Backaheden rapporterar ett förvaltningsresultat på 4,2 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Backaheden rapporterar ett förvaltningsresultat på 4,2 miljoner kronor i första kvartalet 2021. Bolaget redovisar inga jämförelsesiffror. Aktien handlas på Spotlight Stock Market sedan den 2 februari i år.
Backaheden
Santa Maria som ägs av finska livsmedelskoncernen Paulig är Backahedens största hyresgäst.
Hyresintäkterna uppgick till 9,2 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 7,9 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,2 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 4,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 4,1 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,27 kronor.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 106,42 kronor per aktie den 31 mars.

”Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Under perioden har bolaget tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Region Halland på en idag vakant yta om 600 kvadratmeter. Planerat inflyttningsdatum är den 1 juni 2021”, skriver bolaget i delårsrapporten.

Backaheden Fastighets har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 83% av hyresintäkterna.

Backaheden, Mkr Q1-2021
Hyresintäkter 9,2
Driftöverskott 7,9
Förvaltningsresultat 4,2
Resultat före skatt 4,2
Nettoresultat 4,1
Resultat per aktie, kronor 1,27
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 106,42
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.