Aga tålde inte trycket

Agas ägare gav upp i gasbranschens slutspel. Det gjorde de rätt i.

Lindes bud på Aga är en följd av att Agas ägare inte orkadedelta i det pågående slutspelet i gasbranschen. Ägarstridenmellan Handelsbankssfären och den schweiziske nansmannen MartinEbner försvårade en rejäl satsning på Aga. För att lyckas hadedet krävts tid och kapital, att användas till att köpagasanläggningar i Europa. Men framförallt hade det behövts ensamsyn om bolagets väg och god samarbetsanda i ägarleden, vilketalltså saknades.Ägarkonstellationen Ebner och Handelsbankssfären hade därförganska enkelt att tacka ja till Lindes bud när man bjöd hela 141kronor per aktie. Den schweiziska nansmannen Martin Ebner ochHandelsbankssfären måste ha tröttnat på Agas svagakursutveckling de senaste fem åren. När tyska Linde var berettatt betala 25-30 procent över genomsnittskursen det senaste åretvar affären ett faktum.Det är naturligtvis olustigt att se en av Sveriges verkligaindustriklassiker lämna landet, men samtidigt är det baraytterligare ett bevis på omstöpningen i affärsvärlden.

En helt ny bransch

På bara några månader har hela kartan över gasbranschen ritatsom. Av fjolårets sju största företag återstår snart bara fyrasjälvständiga bolag. Under sommaren delade franska Air Liquideoch amerikanska Air Products upp världens näst störstagasföretag, brittiska BOC, mellan varandra. På måndagen köpteLinde Aga och senast vid årsskiftet räknar Linde med att köpetav det tyska gasföretaget Messer ska vara klart.Aga stod vid ett vägskäl. Antingen skulle man göra en riktigsatsning på att bli en av de stora på marknaden. Vägen dit hadevarit att försöka köpa det tyska gasföretaget Messer (som nualltså hamnar hos Linde) samt överta de gasanläggningar somvärldsettan Air Liquide och världsfyran Air Products avkonkurrensskäl är tvingade att sälja efter köpet av BOC.

Bra bud

Det är dock svårt att vara kritisk mot Agas ägare. Budet är braoch det hade varit ett tufft jobb att ro en storsatsning i hamn.Martin Ebner har dock ingen större anledning att vara nöjd. Ävenom priset på Aga blev bra har Aga-placeringen som helhet variten dålig affär. Ebner satsade även på fel häst när han såldesitt innehav i BOC för att satsa allt på Aga. Under perioden harBOC nämligen gått bättre än Aga.En vinnare är däremot Agas VD Lennart Selander, som skulle lämnajobbet i början av nästa år. Lindes styrelseordförande GerhardFull ser nu gärna att Selander jobbar kvar i företaget. Detgjorde inte Agas ordförande Sverker Martin-Löf.

Oroväckande uppgång

Aga har haft en stark kursutveckling på sistone. Aktien, som desenaste åren har handlats kring 100 kronor, steg under sommarentill 130. Även om Aga var börsens troligaste uppköpskandidat(enligt en undersökning gjord av Affärsvärlden), så är detalltid oroväckande när en aktie stiger kraftigt innan ett budoffentliggörs. Finansinspektionen gör rätt i att granska eventuellainsideraffärer.

BILDTEXT: Gerhard Full tror på Aga och Lennart Selander.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här