Analytiker om Ericssons kommande rapport

Ericsson spås kunna visa upp en försäljningstillväxt och en marginalförbättring under det första kvartalet.

Förbättrade marknadsförhållanden och en positiv valutatrend väntas ha bidragit, menar flera analytiker inför telekombolagets rapport.

“Vi tror att förhållandet mellan risk och avkastning i Ericsson är positivt”, skriver Nordea i en analys.

Credit Suisse räknar i sin tur med att Ericsson kan redovisa en försäljning och bruttomarginal som överträffar konsensusestimaten för det första kvartalet.

Enligt snittestimatet i Infront Datas sammanställning av 14 analytikers prognoser väntas Ericssons intäkter växa med 11 procent till 48,2 miljarder kronor första kvartalet, jämfört med första kvartalet i fjol.

Jämfört med fjärde kvartalet 2018 innebär det en försäljningsnedgång på drygt 24 procent. Det kan ställas mot Ericssons egen guidning, som gjordes i bokslutsrapporten i januari, för att säsongsvariationen för försäljningen mellan fjärde kvartalet och första kvartalet är -26 procent baserat på genomsnittet över 5 år.

För det största affärsområdet Networks ligger snittestimatet på en försäljning om 32,6 miljarder kronor första kvartalet, motsvarande en ökning med närmare 14 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

Kepler Cheuvreux tror på en stark marginalförbättring under det första kvartalet, främst som en följd av det positiva skiftet i försäljningsmixen till USA.

Infront Datas snittestimat för första kvartalets justerade bruttomarginal ligger på 37,2 procent (35,9) och på en justerad rörelsemarginal som ökar till 8,2 procent (2,0).

Analytikerna räknar också med att Ericssons utsiktskommentarer färgas av förbättrade marknadsförhållanden.

“Ledningen bör meddela förbättrade utsikter för 2019 i och med att radioaccessmarknaden beräknas växa med 3 procent i år tack vare starkt momentum i USA (drivet av utrullningen av 5G) och Latinamerika, förbättrad trend i Asia Pacific (Kina förmodligen åter i tillväxt under andra halvåret) och efterfrågan i Europa”, skriver Kepler Cheuvreux.

Nordea lyfter fram att Ericsson har stärkt sin position inom sin radioverksamhet, vilket banken tror kommer att gynna Ericsson i den kommande 5G-investeringscykel.

En utestående fråga kring Ericsson är hur dialogen går med den amerikanska finansmyndigheten SEC och det amerikanska justitiedepartementet DOJ gällande regelefterlevnad.

Ericsson rapport väntas onsdagen den 17 april klockan 7.30. En rapportkonferens hålls klockan 9.00 och en annan inleds klockan 13.00.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.