Axkid ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Axkid
På bild visas bolagets nya bilbarnstol Axkid One som efter flertalet år av utveckling nu är redo för marknaden. Den lanseras selektivt nu under juni.
Omsättningen steg 17,3% till 35,3 miljoner kronor (30,1).

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (2,8), med en rörelsemarginal på 3,7% (9,3).

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner kronor (2,6).

Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner kronor (2,0), en minskning med 55,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (0,21), vilket innebär en minskning med 61,9% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,9 miljoner kronor (0,7).

“Tredje kvartalet präglades av stora störningar i leveranskedjan med skenande transportkostnader samt förlängda leveranstider. Omsättningen har påverkats negativt med cirka 3 miljoner kronor och vår bruttomarginal påverkades även den starkt negativt. Vi kommer att få leva med denna ansträngande situation en längre tid framöver. Vi har under en längre tid drivit ett antal projekt för att effektivisera hela kedjan från inköp till försäljning. Under förutsättning att leveranskedjan stabiliseras och att kostnaderna inte fortsätter öka i samma takt som innevarande år, förväntas detta leda till en successivt stärkt bruttomarginal under 2022”, kommenterar VD Daniel Johansson.

Axkid, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 35,3 30,1 17,3%
Rörelseresultat 1,3 2,8 -53,6%
Rörelsemarginal 3,7% 9,3%
Resultat före skatt 1,1 2,6 -57,7%
Nettoresultat 0,9 2,0 -55,0%
Resultat per aktie, kronor 0,08 0,21 -61,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,9 0,7
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.