”Aldrig sett något liknande”

Samtidigt som börsen rasar håller Getinges aktie emot. Suget efter medicinteknikbolagets produkter har ökat exponentiellt i spåren av Corona-epidemin. "Flaskhalsen nu är framför allt komponenter", säger vd Mattias Perjos i en exklusiv intervju.

De kommande två veckorna är alla fysiska, interna möten inställda för Getinges vd Mattias Perjos och resten av medicinteknikbolagets personal. Istället sitter Perjos i hemmet i Schweiz och möten sker via Skype eller video.

Även externa, fysiska möten hålls på en miniminivå. Bara de som krävs för att serva kunder sanktioneras. För Getinges ledning och personal gäller det att hålla sig friska för att kunna möta en extraordinär efterfråge-explosion triggad av Corona-pandemin. Något liknande har ingen på företaget tidigare varit med om.

– Jag har inte reflekterat över hur det känns. Vi rullar bara upp ärmarna och försöker jobba oss igenom detta, säger Mattias Perjos.

Enligt Världshälsoorganisationen utvecklar ungefär 14 procent av Covid-19-drabbade personer allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvistelse och syrestöd, och 5 procent kräver inläggning på en intensivavdelning. 

– Framför allt är det ventilatorer men också det man kallar livsuppehållande hjärt-lung-teknik, oxygenatorer för hjärt- och lungmaskiner, som efterfrågas mest, förklarar Perjos.

För de svårast drabbade Corona-patienterna är andningssvårigheter ett av symptomen. Och ventilatorer hjälper personer med andningsproblem att andas. Patientens lungor får hjälp av en elektromekanisk maskin för att fungera.

Oxygenatorer används i kombination med en eller flera pumpar, bland annat för att upprätthålla cirkulation under öppen hjärtkirurgi. Men det är inte för att användas i samband med hjärtkirurgi som de köps i dagsläget. Oxygenatorer används nämligen också vid behandling av patienter på intensivvårdsavdelningen. 

Även monitoreringsutrustning som används för att hålla kolla på patienters tillstånd efterfrågas. Liksom produkter för infektionsbekämpning – framför allt för att förhindra smittspridning på sjukhus. Det rör sig bland annat om ångsterilisatorer och lågtemperatursterilisatorer.

– Även om vi ser en ökad efterfrågan på monitoreringsutrustning och sterilisatorer, går det inte att jämföras med hajpen kring ventilatorer och oxygenatorer, säger Mattias Perjos.

Vilka kunder kontaktar er nu?

– Vi är marknadsledare på både ventilatorer och Ecmo-terapi så det är sjukhus från hela världen. Vi får beställningar från Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

Enligt Mattias Perjos kan varken Getinge med ungefär 25 procent av världsmarknaden, konkurrenter som Schweiz-baserade Hamilton, Dräger i Tyskland och GE Health care i USA, möta efterfrågan i dagsläget.

– Förra året sålde vi drygt 10000 ventilatorer, och det motsvarade 25 procent av världsmarknaden. Nu efterfrågas mångdubbelt så många. Men vi, och alla andra i branschen, håller på att stegvis öka kapaciteten.

I tisdags meddelade Getinge i en pressrelease att företaget tillfälligt ökar produktionen av ventilatorer i produktionsanläggningen i Solna med 60 procent 2020 jämfört med 2019. Förra året producerade Getinge alltså fler än 10 000 ventilatorer, vilket motsvarar cirka 3 miljarder kronor av nettoomsättningen. Det kan jämföras med den totala försäljningen om 26,6 miljarder kronor.

– Vi håller på att lägga till ett arbetsskift i Solna, men just nu har vi inte tillräckligt mycket komponenter för att sysselsätta fabriken 24 timmar om dygnet. Flaskhalsen nu är framför allt komponenter.

Dessa levereras från företag i Sverige, andra europeiska länder och från företag i Malaysia och Kina.

Var ser ni flaskhalsarna?

