Avanzas resultat helt i linje med förhandsbesked

Nätmäklaren Avanza Bank redovisar ökade intäkter och resultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utfallet är helt i linje med den omvända vinstvarning som lämnades sent på kvällen den 12 april.
Avanzas VD Rikard Josefson.
Avanzas VD Rikard Josefson. Foto: Tobias Ohls

De totala intäkterna steg till 957 miljoner kronor (542), en uppgång på 77%.

Courtagenettot ökade till 439 miljoner kronor (268), fondprovisionsnetto steg till 150 miljoner kronor (96) och räntenettot ökade till 76 miljoner kronor (64).

Rörelsekostnaderna uppgick till 202 miljoner kronor (179), en ökning med 13%. I kvartalet gjordes en återvinning av en nedskrivning om 10 miljoner kronor avseende hyreskostnader för kontoret på Vasagatan i Stockholm , vilket påverkade övriga kostnader positivt. Personalkostnaderna var högre på grund av fler medarbetare

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 754 miljoner kronor (363).

Kreditförlusterna uppgick till +1 miljoner kronor (+1).

Rörelseresultatet blev 756 miljoner kronor (361).

Nettoresultatet blev 632 miljoner kronor (305). Resultatet per aktie blev 3,99 kronor (1,98).

Kundtillväxten uppgick till 152 800 (86 100) nya kunder, en ökning med 78%.

Nettoinflödet under första kvartalet uppgick till 30 500 miljoner kronor (21 900), en ökning med 40%.

Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till omkring 15%, exklusive extraordinära flytt- och hyreskostnader för 2020 och 2021

”Kundaktiviteten från 2020 har fortsatt och visade till och med på ännu högre aktivitet under inledningen av 2021. Det gör att vi kan leverera ännu ett rekordkvartal och att föregående kvartal slogs med råge. Kundtillväxten i kvartalet har redan passerat tidigare helår, borträknat 2020, och intresset för sparande är större än någonsin. Med den förbättrade flytträtten av pensioner på plats kan Sveriges pensionssparare nu äntligen utifrån sina egna preferenser välja billigare och bättre lösningar, utan onödiga avgifter”, kommenterar Rikard Josefson, VD i Avanza.

Avanza, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Intäkter 957 542 76,6%
Räntenetto 76 64 18,8%
Rörelsekostnader -202 -179
Rörelseresultat före kreditförluster 754 363 107,7%
Kreditförluster 1 1 0,0%
Rörelseresultat 756 361 109,4%
Nettoresultat 632 305 107,2%
Resultat per aktie, kronor 3,99 1,98 101,5%