Aktieägandet går ner i åldrarna

Under 2020 skedde en rekordökning av svenska privatpersoners aktieägande, samtidigt som aktieägandet gick ner i åldrarna och det genomsnittliga antalet aktieinnehav bland kvinnor ökade kraftigt. Det visar den senaste upplagan av Euroclear Swedens årliga rapport ”Aktieägandet i Sverige”.
Aktier
Foto: Fredrik Sandberg/TT och Tobias Ohls

2020 hade det högsta noterade antalet aktieägare sedan 2007, enligt Eurolclear Sweden, och under året skedde också en rekordökning av svenska privatpersoners aktieägande. Antalet privata aktieägare mer än en tredubblades jämfört med motsvarande ökning 2019.

Andelen svenska privatpersoner som äger aktier i förhållande till folkmängden i Sverige steg också, från 18,3 till 20% under 2020. Tidigare har andelen i fem år i rad legat på runt 18%.

Året innebar också en förstärkt trend att aktieägandet går ner i åldrarna. Trenden med att andelen aktieägare i åldersgruppen 21–30 år ökar fortsatte under 2020. Gruppens andel av det totala aktieägandet ökade under 2020 från 10,9 till 12,7%.

Bland personer i åldrarna 31–40 år ökade andelen från 12,8 till 14%.

Samtidigt minskade andelen för alla åldersgrupper äldre än 40 år.

”En intressant observation är att antalet unga och äldre aktieägare har börjat jämnas ut och dras mot 15%. Historiskt sett har det funnits fler äldre än yngre aktieägare. För fem år sedan var det åldersgruppen 61–70 som hade flest aktieägare. Under 2020 var det istället personer i åldrarna 51–60 år som utgjorde den största andelen aktieägare”, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden, i ett pressmeddelande.

Euroclears rapport visar även på att det genomsnittliga antalet aktieinnehav bland kvinnor ökade kraftigt under det sista kvartalet 2020. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 ägde kvinnliga aktieägare i genomsnitt 7 908 aktier. I slutet av 2020 var motsvarande siffra 25 640 – en ökning med hela 224,2%.

”Förklaringarna till den markanta ökningen av kvinnors aktieinnehav är flera. En viktig aspekt är att antalet kvinnliga aktieägare ökade i 91 av de 100 största bolagen, sett till antalet aktieägare under 2020. Detta lade grunden till att aktieinnehaven, det vill säga antalet aktier per aktieägare, ökade. Under 2020 tillkom det 428 000 kvinnliga ägare i de 100 största bolagen varav 360 000 var tidigare aktieägare i andra bolag”, säger Krister Modin.