Ägartvisten i Oasmia kan bli fråga för Bolagsverket

Ägartvisten i Oasmia utspelas inför öppen ridå, eller åtminstone via dagliga pressmeddelande från de båda lägren. I nästa skede kan Bolagsverket träda in i handlingen.

Efter att Oasmias styrelse på måndagen ställt in den extra stämman som skulle hållas den 25 januari, meddelade Per Arwidssons investeringsbolag, Arwidsro, att de kommer att begära att Bolagsverket träder in och kallar till en ny stämma. Det är en möjlig, om än ovanlig, åtgärd som innebär att en ny stämma skulle kunna äga rum inom tre till sex veckor efter det att Bolagsverket handlagt och godkänt ansökan.

Huvudregeln är att styrelsen ska kalla till bolagsstämma. Men enligt Elisabeth Lagerqvist, som är chefsjurist på Bolagsverket, så ska Bolagsverket göra detta efter ansökan om styrelsen har misskött sin skyldighet att kalla till stämma, något som Peter Zonabend, vd på Arwidsro, alltså menar att Oasmias styrelse har gjort.

”Det är ovanligt att en minoritetsägare begär en extra stämma i ett börsbolag, men det är än mer ovanligt att ett börsbolag inte respekterar en sådan kallelse”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Sedan kallelsen till stämman gick ut i december har de båda parterna samlat fullmakter från det stora antalet småsparare som äger aktier i bolaget, en process som nu måste göras om i händelse av en ny extra stämma.

”Jag känner att vi har fått många av småspararnas förtroende när vi kallade till den extra stämman, så det är extra tråkig när den blir inställd”, säger Peter Zonabend och tillägger att han inte vet exakt hur stor andel av rösterna som de hade samlat ihop, men säger att ”vi hade ett substantiellt stöd” för det förslag till styrelse som Arwidsro presenterade i förra veckan.

Oasmias styrelse har inte gått att nå för en kommentar, men i de pressmeddelanden som skickats ut framgår, bland annat, att styrelsen anser att det styrelseförslag som presenterats av Arwidsro inte är förenligt med Stockholmsbörsens krav, och att den därför ser sig ”nödsakad” att ställa in stämman och inte kommer att kalla till en ny stämma på basis av Arwidsros begäran.

”Det är anmärkningsvärt att situationen hanteras på det här sättet och på grund av osäkerheten kring bolaget har vi observationsnoterat aktien sedan förra veckan. Vi följer situationen noga och för givetvis en dialog med bolaget”, skriver Erik Granström, presstalesperson på Nasdaq Stockholm, i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Han är inte ensam om att ha synpunkter på hur situationen har hanterats. Åsa Wesshagen är ansvarig för bolagsfrågor på Aktiespararna dit många mindre ägare har hört av sig med frågor om vad som händer i bolaget. Hon anser att det är märkligt stämman ställs in.

”Naturligtvis går det att ställa in stämman, men om en aktieägare har begärt att det ska kallas till stämma så kan inte styrelsen förhala”, säger Åsa Wesshagen som också menar att det inte är ett alternativ att vänta till den ordinarie stämman i september.

”Det skulle bli ett ramaskri”, säger hon och tillägger att styrelsen är ägarnas agent och saknar styrelsen ägarnas mandat då är det också svårt för den att styra bolaget.

Den pågående ägarstriden kom i öppen dager i slutet av november 2018 när Oasmias styrelse meddelade att Per Arwidsson, genom Arwidsro, hade begärt att styrelsen skulle kalla till en extra bolagsstämma. Arwidsro menade att styrelsen vid upprepade tillfällen har brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning och ville byta ut den nuvarande styrelsen.

I konfliktens centrum står 25 miljoner teckningsoptioner som Oasmias styrelse lät företaget MGC Capital utnyttja som ersättning för att MGC tagit över en fordran på 108 miljoner till Bengt Ågerups Nexttobe, en manöver som skulle göra MGC Capital till näst största ägare i Oasmia. Arwidsro menar att MGC inte har rätt till optionerna, utan att dessa tillhör Arwidsro. Oasmias styrelse menar å sin sida att Arwidsro inte har någon rätt till optionerna heller.

Parallellt med styrelsefrågan och frågan om den extra bolagsstämman pågår även en rad juridiska processer.

I november beslutade Stockholms tingsrätt om en säkerhetsåtgärd som förbjuder Oasmias styrelse att slutföra emissionen av aktierna med MGC Capital. I december inleddes ett skiljeförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut som ska avgöra vem som äger rätten till teckningsoptionerna. Samtidigt har Arwidsro skickat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot MGC Capital.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.