Alfa Laval budar på Metso-avknoppningen Neles

Alfa Laval har lagt ett uppköpsbud på Neles till en premie på nära 33 procent jämfört med stängningskursen i fredags.

Industribolaget Alfa Laval lägger rekommenderat uppköpsbud på Neles värt 1 727 miljoner euro.
Kursen i erbjudandet är 11,50 euro, vilket innebär en budpremie på 32,8 procent mot fredagens sista betalkurs på Helsingforsbörsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Alfa Laval och Neles har den 13 juli 2020 träffat ett samgåendeavtal enligt vilket Alfa Laval ska lämna ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga emitterade och utestående aktier i Neles som inte innehas av Neles eller något av dess dotterbolag.

De medlemmar av styrelsen för Neles som har deltagit i beslutsfattandet har enhälligt beslutat att rekommendera Neles aktieägare att acceptera uppköpserbjudandet.

“Alfa Laval har identifierat marknaden för industriell flödeskontroll som ett viktigt tillväxtområde. Transaktionen gör det möjligt för Alfa Laval att väsentligt stärka sin närvaro på den betydande marknaden för industriell flödeskontroll där bolaget för närvarande främst erbjuder energieffektivitetslösningar. Därtill bedömer Alfa Laval att det finns ett antal områden där det väsentligt kan bidra till utvecklingen av Neles verksamhet att ingå i Alfa Laval-koncernen, innefattande att kunna dra nytta av Alfa Lavals befintliga globala plattform”, skriver Alfa Laval.

Neles började handlas som ett separat bolag i juni 2020 efter en partiell delning av Metso, men verksamheten har en lång meritlista och en historik av mer än 60 års innovation, skriver Alfa Laval.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här