Prime Living ökade nettoresultatet

Prime Living rapporterar ökat nettoresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Hyresintäkterna uppgick till 9,8 miljoner kronor (13,0), en minskning med 24,6% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 5,1 miljoner kronor (8,9), en minskning med 42,7% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 33,4 miljoner kronor (-8,3). Detta efter realiserade värdeförändringar av fastigheter på 41,3 miljoner kronor (2,0).

Resultatet efter skatt blev 24,6 miljoner kronor (-9,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,1 kronor (-0,3).

VD Lars Wikström skriver i rapporten att under kvartalet har ett intensivt arbete bedrivits för att rekapitalisera Prime Living, med målet att nå en rimlig skuldsättning, en tydligare ägarbild och ge företaget förutsättningar att ta aktiv del i den pågående strukturomvandlingen på studentbostadsmarknaden.

Han ser positivt på den aviserade rekapitaliseringsplanen, där gamla och nya tillgångar bedöms bli en bra plattform för fortsatt värdeskapande över tid.

Prime Living, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 9,8 13,0 -24,6%
Driftöverskott 5,1 8,9 -42,7%
Resultat före skatt 33,4 -8,3
Nettoresultat 24,6 -9,9
Resultat per aktie, kronor 0,1 -0,3