Bank of England låter räntan ligga

Bank of England lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,10%.
Bank of England

Kommittén röstade enhälligt för att behålla räntan på 0,10%, Dessutom behålls målet för tillgångsköp oförändrat på 895 miljarder pund. Av dessa utgör köp av företagsobligationer 20 miljarder pund.

Den globala BNP-tillväxten har varit starkare än väntat sedan i maj, speciellt i utvecklade ekonomier. Det globala pristrycket har också ökat ytterligare, vilket speglar en stark efterfrågan på varor, stigande råvarupriser, utbudsstörningar och flaskhalsar inom transport. Den brittiska BNP-utvecklingen för andra kvartalet har också reviderats upp. Det har särskilt synts en återhämtning i konsumentnära tjänster, skriver banken, där restriktionerna lättades i maj.

KPI-inflationen steg från 1,5% i april till 2,1% i maj, vilket är över bankens mål om 2%. Inflationen väntas stiga ytterligare över målet och hamna över 3% under en period. Inflationen väntas eldas på av exempelvis högra priser på bensin, el och gas, men detta uppåttryck väntas vara övergående och inflationen väntas väntda nedåt igen. Kärninflationen, rensat för bland annat energipriser, låg på 2,0% i årstakt.

Bank of England skriver att man fortsätter att bevaka situationen noga och är redo att vidta nödvändiga åtgärder. Dock avser man inte strama åt penningpolitiken innan det finns tydliga bevis att betydande framsteg görs med att eliminera lediga resurser och att uppnå inflationsmålet på 2% uthålligt.