Astra Zenecas vinst något lägre än väntat

Läkemedelsjätten Astra Zeneca redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Justerad vinst per aktie var lägre än förväntningar på marknaden.
Foto Erik Simander/TT
Omsättningen steg 2,7% till 6 578 miljoner dollar (6 406). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 611.

Rörelseresultatet blev 1 171 miljoner dollar (757) med en rörelsemarginal på 17,8% (11,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,49 dollar (0,23).

Justerat resultat per aktie blev 0,94 dollar (0,99), vilket är 5,1% sämre än analytikerkonsensus som låg på 0,99.

Bolaget håller fast vid årsprognosen.

Prognosen för helåret 2020 är oförändrad. De totala intäkterna förväntas öka med en hög ensiffrig till låg tvåsiffrig procentsats och vinsten per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en ”mid- to high-teens” procentsats.

Astra Zeneca, MUSD Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 578 6 611 -0,5% 6 406 2,7%
Rörelseresultat 1 171 757 54,7%
Rörelsemarginal 17,8% 11,8%
Resultat per aktie, USD 0,49 0,23 113,0%
Resultat per aktie, justerat, USD 0,94 0,99 -5,1% 0,99 -5,1%

Konsensusdata från Factset