Alltainer faller i premiärhandeln på Spotlight

Sjöcontainerbolaget Alltainer faller kraftigt i dagens premiärhandel på Spotlight Stock Market. Bolaget tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar och liknande.
Alltainer tillverkar och säljer inredda containrar. Foto: Alltainer
Alltainer genomförde inför noteringen en nyemission som övertecknades. Styrelsen utnyttjade övertilldelningsoptionen och bolaget tillfördes 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,9 miljoner kronor. Emissionen tecknades av närmare 500 investerare.

Aktien har hittills idag handlats till 6,70 kronor som högst betalt och till 5,54 kronor som lägst betalt. Efter 20 minuters handel var senast betalt 5,96 kronor, vilket motsvarar ett kursfall på 25,5% jämfört med teckningskursen på 8 kronor per aktie. Aktier för 259 000 kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 5,31 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 32 miljoner kronor räknat på senast betalt.