Amerikansk sysselsättning över förväntan

Den amerikanska sysselsättningen inom privata sektorn (ADP) ökade mer än väntat i januari.
Antalet sysselsatta ökade med 174 000 personer (-78 000 reviderat från -123 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +70 000.

USA januari, 2020 Konsensus december, 2020 Reviderad
ADP sysselsättning, förändring 174 000 70 000 -123 000 -78 000

Konsensusdata från Bloomberg