IPO-guiden hissar två flaggor inför Alltainers notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Alltainer inför noteringen i december och hittat två flaggor.
IPO

Den 11 december noteras Alltainer, som tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, på Spotlight. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för tveksamma incitament och en för komplext erbjudande.

Alltainer
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 51 Mkr
Sista teckningsdag 2020-11-25
Första handelsdag 2020-12-11

Vad gäller den första flaggan, tveksamma incitament, lyfts först fram att Företagsfinansiering Fyrstad AB som är projektledare i IPO:n äger aktier och är teckningsåtagare i Alltainers IPO.

I memorandumet lyfts det också fram att Alltainers största kund, generalåterförsäljaren Container Solutions Worldwide, lämnat en avsiktsförklaring om ett större köp (400 enheter). Ägaren till kunden är en av de större ägarna i Alltainer.

”Vi uppskattar att vår rådgivare har förtroende för bolaget, och visar detta genom att investera, likaså välkomnar vi att vår största kund också är delägare i bolaget och har intresse i Alltainers framgång”, kommenterar bolagets VD Jakob Kesje detta.

Vad gäller den andra flaggan, komplext erbjudande, har Alltainer en överteckningsoption som motsvarar 84% av grunderbjudandet.

”I syftet att möjliggöra en större spridning av aktien, och öka de ekonomiska möjligheter för tillväxt, har vi tagit med överteckningsoptionen på 6,75 MSEK även om bolaget förväntas kunna förverkliga sina målsättningar på emissionens grunderbjudande”, kommenterar Jakob Kesje.

IPO-guiden nämner även att två styrelseledamöter har varit engagerad i bolag som försatts i konkurs. Det gäller bolagen Pen Concept Group (som var noterat på Spotlight) och WGG Holding. Ledamöterna lämnade uppdragen mer än 8 månader före konkurserna inleddes och IPO-guiden landar i att det inte utdelas någon flagga.

”WGG Holding och dotterbolaget PEN Concept Group var välmående bolag när Alltainers styrelsemedlemmar lämnade sina uppdrag. Den senare konkursen var en direkt följd av förlorade order i samband med COVID-19 pandemin och inte förutsebar vid tillfället då uppdragen lämnades”, kommenterar Jakob Kesje.

Klicka här för att komma till Alltainers sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 25 november och teckningskursen är 8 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
DanCann Pharma Inväntar notering Spotlight 2020-10-23 2020-11-12 Läs här
Luxbright Inväntar notering First North 2020-11-05 2020-11-19 Läs här
Fortinova Teckningstid pågår First North 2020-11-17 2020-11-19
Stenhus Fastigheter Teckningstid pågår First North 2020-11-11 2020-11-24
Circhem Inväntar teckningstid First North 2020-11-25 2020-12-09
Cessatech Teckningstid pågår Spotlight 2020-11-24 2020-12-16 Läs här