem, bekräftar Pandoras Johan Melchior, vars titel är Director External Relations, Corporate Communications, via mejl.

Affärsvärlden förblir mer fokuserade på hur Pandoras egenägda butiksnät, inklusive online, presterar. Det är här Pandoras framtid avgörs – inte via de mellanhandsled som dumpas.

FORTSÄTTER SYNA GENOM ÅTERKÖP

Samtidigt fortsätter smyckesbolaget att syna tvivlarna – inklusive en handfull storblankande hedgefonder – genom dagliga och omfattande aktieåterköp. Vid utgången av juni hade Pandora köpt tillbaka 2,4 procent av aktierna för nära 1,25 miljarder danska kronor sedan det nya programmet inleddes den 14 mars i år.

Återköpsprogrammet i nuvarande form är på totalt upp till 4 miljarder kronor till och med den 13 mars 2019. I och med Pandoras tapp till 48 miljarder danska kronor i börsvärde innebär det dryga 8 procent i ”dold” utdelning, som dessutom återinvesteras i vad Affärsvärlden ser som en gravt undervärderad och högavkastande varumärkesplattform.

Addera nära 2 miljarder i kontant utdelning (9 danska kronor per aktie i våras och ytterligare 9 i höst) så blir årstakten på den nuvarande kapitalöverföringen till Pandoras aktieägare uppemot 12 procent av dagens börsvärde.

HÄNDER I PORTFÖLJEN

Kring övriga portföljen noterar vi:

  • Tillväxtmarknadsoro: Parallellt med en allt starkare US dollar står framförallt svaga tillväxtmarknader – där såväl valutor, räntemarknader och börser försvagas hand i hand – ut som en varningssignal om att allt större risk för en global konjunkturnedgång börjar prisas in. Bland Nordiska Värdeportföljens tydliga tillväxtmarknadsexponeringar har Oriflame (3 procent) tagit stryk medan operatörerna Millicom (4 procent) och – till runt hälften tillväxtmarknadsexponerade – Telenor (4 procent) stått pall relativt väl. Även vid snabbt försvagade makroförutsättningar vill vi ha exponering mot lågt värderade, högavkastande och relativt ocykliska tillväxtmarknadsbolag – de har betydligt bättre tillväxtförutsättningar på längre sikt jämfört med motsvarande bolag i väst, inte minst på grund av demografi.
  • Snart rapportsäsong: Portföljens största innehav Eolus Vind (26 procent) rapporterar det brutna räkenskapsårets tredje kvartal på torsdag. Räkna med negativt kassaflöde, ökad skuldsättning och röda siffror från vindprojektören – Jenåsen-projektet har varit inne på sitt sista och mest kapitalintensiva kvartal innan överlämning till investerare. Nordiska Värdeportföljen fortsätter lockas av Eolus Vinds kombination av branschledande lönsamhet plus erfarenhet samt en projektportfölj med en mycket stor samling uppsida till kontrollerad risk – billiga projektoptioner för den så vill.

Nordiska Värdeportföljen 2018-07-02

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom