Ahlstrom-Munksjö bekostar huvuddel av pilottest åt Saltx

INTERVJU Ahlstrom-Munksjö bekostar huvuddelen av nytt pilottest åt Saltx i utbyte mot ett leverantörskontrakt. Miljöteknikbolaget bidrar med sitt energilagringssalt, men också med grafen från en även fortsatt hemlig partner.

Miljöteknikbolaget Saltx fortsätter att kabla ut nya teknikutvecklings- och pilotsamarbeten i sin pressmeddelandekanal. Onsdagens nyhet var att specialpapperbolaget Ahlstrom-Munksjö gått med på att köra pilottester med en kombination av kolmaterialet grafen samt Saltx patenterade värmelagringssalt i två års tid. I Saltx youtube-klipp kring nyheten sägs att så kommer pilotproduktion att kunna inledas inom ett till ett och ett halvt år.

Affärsvärlden Analys+ har stämt av en del av detaljerna med de båda bolagen.

AHLSTROM-MUNKSJÖ BEKOSTAR HUVUDDEL AV PILOTFAS, DÄREFTER LEVANTÖR

Anna Bergquist, affärsområdeschef för isoleringspapper på Ahlstrom-Munksjö, bekräftar för Affärsvärlden att det i praktiken handlar om att Ahlstrom-Munksjö först är utvecklingspartner och därefter blir exklusiv leverantör om projektet skalas upp till volymproduktion. I det senare läget är Ahlstrom-Munksjö leverantör och Saltx kunden.

Handlar ”energilagringsmaterial” om någon specifik typ av Ahlstrom-Munksjö-papper?

– Vi har identifierat ett av våra isolationspapper som vidareutvecklats och anpassats för att möta kraven i detta utvecklingsprojekt. Vi kommer tillsammans med SaltX att fortsätta vidareutveckla produkten, uppger Bergquist.

Hur stora investeringar kräver detta pilotprojekt och den potentiella volymtillverkningen och vem är det som finansierar?

– Ahlstrom-Munksjö kommer att finansiera vår del av pilotprojektet, och den framtida pilotinvesteringen. Vi utvärderar kontinuerligt projektet både tekniskt och kommersiellt. Piloten kommer för oss vara en betydande investering i en pilotanläggning, men jämfört med andra processinvesteringar är den av en normal investeringsstorlek och typisk i vår verksamhet. Volymerna för slutprodukten kommer vara betydande enligt den nuvarande prognosen, och således kommer det långsiktigt för oss att kunna ha en viktig roll i den totala portföljen av isoleringspapper, svarar Bergquist.

Volymerna som nämns i pressmeddelandet är ”initialt” en kapacitet om 100 000 ton.

Saltx vd Karl Bohman bekräftar för Affärsvärlden via mejl att Ahlstrom-Munksjös investering, utöver tid och och resurser, är ”relativt stor” vad gäller pilotproduktionsanläggningen. En storskalig tillverkning skulle därtill innebära ”betydande” investeringar av Ahlstrom-Munksjö, ur Saltx perspektiv.

För egen del kommer Saltx enligt Bohman att investera ”resurser och tid”, men det mesta av kostnaderna täcks av den licensavgift som Ahlstrom-Munksjö ska betala för att exklusivt få använda Saltx immateriella rättigheter under projektet. SaltX står även för det specialbehandlade och patenterade saltet samt grafenmaterialet, men det rör sig om ”ganska små volymer under projektet”, intygar Bohman vidare.

SÄTTER HOPPET TILL KOLMATERIALET GRAFEN

Enligt onsdagens pressmeddelande sänker den metod med Saltx salt, grafen och Ahlstrom-Munksjös isoleringspapper som ska pilotutvärderas tillverkningskostnaden för SaltX energilagringsmaterial med ”potentiellt upp till 80 procent”.

Affärsvärlden frågar Bohman vad Saltx jämför med avseende kostnadsminskningspotentialen.

– Vi jämför med de värmeväxlare och komponenter (oftast gjorda i glas eller rostfritt stål) som Saltx material paketeras i i dag för till exempel Sunsool- och Heatboost-lösningarna. De är redan i dag kommersiellt gångbara så givet samma prisnivå så ökar vår vinstmarginal med grafenpapper då kostnaden kan reduceras med upp till 80 procent, svarar Saltx-vd:n.

Hur rent praktiskt ska ett grafenbestruket isoleringspapper interagera med ert salt? Ska saltet kapslas in av eller i pappret?

– Det “sprayas” på i form av en saltlösning och hamnar i mönster (banor) av grafenlager på pappret. Sedan torkas det och kapas upp i lämpliga ark och storlekar för att sedan paketeras i “pappersbuntar” ungefär som batterimoduler (och kan levereras i containrar), ber��ttar Karl Bohman.

Den tänkta slutanvändningsområdena för grafenbestruket isoleringspapper plus Saltx innefattar ”samtliga” Saltx slutanvändningsområden, men framförallt är potentialen kring den storskaliga energilagringslösningen Enerstore eftersom det går att leverera storskaliga energilager till låg totalkostnad.

Affärsvärlden frågar Bohman vad som nu händer med Saltx Vinnova-finansierade grafen-projekt, som skulle löpa ut ”våren 2018”. Bohman svarar att det löper ut i april, men att det praktiken redan är klart i och med samarbetet med Ahlstrom-Munksjö.

Fortsättningen av projektet sker tillsammans med Ahlstrom-Munksjö (men förmodligen utan stöd från Vinnova), uppger Karl Bohman.

Saltx vill i dagsläget inte svara på vilket som är det ”ledande” europeiska grafen-företag som bolaget har bindande samarbetsavtal med, och som nu anlitas till Ahlstrom-Munksjö-projektet. Ahlstrom-Munksjö hänvisar i sin tur grafen-leveratörsfrågan till Saltx.

 

Affärsvärldens börsredaktion har säljråd på Saltx-aktien. Rådet publicerades exklusivt på aktietjänsten Affärsvärlden Analys+.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här