Axkid ökar omsättningen och redovisar vinst

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökande omsättning och vinst i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.
På bild visas bolagets nya bilbarnstol Axkid One som efter flertalet år av utveckling nu är redo för marknaden. Den lanseras selektivt nu under juni.
Omsättningen steg 36,9% till 34,5 miljoner kronor (25,2).

Ebitda-resultat blev 3,6 miljoner kronor (0,2), med en ebitda-marginal på 10,4% (0,8).

Rörelseresultatet blev 1,9 miljoner kronor (-0,6), med en rörelsemarginal på 5,5%.

Resultatet före skatt var 1,7 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,14 kronor (-0,08).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,1 miljoner kronor (5,4).

Axkid har upplevt en succesiv återhämtning från den negativa coronapåverkan sedan slutet av det andra kvartalet. Men det uppges fortsatt vara svårt att bedöma hur stor eventuell framtida påverkan blir samt hur länge effekterna varar.

”Särskilt de nordiska marknaderna utvecklades starkt med hela 45 procents försäljningstillväxt och de övriga marknaderna levererade en försäljningstillväxt på 30%”, skriver vd Daniel Johanson i rapporten.

Till följd av rådande pandemi lämnas inga tillväxt samt lönsamhetsmål för 2021.

Axkid, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 34,5 25,2 36,9%
EBITDA 3,6 0,2 1 700,0%
EBITDA-marginal 10,4% 0,8%
Rörelseresultat 1,9 -0,6
Rörelsemarginal 5,5%
Resultat före skatt 1,7 -0,9
Nettoresultat 1,3 -0,7
Resultat per aktie, kronor 0,14 -0,08
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,1 5,4