– Kina är nästan tillbaka till det normala. Där är fabrikerna i gång. Men det är en handfull leverantörer i Sverige, Tyskland, Malaysia och någon i Kina som i sin tur drabbats av flaskhalsar och problem med produktionen. Men jag skulle säga att det nu framför allt handlar om att transportsystemen börjar sakta ned. Vi fraktar huvudsakligen via flyg och det tar tid vid gränser och genom tullar. Därför har vi bett regeringen om hjälp för att våra livsuppehållande produkter ska få prioritet i de sammanhangen. Det viktiga nu är de globala fraktflödena av komponenter fungerar.

Vad lär ni er av detta? Att hålla större lager?

– Nej, men att ha många olika leverantörer. Det har vi också vad gäller många komponenter. Men i en sådan här situation – när vi har en sådan dramatisk efterfrågeökning på så kort tid – är det ingen som kan svara upp mot efterfrågan. Det här är en situation vi aldrig upplevt förut.

Precis som personerna i ledningen försöker skydda sig själva från smitta genom att ställa in fysiska möten, gör de allt för att hindra smittan från att drabba övrig personal.

– All personal som inte är inblandad i tillverkningen och annat som kräver att man måste vara på plats, jobbar hemifrån. Det betyder att vi skickat hem den administrativa personalen i fabrikerna. Bara de som är helt nödvändig för produktionen har tillgång till lokalerna. Varje extra person du har i byggnaden innebär en ökad smittorisk.

Samtidigt förbereder Getinge för en situation som innebär att smitta på något sätt kommer in i någon av de mest kritiska fabrikerna, däribland den i Solna.

– Vi för en dialog med regeringen och ser till att vi skulle prioriteras om det skulle krävas sanering. Vi ska inte behöva hålla stängt längre än ett dygn.

Getinge har också portat utomstående besökare från fabriken i Solna samt en av anläggningarna i Tyskland som tillverkar utrustning till livsuppehållande hjärt-lung-teknik.

Finns det andra anläggningar som påverkas?

– I USA har vi fabriker som tillverkar produkter som används vid hjärt- och kärl-operationer. De går också för fullt. Men där råder inte samma hektiska situation som den vi har i Sverige och Tyskland.

Getinges unika position som leverantör av kritiska, livsuppehållande produkter mitt i en pågående hälsokris, har gjort bolaget till en favorit på börsen. Den senaste månaden har Getinges aktie backat någon procent på en börs som under samma period rasat 25 procent.

Hur mycket kan ni skriva upp vinstprognoserna?

– Vi avslöjar inga specifika siffror, men som jag sa efter fjärde kvartalet har vi haft en ordentlig efterfrågeökning på framför allt ventilatorer och hjärt- och lungprodukter och det har fortsatt att öka under första kvartalet. 

Enligt Mattias Perjos utgör produkterna som säljer mer just nu 30 till 40 procent av Getinges totala portfölj.

Men även om resultatet är nettopositivt finns det andra produkter i portföljen som faktiskt säljer mindre under krisen – som operationsbord och lampor.

Minskar försäljningen av dessa produkter mycket? 

– Det är lite för tidigt att säga. Vi såg ingenting av det i slutet av förra året, men nu kan man se att icke akuta operationer ställs in, vilket naturligtvis kommer att påverka. 

Medicinteknikföretaget Getinge

Ägare: Finansmannen och Getinges ordförande Carl Bennet är dominerande ägare med 20,03% av kapitalet och 50,08 procent av rösterna.

Börsvärde: 47 miljarder

Kursutveckling 1 mån: 1,3%

Anställda: Drygt 10 000 i cirka 40 länder.

Nettoomsättning: 26,6 miljarder kronor för år 2019.

Affärsområdet Acute Care Therapies, i vilket ventilatorerna ingår, stod för 14,6 miljarder av den totala försäljningen. Sterilisatorer ingår i affärsområdet Life Science som stod för 2,5 miljarder av den totala försäljningen.

Resultat före skatt: 1,9 miljarder kronorOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.