Axkid minskar omsättning och resultat

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar minskande omsättning och vänder till en mindre förlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
På bild visas bolagets nya bilbarnstol Axkid One som efter flertalet år av utveckling nu är redo för marknaden. Den lanseras selektivt nu under juni.
“COVID-19 epidemin paralyserade den fysiska detaljhandeln under april och maj vilket innebar ett dramatiskt försäljningstapp för Axkid i Europa. Norden stod emot bättre tack vare att Axkids försäljning i en större utsträckning än övriga Europa är koncentrerad mot ehandel. Det totala försäljningstappet för det andra kvartalet uppgick till 31 procent och Nordens utveckling var -6
procent jämfört mot 2019”, konstaterar vd Daniel Johansson.

Omsättningen sjönk 30,8 procent till 19,1 miljoner kronor (27,6).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (1,6), med en rörelsemarginal på 0,5 procent (5,8).

Resultatet före skatt var -0,06 miljoner kronor (1,6).

Resultatet efter skatt blev -0,04 miljoner kronor (1,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,13).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,9 miljoner kronor (-4,9).

Under första kvartalet blev det förseningar av bolagets nya stol Axkid One eftersom Kina stängdes ner. Under andra kvartalet har dock situationen i Kina normaliserats. De första stolarna såldes i Polen och Spanien under juni med “ett mycket gott mottagande.”

“Vi har under det tredje kvartalet fortsatt lanseringen mot övriga marknader och kan konstatera att intresset är stort och nuvarande kunder kommer att ta upp Axkid One i sortimentet. Eftersom vi fortsatt är i en lanseringsfas så är det svårt att lämna en prognos men jag hoppas att försäljningen av Axkid One under 2020 kan kompensera för den negativa försäljningsutvecklingen från Covid-19″, uppger Axkid-chefen.

Försäljningstillväxten estimeras till 20–30 procent över en konjunkturcykel. Styrelsen har fastslagit en 10 procentig rörelsemarginal som lönsamhetsmål under de närmaste 2 åren. Med tanke på den rådande COVID-19 pandemin är det inte möjligt att lämna någon prognos för 2020”, skriver Axkid i rapporten.

Axkid, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 19,1 27,6 -30,8%
Rörelseresultat 0,1 1,6 -93,8%
Rörelsemarginal 0,5% 5,8%
Resultat före skatt -0,06 1,6
Nettoresultat -0,04 1,3
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,13
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,9 -4,9
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här