Aktieråd: Sälj dyrt riskbygge

Kina-moduler, svenska studenter, (upp)värderingsmän och irländska äventyr. Se upp i Prime Living.

Fastighetsbolaget Prime Livings stålcontainermoduler från Kina staplas på höjden och hyrs ut till studenter. Staten subventionerar byggandet.

Börsvärderingen är skyhög – halvårsskiftets förvaltade yta kostar implicit över 50 000 kronor per kvadratmeter (boa) på börsen. För de totala fastighetsvärdena är börspriset knappt 24 000 kronor per kvadrat (boa i färdiga och pågående projekt plus bruttoarea, bta, i planerade projekt).

Prime kommer att fortsätta växa offensivt. Med välvilliga antaganden att beståndet är fortsatt lättuthyrt för över 4 000 kronor i månaden per lägenhet och att kostnaderna hålls i schack ­–  trots en expansion till Irland från noll –  så växer ebitda-resultatet snabbt i teorin.

Dyr finansiering förstör dock ändå kalkylen. Räddningen så här långt är projektuppvärdering vid färdigställande. Utan avyttringar, bromsad expansion eller billigare lån finns nyemissionsrisk.

Prime Livings moduler är en opportunistisk bostadslösning som är tveksam kvalitetsmässigt och ekonomiskt, för både tilltänkta hyresgäster och för samhället i stort, som subventionerar. För den som ändå gillar konceptet är bolagsriskerna många och aktien redan dyr.

Affärsvärlden utfärdar säljrekommendation för Prime Living.

Detta är en kortversion av Ohållbara modulklipp. Prenumeranter kan logga in och läsa artikeln här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.