Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lågkonjunktur inprisad

2019-06-05 11:14
Foto: Trelleborg AB

ANALYS Börsens styvmoderliga behandling av Trelleborg-aktien har skapat ett bra köpläge för investerare som lyfter blicken.

KÖP Aktiemarknadens syn på Trelleborg, vars polymerlösningar tätar, dämpar och skyddar, fascinerar. Under många år, från åtminstone millennieskiftet och fram till och med 2012, var Trelleborg ett typiskt ”p/e 10-bolag”. Det vill säga cykliskt, spretigt och definitivt inte en mottagare när börsens placerare delade ut kvalitetsstämplar.

Men så förändrades något. Under perioden 2013–2017 började aktiemarknaden få upp ögonen för vd Peter Nilssons förändringsresa och aktien belönades med att under flera år handlas kring p/e 15. Med devisen ”Up or out” hade flera underpresterande verksamheter släppts och nya, mer välskötta verksamheter fått ta plats. Den här ”portföljoptimeringen” gav riktigt bra resultat på marginal- och vinstutvecklingen.

De senaste tio åren, sedan 2008, har Trelleborgs ebita-resultat exklusive engångsposter ökat från 2 miljarder till 5 miljarder, motsvarande 9,3 procents årlig vinsttillväxt. Som jämförelse har Indutrade, en förvärvsintensiv investerarfavorit, ökat vinsten med 9,7 procent per år under samma period. Bolagens aktiekurser följde varandra relativt väl under flera år, men det senaste året har de gått åt rakt motsatta håll. Medan Indutrade numera åtnjuter en premievärdering med ett p/e-tal på över 18 på analytikernas konsensusprognos för innevarande år har synen på Trelleborg återigen devalverats till p/e 10-ligan. Varför det?

Trelleborgs första kvartal beskrevs av bolaget självt som ”hyggligt” i rapporten. Rörelseresultatet nådde rekordnivåer, dock delvis till följd av positiva valutaeffekter. Den organiska tillväxten var bara 1 procent och ebita-marginalen exklusive engångsposter föll från 15,9 till 14,7 procent i årstakt. Ledningen förklarade lönsamhetstappet med bland annat sämre försäljningsmix, höga kostnader och stigande råvarupriser inom däckverksamheten. Affärsområdet Offshore & Construction fortsätter samtidigt att vara sorgebarnet, med en rörelsemarginal på –7,5 procent, men vd Peter Nilsson lät trots det optimistisk om en successiv förbättring under året.

Sammantaget en småljummen rapport, men inget som motiverar aktiens kursfall från 215 kronor förra våren till nuvarande 125 kronor. Ledningens prognos var att efterfrågan totalt sett rör sig sidledes under nästa kvartal.

På rapportpresentationen var vd Peter Nilsson tydlig med att eventuella förvärv i det korta perspektivet lär vara av mindre sort, detta då priserna på större förvärv helt enkelt har drivits upp för mycket för att vara attraktiva att köpa. Kortsiktigt kan det dämpa intresset för aktien, givet att förvärvstakten varit en viktig drivkraft i de senaste årens omvandling av Trelleborg. I ett längre perspektiv är det dock givetvis ett styrketecken att ha en vd som inte bygger ett imperium till varje pris, utan som kräver att varje affär görs till bra villkor.

Handelskrigsoro som möjlig delförklaring till aktiens svaghet sägs emot något av att Stockholmsbörsens industriindex än så länge utvecklats starkt i år. En diversifierad verksamhet talar därtill emot att Trelleborg ska bli en av de stora bolagsspecifika handelskrigsförlorarna.

Sammantaget framstår kursfallet i Trelleborg som överdrivet. Bolaget är mer välskött och mindre cykliskt än tidigare, till följd av bland annat avyttringar inom fordonssegmentet och expansion inom hälsovård och medicinteknik. Efter fjolårets förvärv av amerikanska Sil Pro står just hälsovård och medicinteknik för nära 10 procent av omsättningen i Trelleborgs mest lönsamma affärsområde, Sealing Solutions. När ledningen talar om att bolaget nu har en ”plattform” framstår nya förvärv inom området som troliga.

På nuvarande nivå framstår Trelleborg som alltför försiktigt värderad, såväl i absoluta tal som relativt andra förvärvsintensiva bolag som exempelvis Indutrade, låt vara att Trelleborg bygger industriellt och utvinner synergier snarare än ”samlar på” bolag. Visst är prognososäkerheten stor för de närmaste åren och risken för lågkonjunktur har ökat, men Affärsvärldens bild är att det redan ligger i Trelleborgs aktiekurs. Köp.

Det här aktierådet från kommande nummer av Affärsvärlden förpubliceras här exklusivt på Affärsvärlden Analys+

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom