Amerikanskt inköpschefsindex signalerar åter expansion

USAs Chicago inköpschefsindex ökade mer än väntat i juli och signalerar nu oväntat en expansion.

USAs Chicago inköpschefsindex ökade mer än väntat i juli.

Inköpsindexet förbättrades under juli till 51,9. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 44.

Föregående månads utfall var 36,6.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.