Bactiguards vd lovar vinst nästa år

Medicinteknikföretaget Bactiguard kan nå ett rörelseöverskott nästa år. Den bedömningen gör vd Christian Kinch. Aktien är en av vinnarna på fredagens trista börs. 

Medicinteknikbolaget Bactiguard, som tillverkar katetrar, har haft det motigt på börsen sedan noteringen för tre år sedan. Aktien handlades på fredagen till nivåer kring 22 kronor, vilket kan jämföras med introduktionskursen 2014 på 38 kronor.

Nu ser bolaget ut ser ut att gå mot bättre tider. Det står klart i en intervju med vd Christian Kinch i samband med presentationen av bolagets kvartalsrapport, som lades fram på torsdagen.

Av rapporten framgår att bolagets försäljning har skjutit fart. Omsättningen under årets första sex månader uppgick till 77,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med nära 30 procent jämfört med första halvåret 2016. Huvuddelen av ökningen skedde under perioden januari till mars i år. Under andra kvartalet var uppgången mer måttliga 8 procent.

För hösten väntar sig Christian Kinch nya försäljningsframgångar, inte minst sedan bolaget har tecknat ett ramavtal med Stockholms läns landsting. Av ett räkneexempel som Kinch gör framgår att den årliga potentialen till Stockholmssjukhusen är ca 40 000 katetrar, vilket med ett snittpris på 90 kronor skulle betyda nya årliga intäkter kring 4 miljoner kronor på några års sikt.

Bolaget framhäver resultatmåttet ebitda i sin kommunikation med finansmarknaden. Orsaken är att avskrivningarna, enligt ledningen, inte är kopplade till verksamheten utan till immateriella tillgångar från när bolaget köptes.

Ebitda är samtidigt ett förlåtande resultatmått högt upp i resultaträkningen som anger rörelsevinsten före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. 

Under årets andra kvartal uppgick vinsten med det här resultatmåttet till 3,8 miljoner kronor. Bolagets rörelseresultat under samma period, när ned- och av skrivningar räknats in, ger istället en förlust på 5 miljoner kronor under kvartalet.

– Vi är inte nöjda men vi är på god väg mot vårt lönsamhetsmål om 30 procents ebitda- marginal, säger Christian Kinch.

När når ni lönsamhet som är acceptabel?

– Tittar vi bara på 2017 och med det som vi har kommunicerat så ska vi nå ett positivt resultat i slutet av året.

I rörelsen?

– Ja.

Men då har ni en del räntor att betala?

– Ja, vi har kvar en skuldsättning på 150 miljoner kronor med en ränta på 3,5 procent .

Når ni ett positivt resultat efter räntebetalningar nästa år?

– Det är ett bra estimat. Vi ger egentligen inte någon framåtriktad information men om man tar den information som är publik tycker jag det är en bra gissning.

Bactiguards aktie tillhörde vinnarna på fredagens börs. Vid lunchtid var uppgången cirka 2,78 procent.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här