Avstå trögrörligt klädbolag

Klädhandlaren har svårt att växa och lönsamheten viker. Affärsvärlden avstår aktien.

För tio år sedan, räkenskapsåret 2007/2008, redovisade klädkedjan Kappahl sitt bästa resultat hittills. Omsättningen var drygt 4,6 miljarder kronor, rörelseresultatet var 651 miljoner och rörelsemarginalen hela 14,1 procent.

När räkenskapsåret 2017/2018 summerades i höstas kunde följande konstateras: på tio år har Kappahl ökat omsättningen med totalt 3 procent, bruttomarginalen har försämras med 0,6 procentenheter till 61,8 procent, omkostnaderna har ökat med nära 18 procent, rörelseresultatet har minskat med 57 procent och rörelsemarginalen har fallit till 5,9 procent.

I den senaste rapporten talade den tillförordnade vd:n och finansdirektören Peter Andersson om planer på ett effektivitetsprogram som ska förbättra resultatet med omkring 100 miljoner kronor per år.

Lyckas besparingsprogrammet skulle Kappahl kunna överraska positivt med stärkt lönsamhet. Aktien skulle då kunna bli en kortsiktig vinnare, givet nuvarande pressade värdering vid ev/sales på 0,4 och med ett bakåtblickande p/e-tal på bara 6,3.

Men det är ingen långsiktig lösning. Affärsvärlden höjer rekommendationen ett snäpp på grundval av lägre värdering och kommande besparingar. En köprekommendation framstår dock som alltför spekulativ.

Det här en sammanfattning av analysen Lågt värderad av goda skäl

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.