Amerikanska sysselsättningen ökade mindre än väntat i maj

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mindre än väntat i maj.

Antalet sysselsatta ökade med 559 000 personer (+278 000 reviderat från +266 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +675 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA maj, 2021 Konsensus april, 2021 Reviderad
Sysselsättning 559 000 675 000 266 000 278 000

Konsensusdata från Bloomberg

Arbetslösheten i USA uppgick till 5,8% i maj. Månaden innan låg arbetslösheten på 6,1% .

Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 5,9 procent, enligt Bloomberg.

USA, % maj, 2021 Konsensus april, 2021
Arbetslöshet 5,8 5,9 6,1

Konsensusdata från Bloomberg