Banken med lägst boränta

Affärsvärlden har gått igenom bankernas genomsnittsräntor för bolån under augusti månad. Se var bankkunderna fick bästa boräntorna.

Från och med juni måste bankerna redovisa sina genomsnitträntor på bolån för föregående månad. Detta ska ske senast fem bankdagar efter varje månadsskifte.

Vid varje mätning har SEB erbjudit den lägsta boräntan på den kortaste bindningstiden (3 månader). Det fortsatte banken med även i augusti även om gapet till övriga aktörer minskar, visar nya siffror.

SEB:s genomsnittsränta på ett 3-månaders bolån i augusti var 1,42 procent, tätt följt av Danske Bank vars snittränta på samma bindningstid var 1,43 procent under perioden.

Den lägsta snitträntan av alla, i augusti, fick de bankkunder som tecknade ett ettårigt bostadslån i Danske Bank: 1,21 procent.

SEB och Danske Bank erbjöd under perioden de mest förmånliga räntorna på samtliga bindningstider. När det gäller 3-åringen hade dock Handelsbanken samma snittränta som Danske Bank, 1,57 procent, vilket var lägst i kategorin i augusti.

För samtliga snitträntor se faktaruta nedan. Där finns även information om genomsnittsräntor för respektive månad sedan maj.

Snitträntor på bolån

Den genomsnittliga boräntan visar ett viktat genomsnitt av räntan för nya och villkorsändrade bolån under senaste månaden.

Genomsnittliga boräntor i procent, för augusti 2015.

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

Ikano

Bank

3 mån

1,67

1,42

1,54

1,51

1,46

1,43

1,77

1,54

1,56

1 år

1,72

1,35

1,41

1,69

1,45

1,21

1,93

1,57

1,55

2 år

1,75

1,46

1,51

1,65

1,59

1,52

1,92

1,74

1,67

3 år

1,68

1,60

1,57

1,74

1,89

1,57

1,71

1,63

1,96

5 år

2,06

2,15

1,99

2,06

2,42

1,91

2,17

1,95

2,55

10 år

3,11

3,05

2,88

3,69

2,94

3,02

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

Genomsnittliga boräntor i procent, för juli 2015.

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

Ikano

Bank

3 mån

1,58

1,35

1,61

1,52

1,49

1,45

1,76

1,54

1,59

1 år

1,72

1,41

1,38

1,64

1,47

1,32

1,99

1,58

1,57

2 år

1,74

1,48

1,47

1,67

1,68

1,44

1,98

1,59

1,71

3 år

1,84

1,64

1,66

1,76

1,93

1,56

1,74

1,62

2,07

5 år

2,17

2,21

2,05

2,14

2,56

1,88

2,20

1,98

2,56

10 år

3,06

3,07

2,97

2,63

3,24

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

Genomsnittliga boräntor i procent, för juni 2015.

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

Ikano

Bank

3 mån

1,60

1,42

1,63

1,58

1,57

1,42

1,74

1,57

1,66

1 år

1,72

1,46

1,41

1,75

1,57

1,31

1,97

1,56

1,69

2 år

1,78

1,59

1,48

1,71

1,75

1,46

1,98

1,61

1,78

3 år

1,77

1,76

1,66

1,79

1,93

1,49

1,57

1,53

1,97

5 år

2,11

2,35

2,00

2,17

2,45

1,84

1,90

1,80

2,51

10 år

3,06

3,03

2,97

3,55

2,65

2,79

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

Genomsnittliga boräntor i procent, för maj 2015.

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

Ikano

Bank

3 mån

1,59

1,33

1,56

1,60

1,66

1,47

1,79

1,58

1,77

1 år

1,75

1,35

1,36

1,74

1,67

1,30

1,89

1,57

1,71

2 år

1,82

1,44

1,55

1,74

1,77

1,66

2,05

1,67

1,81

3 år

1,72

1,63

1,61

1,73

1,97

1,55

1,51

1,50

2,0

5 år

2,02

2,09

1,91

1,99

2,47

1,91

1,80

1,77

1,99

10 år

3,11

2,87

2,78

3,39

 

2,66

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.