Absolent minskar både omsättning och rörelseresultat

Absolent redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.
Omsättningen sjönk 32,9% till 191,6 miljoner kronor (285,6).

Rörelseresultatet blev -6,5 miljoner kronor (19,1).

Resultatet före skatt var -9,5 miljoner kronor (17,5).

Resultatet efter skatt blev -12,2 miljoner kronor (10,4).
Resultat per aktie hamnade på -1,1 kronor (0,92).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 24,9 miljoner kronor (42).

Kassaflödet från löpande verksamheten i förhållande till ebitda uppgick till 151%.

”Glädjande nog så har vi, sedan i september, sett en återhämtning av orderingången i Europa och Asien. Återhämtningen har varit starkast inom fordonsrelaterad industri och precisionsbearbetning. Vår affär mot storkök och matproduktion har fortsatt att leverera på en god nivå såväl gällande försäljningsvolym som marginaler”, säger VD:n Axel Berntsson.

Absolent, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 191,6 285,6 -32,9%
Rörelseresultat -6,5 19,1
Rörelsemarginal 6,7%
Resultat före skatt -9,5 17,5
Nettoresultat -12,2 10,4
Resultat per aktie, kronor -1,1 0,92
Kassaflöde från löpande verksamhet 24,9 42 -40,7%