Aktien kan bli ett klipp – om bolaget får ordning på marginalerna

ANALYS Säsongen för skogs- och trädgårdsprodukter var utmanande samtidigt som bolaget oväntat inte höjde sitt marginalmål. Får boalget ordning på marginalerna kan aktien bli ett klipp.

VÄNTA Sommaren 2018 startade ledningen i maskin- och verktygstillverkaren Husqvarna arbetet med att trimma koncernen för att stärka lönsamheten. Beslut togs om att avveckla en stor del av den mest prispressade försäljningen inom bolagets konsumentaffär Consumer Brands.

Ledningen vill nu lägga fokus och kraft på bolagets premiumprodukter med varumärkena Husqvarna och Gardena i spetsen. Här är marginalerna betydligt bättre, vilket ska skapa förutsättningar för att nå rörelsemarginalmålet på 10 procent.

I höstas anordnade Husqvarna en kapitalmarknadsdag. Att bolaget då inte höjde utan behöll rörelsemarginalmålet på 10 procent var oväntat och det uppskattades inte av aktiemarknaden. Det framstår dessutom som märkligt, eftersom lönsamheten inom premiumprodukterna historiskt sett varit högre än så. Pessimisten ser det som ett tecken på ökad prispress och konkurrens.

Husqvarna är global marknadsledare inom robotgräsklippare som blir ett allt vanligare fenomen. Här har Husqvarna nyligen lanserat en satellitbaserad teknologi som möjliggör virtuella inställningsgränser för användarna. Detta borde stärka konkurrenskraften ytterligare. Konkurrensen inom segmentet tycks dock öka.

Det säsongsmässigt svaga fjärde kvartalet kom in något sämre än analytikerna räknat med och utdelningen lämnades oförändrad. Ledningen ser inga betydande störningar till följd av coronavirusutbrottet, men om komponenttillförseln inte normaliseras under mars finns risk för en väsentlig påverkan. Situationen är enkelt uttryckt svårbedömd.

Husqvarna har starka marknadspositioner och är global marknadsledare inom robotgräsklippning, bevattning och trädgårdstraktorer samt näst störst inom motorsågar och trimmers. Omställningen mot den mer lönsamma proffsmarknaden är intressant. Förutsättningarna för att generera högre marginaler finns. Risken är dock att prispressen tilltar även inom detta segment. Satsningen på robotgräsklippare utgör en spännande potential som vi tror att investerarkollektivet delvis underskattar. Uppsidan i vårt huvudscenario är helt okej, men omställning tar tid och Husqvarna behöver trimma in marginalerna innan vi trycker på köpknappen. Rådet blir således neutral.

Detta är en kortversion av Marginallyft kan göra aktien till ett riktigt klipp. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.